Kennisquiz en ballenwerpen tegen de sociale kaalslag

De slopers...
Vandaag hebben activisten en sympathisanten van Doorbraak in Leiden actie gevoerd tegen dwangarbeid, en voor een leefbaar inkomen en de mogelijkheid om zelf je eigen leven te kunnen bepalen. Bij het Stadsbouwhuis, waar werklozen hun uitkering komen aanvragen, was er een feestelijke manifestatie.

Doorbraak is al een tijd actief tegen dwangarbeid in Leiden, onder andere bij de opening van het Participatiecentrum. Daar worden werklozen gedwongen te werken zonder salaris en onder een bijstandsregime. Regelrechte ontduiking van het minimumloon en uitholling van de arbeidsrechten dus. De Leidse CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan voert dat landelijke beleid maar al te graag uit.

De tronie van wethouder Jan-Jaap de Haan naast de ballen die hem kort daarop zouden treffen.
Er kwamen zo’n 40 mensen op de actie af, waaronder werklozen, werkenden, studenten, vluchtelingen, migranten, Wajongers, en andere belangstellenden. Onder het motto “Bekogel de bestuurders” was er een ballenwerpspel en kennisquiz over asociale politici, waaraan de deelnemers en voorbijgangers konden meedoen. Het gevelbord van het Stadsbouwhuis was vervangen door een spandoek met de leus “Stop de sociale kaalslag”. Ook stonden er actieborden met teksten als “Strijd tegen dwangarbeid” en – naast een aangevoerde toiletpot – “Bruin I ? Doorspoelen graag!”. De quizmaster wist iedereen goed in de stemming te brengen met gezamenlijke leuzen als “Rutte asociaal, pluk je rijke vriendjes kaal” en – over de lokale wethouder – “Jan-Jaap de Haan, zoek zelf een andere baan!” Na afloop bleven deze en andere leuzen in stoepkrijt achter als overblijfsel van de manifestatie.

Ongeveer 40 deelnemers.
Veel omstanders reageerden positief op de actie. “De bazen verdienen bonussen”, zei iemand, “en dan moeten wij gratis werken?” Hieruit bleek wel hoe belangrijk het is om juist op deze plekken actie te voeren. “Ienemienemutte, weg met Rutte”, riep een dakloze man mee met de manifestatie. Hij was net het Stadsbouwhuis uitgestuurd zonder dat zijn aanvraag voor een uitkering in behandeling was genomen, omdat hij geen adres heeft. De crisisopvang, en ambtenaren van het Stadsbouwhuis en het maatschappelijk werk blijven naar elkaar verwijzen. En zo leeft deze man al dagen op straat, zonder zicht op verbetering. Dat is dus het zichtbare resultaat van het “eigen verantwoordelijkheid”-beleid van het afbraakkabinet Bruin I en de steeds meer dichtgespijkerde gemeentelijke diensten. Geld krijg je pas na eerst een aantal weken gratis te werken in het Participatiecentrum, als dwangarbeider. “Een voorschot geven ze niet meer”, zei hij. “Ik weet niet meer wat ik moet doen.”

Spandoek boven de ingang van het Stadsbouwhuis.
De medewerkers van het Werkplein waren vooraf door hun leiding gewaarschuwd. Er was extra beveiliging aanwezig, die naar eigen zeggen “goede afspraken” had gemaakt met de politie. Gelukkig lieten ze zich niet zien tijdens de actie.

Zowel toevallige voorbijgangers als bezoekers van het Stadsbouwhuis toonden zich erg enthousiast om de verantwoordelijke politici bij het ballenwerpspel een bal tegen de smoel te gooien. De lokale bestuurder De Haan werd deze middag aardig wat keren van zijn sokkel geworpen, net als Geert Wilders, Henk Kamp, Mark Rutte, Maxime Verhagen en Paul de Krom.

Op naar de volgende actie!

Een van de leuzen op de stoep.
Aan geïnteresseerden werd deze flyer uitgedeeld, en hieronder lees je nog de toespraak die gehouden werd door een van de organisatoren.

Max de Jong
Mariët van Bommel


Stop de sociale kaalslag!

Welkom bij deze actie voor zelfbeschikking en een leefbaar inkomen, georganiseerd door Doorbraak. We protesteren hier tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid, op sociale werkplaatsen, op de zorg, en ga maar door. De regering wil miljarden bezuinigen aan de onderkant van de samenleving, en ook de gemeente Leiden doet daaraan mee. De rijken worden rijker en de armen armer. Het aantal miljonairs is sinds het uitbreken van de economische crisis alleen maar toegenomen. Rutte en zijn vriendjes gebruiken die crisis als excuus om geld af te pakken van de armen en om de rijksten extra te bevoordelen. Dat is asociaal.

Ballen gooien, liefst vol in de smoel van beleidsmakers.
Mensen in de bijstand krijgen steeds meer te maken met controle, disciplinering en stigmatisering. Dat moet stoppen. De gemeente dwingt hen tot dwangarbeid. Ze moeten verplicht en onbetaald werken, in het Participatiecentrum en via participatieplaatsen. Ze krijgen geen normaal arbeidscontract en geen cao-loon. Het wettelijk minimumloon wordt ontdoken en arbeidsrechten worden uitgehold. Het werk dat de bijstandsgerechtigden moeten doen, is saai, geestdodend en biedt geen enkel uitzicht op vast werk met een fatsoenlijk loon. De uitbuiting van werklozen als spotgoedkope arbeidskrachten gaat uiteindelijk ook ten koste van mensen met een baan. Al was het alleen maar omdat iedereen werkloos kan worden.

Wie niet betaald werkt, zal ook eten. Er is genoeg geld en welvaart. Het is alleen volkomen scheef en onrechtvaardig verdeeld. We zijn het zat om financieel te worden uitgekleed, om gekort te worden op onze uitkering, om dwangarbeid te verrichten. Ook werklozen hebben recht op respect. Wij eisen het recht op om ons eigen leven te bepalen. We willen niet meer meedoen aan de ratrace die eist dat we steeds productiever moeten worden. We leven niet om te werken, we werken om te leven. We hebben geen zin in het systeem van trappen naar onderen en likken naar boven. We zijn de verdeel- en heerspolitiek zat. Samen staan we sterk. Samen kunnen ons verzetten tegen het afbraakbeleid van de regering en de gemeente.

Wat gaan we hier vandaag doen? Er komt een quiz en we gaan ballen gooien, onder het motto “Bekogel de bestuurders”. Je kunt op de stoep leuzen krijten en op een klaagmuur je woede uiten. Af en toe gaan we leuzen roepen. Veel plezier! En laat je horen!

Nog één keer alle a-sociale slopers op een rijtje.