Klaag bij de Omniversum-bioscoop over het Zwarte Piet-racisme in hun winkel! (Actie met succes afgesloten!)

Schaamteloos Zwarte Piet-racisme in de Omniversum-winkel.
Schaamteloos Zwarte Piet-racisme in de Omniversum-winkel.

Gisteren gespot in de winkel van de Omniversum-bioscoop in Den Haag: Zwarte Piet-poppen met de gebruikelijke karikaturale kenmerken, dus helemaal zwart met dikke rode lippen. De poppen doen denken aan de Britse Golliwog-figuur die na jarenlange protesten door een groot deel van de bevolking als beledigend wordt beschouwd voor mensen van Afrikaanse herkomst. Doorbraak schreef daarom onlangs een klachtbrief met de vraag aan Omniversum om de Zwarte Pieten te verwijderen uit de winkel.

Zwarte Pieten verwijderd!

De directie van Omniversum heeft meteen gereageerd en schrijft dat ze “beter hadden moeten nadenken over de aankleding van onze winkel. We hebben vanochtend de poppen dan ook uit onze winkel weggehaald”.

Omniversum is een bioscoop waar op een megagroot scherm natuurfilms worden vertoond. Op de eigen website meldt de bioscoop: “Het is een plek waar de schoonheid en de kwetsbaarheid van onze aarde op een krachtige manier voelbaar wordt gemaakt. Wij willen dat deze bewustwording voor bezoekers als trigger werkt om zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft.” Maar een duurzame en respectvolle samenleving is ook een samenleving zonder racisme. Het is daarom bijzonder kwalijk dat Omniversum in de eigen winkel nog steeds Zwarte Pieten heeft hangen.

Wil jij ook een klacht sturen naar Omniversum? Dat kan via het email-adres: info@omniversum.nl. Hieronder vind je een voorbeeldbrief. Je kunt natuurlijk ook een eigen versie opsturen.

Mariët van Bommel

Voorbeeldbrief

Geacht bestuur van Omniversum,

Deze brief is een klacht over de Zwarte Piet-poppen in uw winkel bij de Omniversum-bioscoop. Zwarte Piet is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Al tientallen jaren is er daarom protest tegen de aanwezigheid van deze figuur in het Sinterklaasfeest.

Uw bioscoop vertoont prachtige natuurfilms. In deze films draagt u de noodzakelijke boodschap uit dat de aarde in gevaar is door menselijk handelen, en dat er echt iets moet veranderen. U schrijft op uw website: “Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft.” Ik ben het daar zeker mee eens. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat u als maatschappelijk betrokken organisatie nog steeds Zwarte Piet-poppen in uw winkel heeft. Zwarte Piet is immers enorm onrespectvol naar mensen van Afrikaanse herkomst.

Dit is ondertussen bevestigd door vele organisaties en instituten. In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen. Vele ondernemingen en organisaties, zoals bijvoorbeeld de HEMA, werken alleen nog met roetveegpieten.

U schrijft ook op uw website: “Uw bijdrage gebruiken wij voor de huur en promotie van nieuwe films met een duurzame en educatieve boodschap.” U richt zich nadrukkelijk ook op kinderen. Weet u dat zwarte kinderen tijdens de Sinterklaastijd meer last hebben van racistische opmerkingen? Weet u dat zwarte kinderen tijdens de Sinterklaastijd regelmatig worden uitgescholden voor Zwarte Piet?

Ik vraag u alle Zwarte Piet-poppen en andere beeltenissen van Zwarte Piet te verwijderen uit uw winkel.

Ik ontvang graag van u een reactie op mijn klacht.

Met vriendelijke groet,