Het FNV-offensief is zowel tegen de werkgevers als tegen de regering gericht en heeft een duidelijke politieke benadering. De FNV wil een “echte verandering”, “maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt en maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en aandeelhouders, eerlijk gaat meebetalen aan onze samenleving”, zo wordt het in de oproep voor 13 januari omschreven. Dat is niet niks en er wordt dan ook terecht gesteld: “Met het Offensief gaan we iets doen dat we in geen tijden in deze omvang hebben gedaan”. Het is dan ook wat vreemd om in dezelfde flyer te lezen: “De FNV is nog altijd de grootste vakbond van ons land. Als alle leden meedoen, zijn deze problemen snel opgelost.” Dat is wel een erg lichtzinnige benadering. In werkelijkheid zal het een helse klus worden om de huidige race naar beneden te stoppen en het zou goed zijn als de FNV haar leden daar op voorbereidt en haar strategie daar op afstemt. In de uitwerking van de campagne in de brochure ligt sterk de nadruk op de concurrentie op arbeidskosten en op de flexibilisering. Nu zal niemand ontkennen dat dat belangrijke en funeste ontwikkelingen zijn en dat de strijd daartegen tot de corebusiness van de vakbeweging behoort. Maar die ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van de bredere ontwikkeling in het neo-liberalisme: van globaliseren en versterking van internationale marktwerking. En de gevolgen daarvan gaan verder dan alleen de arbeidskosten en arbeidsomstandigheden, maar raken alle aspecten van ons leven. Een van de positieve ontwikkelingen in de FNV in de afgelopen jaren is de groeiende aandacht voor zaken die van groot belang zijn (ook voor de FNV-leden) maar die lange tijd vrijwel buiten beeld bleven, zoals de klimaatverandering, internationale handelsverdragen en de strijd tegen racisme. Maar in de opzet van het offensief komen deze zaken nauwelijks aan bod. Dat is een gemiste kans. Niet alleen omdat ze op zich van groot belang zijn, maar ook omdat zo een kans blijft liggen om de bondgenootschappen die er de afgelopen tijd zijn ontstaan tussen de FNV en andere sociale bewegingen ook in het offensief in te zetten en verder te verdiepen.

Willem Bos in Kanttekeningen bij het FNV-offensief (Grenzeloos)


 1. DrM # 1 
  3 maanden geleden

  Wat vindt de FNV ervan dat de kosten van de klimaatverandering d.m.v. fors hogere energieheffingen (Opslag Duurzame Energie) bij de huishoudens terechtkomen? Vooral de lagere inkomens in slecht-geïsoleerde huizen zullen daar flink last van hebben.

  Wil de FNV echt weer macht krijgen, dan zal die werknemers moeten mobiliseren om massaal te gaan staken en er voor zorgen dat er een politieke omwenteling in ons land komt waarbij neoliberalen aan de kant worden gezet.

