KOZP: “Pak door, Nijmegen!”

Hoewel KOZP Nijmegen blij is met de stappen die de Nijmeegse gemeenteraad wil zetten om van het Sinterklaasfeest voor iedereen een feest te maken, is er ook reden tot zorg. De organisatie – en daarmee de keuze voor roetveeg- of Zwarte Pieten – van de Nijmeegse intocht ligt namelijk in handen van het intochtcomité (stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen). En terwijl de gemeenteraad aandringt op het stellen van voorwaarden aan de subsidieverstrekking, is de subsidie voor de intocht van 2020 al verstrekt. “Op dit moment zal veel afhangen van het overleg tussen de gemeente en het intochtcomité, een overleg waarbij wij als belanghebbende partij met ervaring in het veranderproces graag willen aanschuiven”, aldus een woordvoerder van KOZP. KOZP heeft veel ervaring met dit proces en kan een waardevolle bijdrage leveren. Vorig jaar waren er enkele roetveegpieten bij de intocht. Dit was volgens de mensen die namens KOZP de intocht observeerden echter een zeer klein aandeel en zeker niet de 50 procent waar De Gelderlander over schrijft. KOZP Nijmegen heeft een duidelijk standpunt over het percentage roetveegpieten: “100 procent roetveegpieten is een inclusief feest: alle pieten ontdaan van stereotype raciale kenmerken en niets minder. Een beetje racisme is nog steeds racisme.” KOZP Nijmegen is er voor om het verlenen van subsidie in de toekomst te koppelen aan eisen omtrent een Sinterklaasfeest voor alle kinderen, zonder stereotyperende Zwarte Piet. Mocht het intochtcomité van Nijmegen, tegen onder andere het beleid van de nationale intocht in, vast blijven houden aan Zwarte Piet, dan organiseert KOZP Nijmegen ook dit jaar een protest bij de intocht, evenals in ruim 20 andere steden in Nederland waar de verandering nog niet is doorgezet. Bij het Facebook-event van deze demonstratie hebben op dit moment zo’n 300 mensen aangegeven aanwezig te zullen zijn. Mocht het comité de door de gemeenteraad gewenste verandering doorzetten, dan zal KOZP monitoren. Zwarte Piet is een pijnlijk verschijnsel dat stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft. De verschijning van Zwarte Piet maakt de Sinterklaasperiode voor veel zwarte mensen een pijnlijke periode, waarin ze de deur niet uit kunnen zonder geconfronteerd te worden met een karikatuur van zichzelf. Zwarte Piet is echter niet de enige uiting van racisme in het straatbeeld die erkend moet worden. Zo zijn er in Nijmegen tal van plekken waar, zonder enige kritische noot, ons slavernijverleden terugkomt. Denk bijvoorbeeld aan de Nijmeegse straat vernoemd naar Van Heutsz, die bevel gaf tot een massamoord op Atjeh, of de straten vernoemd naar VOC-kapiteins die de Nederlandse slavenhandel mogelijk maakten. Het is tijd om door te pakken: Zwarte Piet staat symbool voor meer problemen in de maatschappij. De gemeente Nijmegen heeft in dit proces een sturende rol, bij een duidelijk signaal zullen sportkantines en scholen volgen. KOZP roept het intochtcomité en de gemeente dan ook op om ervoor te zorgen dat het Sinterklaasfeest van 2020 een feest voor iedereen wordt en biedt daarbij graag zijn hulp aan. “Deze oproep geldt ook voor alle andere organisaties die een Sinterklaasviering organiseren: maak deze inclusief! Als we eindelijk af zijn van de racistische karikatuur Zwarte Piet, is het feest echt een feest voor alle Nijmeegse kinderen”, aldus de actiegroep.

Kick Out Zwarte Piet Nijmegen in een persbericht (Facebook)