Klachten over de genadeloze aanpak van bijstandsgerechtigden door GroenLinks-wethouder Groot Wassink

Logo van de Bijstandsbond.
Logo van de Bijstandsbond.

De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken heeft in december 2019 via een brief nieuw streng beleid tegen bijstandsgerechtigden bekendgemaakt. Het gaat om de zogenaamde “cohorten-aanpak”, die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te jagen. Iedereen wordt door de gemeente opgeroepen en onder druk gezet, ook arbeidsongeschikten. Hieronder een greep uit de verhalen die inmiddels bij de Bijstandsbond zijn binnengekomen.

– Een man is zwaar psychiatrisch patiënt en heeft gesprekken gehad die niet goed verliepen. Hij heeft een strafkorting van dertig procent gekregen.

– Een man die al jaren in de bijstand zit, zinvol vrijwilligerswerk doet en daardoor enigszins stabiel is, wordt onder druk gezet om in zee te gaan met een jobhunter. Tijdens het gesprek doet de klantmanager allerlei vervelende uitspraken. De klantmanager zegt onder meer: “Ik heb het dossier niet gelezen”.

– Een man die onder andere in detentie heeft gezeten en psychisch labiel is, zou zijn klantmanager onheus hebben bejegend, aldus de klantmanager. De man heeft voor die onheuse bejegening een boete gekregen van maar liefst drie maanden dertig procent korting op zijn uitkering. De wet staat dat soort boetes toe, maar de gemeente Amsterdam paste die hoge strafkortingen vroeger niet of nauwelijks toe. Ze kwamen weinig voor, maar in het kader van de cohorten-aanpak hebben we al twee gevallen gehad. Blijkbaar gaat men bij die cohorten-aanpak meer strafkortingen uitdelen. Een scheldwoordje richting de klantmanager? Hup, drie maanden dertig procent korten.

– Een man die al vaker met een bepaalde klantmanager te maken heeft gehad, krijgt van hem een brief voor een “kennismakingsgesprek”. De klantmanager is blijkbaar vergeten dat hij de man al kent. De man heeft al een stuk of tien reïntegratietrajecten achter de rug, sinds de Megabanenmarkt van vijftien jaar geleden.

– Een psychiatrisch patiënte krijgt een oproep voor een gesprek om over toeleiding naar werk te praten. Ze reageert eerst niet en wordt dan gebeld.

– Een vrouw van in de zestig heeft een gesprek over aan het werk gaan en krijgt een “werkervaringsplaats” van een half jaar werken met behoud van uitkering aangeboden.

– Bij een man verlopen de gesprekken niet goed. Hij wordt voor straf doorgestuurd naar het reïntegratiecentrum aan de Van der Madeweg, de opvolger van het dwangarbeidscentrum aan de Laarderhoogtweg.

– Een man heeft een diagnose gekregen dat hij een zware ziekte heeft en moet na een gesprek bewijzen van de internist opsturen naar de klantmanager. Dat is een onjuiste procedure. Als een bijstandsgerechtigde ziek is, dan moet die persoon worden gekeurd. Medische rapporten van specialisten horen niet thuis in het dossier.

Amsterdamse bijstandsgerechtigden kunnen klachten over de cohorten-aanpak doorgeven aan de Bijstandsbond, Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam, tel: 020-6898806, mail: info@bijstandsbond.org.

Piet van der Lende

(Dit artikel verscheen eerder op de site van de Bijstandsbond)