 2. NN # 2 
  3 maanden geleden

  Effe hardop denken : Wat er zou moeten gebeuren en wat er maar niet gebeurd. Cryptisch ? Nou ja de meningen verschillen over wat er moet gebeuren. De radicale aanpak die over het algemeen niet zo veel aanhangers heeft of de gelijdelijke waar dan de meningen ook over verschillen. De FNV is er alleen nog om het systeem nog wat legitimiteit te verlenen. Ach als ze nou allemaal maar mee deden MAAR DAT DOEN ZE MAAR NIET. Mensen blijven mensen ze zijn tot ongelovelijke dingen in staat in positieve en negatieve betekenis. We moeten blij zijn als de middelmaat regeert en niet zo als vaak de totale domheid. Is dat dan een pleidooi voor regeren door intelligentie ? Nee zeker niet. Want wat is intelligentie nou helemaal ?
  Pragmatisme dan een praktische instelling ONDERNEMEN ? Het een kan niet zonder het ander. Keer op keer blijkt de Markt niet te bestaan bijv. het grote bedrijfsleven in Nederland sterk gesubsidieerd door overheden. Ook gesubsidieerd door belasting voordeel. En dan ? En dan niks . Want we moeten allemaal gaan staken dan veranderd eer wel wat.
  Dat is voor mij de vraag immers de mensen veranderen niet. Ben ik nou van mijn Anarchistische geloof gevallen ? Nee.
  Ik wil autonomie voor me zelf en anderen en zeker geen dictatuur. Waar bij er veel aandacht moet zijn voor menselijk functioneren los van modes in de wetenschap en los van hypes. O de wetenschap heeft zich weer eens vergist. Ook daar moet niet blind op worden gevaren. Waar ik redelijk zeker van ben is dat aan het goede in de mens moet worden
  geappeleerd en niet aan het slechte. Er zijn er heel wat die niet aan goed en slecht doen die vinden dat die er niet toe doen. Ik ben daar geen aanhanger van. Samenleven moet mogelijk blijven en samenleven op basis van slechtheid noem het uitbuiting heeft geen toekomst. Daar bij moet er op een gegeven moment snel wat gebeuren dingen veranderen bijv. door bewust consumeren vergeet het maar. Shockdoctrine ? Een grote acute milieu ramp ? Zal de mensen niet veranderen. Als ik dan naar me zelf kijk : hoe veel autonomie heb ik ? Fundamenteel erg weing. Ik kan zelf mijn dag indelen want Bijstand en weer een jaartje uitstel van dwangarbeid. Maar wat doe ik dan met mijn dag ? Een boodschapje halen meer niet. Alle deuren zijn dicht denk ik dan maar. Ik zie geen alternatief zo zijn er wel meer in mijn hoe zal ik dat omschrijven situatie. Ga staken ? Mensen in de Bijstand staken niet. Ga naar de plaatselijke broedplaats ? Daar moet ik me aanpassen aan de ( informele ) leider(s) . En nog meer bezwaren. Het selecteert zich zelf. Als het aanbod in bijv. de Vrankrijk vrijwel alleen maar ” Queer avonden ” zijn dan weet je dat daar vrijwel alleen maar homosexuelen op af komen. Ik zou zelf graag een ruimte hebben om wat te organiseren. Is onmogelijk tot nu toe.
  Waarom niet ? Alles kost geld. Nou ja je weet wel hoe de dingen functioneren als je je niet aanpast of kan aanpassen dan is het nul op rekest.

 3. Eric # 3 
  3 maanden geleden

  Ga naar de plaatselijke broedplaats ? Daar moet ik me aanpassen aan de ( informele ) leider(s). En nog meer bezwaren. Het selecteert zich zelf. Als het aanbod in bijv. de Vrankrijk vrijwel alleen maar ” Queer avonden ” zijn dan weet je dat daar vrijwel alleen maar homosexuelen op af komen.

  We worden van je steeds terugkerende gezemel, aantijgingen en verdachtmakingen (zonder enig bewijs) over de ‘scene’ wat moe. Je volgende reactie van dit type laten we niet meer door. Graag eens een andere plaat opzetten…

 4. R3Z # 4 
  3 maanden geleden

  In de brochure van Het Offensief wordt wel degelijk aandacht besteed aan milieu en de context van neoliberale globalisering.

  Erg jammer dat links elkaar onderling gaat aanvallen op vage ideologie. De flexibilisering raakt de kern van de arbeidersstrijd. FNV heeft heel duidelijk gezegd: we willen niet terug naar 19e eeuwse arbeidsomstandigheden.

  De werk’gevers’ en de media beschuldigen links al jaren van verdeeldheid. Eenheid is het krachtigste wapen en aan een concreet actiepunt waar jong, oud en de hele regenboog mee te maken heeft: wij willen gewoon werk en zekerheid en niet de newspeak van de huidige wet die logen is en aan alle kanten omzeild wordt.

 5. Eric # 5 
  3 maanden geleden

  Over welke “vage ideologie” heb je het precies? Wiens vage ideologie?

  Kritiek leveren is niet hetzelfde als “aanvallen”. Bewegingen worden juist sterker als er onderling stevig gediscussieerd wordt. Zonder het botsen der meningen sterft immers het politieke af (vrij naar Rosa Luxemburg). Er is geen reden om bang te zijn dat discussie en kritiek een beweging verzwakt, integendeel.

  Eenheid is inderdaad een krachtig wapen, maar sommigen willen nu eenmaal net iets anders. Wij stellen bijvoorbeeld niet “gewoon werk en zekerheid” centraal maar “gewoon inkomen en zekerheid”. Wij staan kritisch tegenover het arbeidsethos en de drang die op iedereen uitgeoefend wordt om toch maar vooral loonarbeid (of dwangarbeid) te gaan verrichten. Niet banen moeten centraal staan maar de mogelijkheid voor iedereen om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. En ja, dat betekent voor veel mensen het hebben van een reguliere baan, maar dus niet voor iedereen.

  Eerlijk delen van de welvaart, daar moet het om gaan, niet puur erop richten iedereen de arbeidsmarkt op te jagen. Het oude linkse adagium luidde niet voor niets: geven naar vermogen, nemen naar behoefte.

 6. R3Z # 6 
  3 maanden geleden

  Vanwaar deze persoonlijke behoefte om van alles in te vullen over de standpunten van een ander??? Kijk daar zit het: zo lang je alles in ideologisch vage termen beschrijft kun je over elkaar heen blijven buitelen. Er is behoefte aan concrete ideologie rond concrete actiepunten. En niet mehaar beschuldigen van de verkeerde ideologie zonder grond, want nogmaals, Het Offensief is wel degelijk ingebed in een groter verhaal.

  En je schrijft dat de FNV alleen voor werk staat en niet voor inkomen, dat is niet waar. Het Offensief pleit voor een verplichting vrij bijstand. Je hebt mijn opmerking over newspeak niet begrepen. Al het actiemateriaal opgevraagd?

  Botsende linkse witte mannen ego’s die iedereen de les willen lezendaar hebben we wat aan voor de strijd 😛

 7. Eric # 7 
  3 maanden geleden

  Beste R3Z, ik vul helemaal niets in. Ik quote gewoon uit jouw reactie. En nogmaals: ik heb geen idee over welke (wiens) vage ideologie je het hebt. Bij Doorbraak hebben we in ieder geval een vrij duidelijke en concrete ideologie, en dat geldt ook voor Grenzeloos (net iets anders weliswaar). De auteur van het stuk, Willem Bos van Grenzeloos, leverde van daaruit solidaire kritiek. Precies zoals wij bij Doorbraak altijd doen. Zowel van Grenzeloos als van Doorbraak zijn leden actief bij de bond.

  Ik heb inderdaad het materiaal van Het offensief niet opgevraagd (ik heb het stuk dan ook niet geschreven), maar het zou mooi zijn als de bond daadwerkelijk plots voor een “verplichting vrij bijstand” zou zijn. Dat zou een complete breuk vormen met het verleden. Heb je een link waar ik dat kan nalezen?

  Verder begrijp ik je opmerking over “newspeak” inderdaad niet. Misschien komt dat doordat je niet erg concreet formuleert op dat punt?

  Tenslotte: waarom reageer je zo krampachtig op kritiek? Waarom reduceer je een politieke discussie tot “botsende linkse witte mannen ego’s”? Daarmee wuif je de inhoudelijke en solidaire kritiek van Willem Bos (en van ons) weg, of althans dat probeer je.

  Als je echt een brede beweging wilt van “jong, oud en de hele regenboog” (jouw woorden) dan lijkt het me voor de hand te liggen dat je open staat voor input vanuit alle hoeken van de samenleving waarmee je samen wit strijden. Wij zijn best enthousiast over Het Offensief, en wat ons betreft hoort daar een bloeiende discussie-cultuur bij over doelen, strategieën, tactieken en middelen, waaraan iedereen mag meedoen.

 8. R3Z # 8 
  3 maanden geleden

  Jammer dat je zo aanvalt.

  Ik denk inderdaad dat FNV met Het Offensief eindelijk wakker is geworden. Ik denk ook mede dankzij de inzet van de vroegere campagnes tegen de Flexwet en ook mensen van Doorbraak misschien die FNV lid zijn/ waren of de voorgangers ervan. Vraag het actiemateriaal op, daar staat alles in.

  Het doel van FNV is om meer mensen te bereiken dan alleen de klassiek linkse achterban. Duidelijk actiemateriaal en persoonlijke herkenning. Ik denk dat dat een goede strategie is.

  Het is altijd de vraag of er iets verandert, maar de schuld van ‘de reactie’ in de schoenen van de zogenaamd te gematigde FNV schuiven, vind ik verkeerd. Ik zou zeggen, sluit je aan bij Het Offensief en praat mee om de koers te bepalen. De FNV is wat iedereen die lid is ervan kan maken. Mijn persoonlijke ervaring is dat er wel degelijk naar kritiek uit de achterban wordt geluisterd.

  En het mag duidelijk zijn dat de benaming Wet Werk en Zekerheid newspeak is.

 9. R3Z # 9 
  3 maanden geleden

  Correctie: ik bedoel de toenmalige campagnes tegen de Flexmens.

  Er staat letterlijk in de FNV brochure TIJD VOOR HET OFFENSIEF “hogere uitkeringen met een regelvrije bijstand” in de vijfde bullet van links

  En in de brochure DOE mee (vierkant) staat een hele analyse over de “race naar beneden” en praktijkvoorbeelden met ook dat de FNV staat voor een maatschap “waarin duurzaam beheer van de aarde hand in hand gaat met een sociaal-rechtvaardige oplossing voor de gevolgen van het mondiale milieubeleid op arbeid.” Het accent ligt wel op arbeid, maar dat is totaal anders dan hier de kans missen en nauwelijks een samenhangende visie hebben die ook andere aspecten insluit.

  Kortom, ik vind het echt onterecht om te suggereren dat hier geen sprake is van een zet naar een bredere beweging.

 10. Eric # 10 
  3 maanden geleden

  Beste R3Z,

  Ik val jou niet. Jij viel Willem Bos aan, en kennelijk (je weigert uitsluitsel te geven) beticht je hem (en ons) ervan een vage ideologie te hebben. Jij reduceert solidaire inhoudelijke kritiek tot een ego-kwestie. Jij beweert dat Willem (en wij) “de schuld van ‘de reactie’ in de schoenen van de zogenaamd gematigde FNV schuiven” (wat je daar precies mee bedoelt is me helaas weer niet helemaal duidelijk.) Met dit alles wek jij in ieder geval de indruk niet bepaald open staan voor “kritiek uit de achterban”.

  Ik kan me trouwens nog steeds nauwelijks voorstellen dat de FNV plots voor een “verplichting vrij bijstand” zou zijn. Kan je uit het materiaal dat je hebt iets citeren waaruit dat blijkt? Dan zou je me echt blij maken.. 😉

 11. Eric # 11 
  3 maanden geleden

  Ah, bedankt… je had zelf al het initiatief genomen tot een citaat. Wat dit betreft heb je me overtuigd. Klinkt goed inderdaad.

  Maar helaas kom je dan weer met deze stropop op de proppen: “Kortom, ik vind het echt onterecht om te suggereren dat hier geen sprake is van een zet naar een bredere beweging.” Wie heeft dat dan beweerd? Willem Bos, Doorbraak? Misschien haal je onze kritiek (en die van Willem) door de war met andere kritieken die misschien je vroeger vanuit links hebt gehoord. Wij hebben ons altijd solidair kritisch betoond. Lees bijvoorbeeld dit al weer 9 jaar oude stuk.

 12. R3Z # 12 
  3 maanden geleden

  De teneur van het artikel van Bos vind ik nog steeds meer aanvallend dan opbouwend. Kanttekeningen zijn in Nederlands taalgebruik twijfels en niet dat je opbouwende feedback geeft. Bij opouwende feedback spreek je ook over solidariteit met het initiatief en roep je op om mee te doen: om met elkaar na te denken over de beste strategie.

  Ik vind dit klinken als “I am a better socialist than you”
  Daarnaast zijn de termen nogal vaag geformuleerd in de zin van milieu en globalisering in brede zin, zonder dat hij met concete voorstellen komt van hoe de FNV deze issues in de strijd tegen flexwerk zou kunnen meenemen. Daarnaast ontbreekt iedere bronverwijzing naar actiemateriaal.
  Niet echt opbouwend dus.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*