26 september, Leeuwarden: discussie over criminalisering van mensen in de bijstand

Van het affiche.
Van het affiche.

Op donderdagavond 26 september organiseert vereniging PEL een openbare avond over “criminalisering van mensen in de bijstand. Worden mensen met een bijstandsuitkering gecriminaliseerd?” Doorbraak levert een van de sprekers. Uit de uitnodiging: “PEL merkt dat mensen met een bijstandsuitkering steeds negatiever benaderd worden en dat de overheid daarin meegaat, bijvoorbeeld door een tegenprestatie in ruil voor bijstand verplicht te stellen. Dus verplicht werken zonder loon. Denk hierbij ook aan de nieuwe Huisbezoekwet en Fraudewet.”

Thema-bijeenkomst
Donderdag 26 september
Van 19:30 tot 22:00 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Kroonzaal Oranjehotel
Stationsweg 4, Leeuwarden
(tegenover het station)
Toegang gratis

Met een inleiding van de sprekers:
Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijks Universiteit Groningen.
Marc van Hoof, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht, onder meer betrokken bij de Amsterdamse Bijstandsbond.
Eric Krebbers, activist van Doorbraak, onder meer betrokken bij de strijd tegen dwangarbeid in Leiden.

De sprekers vormen na de pauze een “deskundigenpanel” waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen en het voeren van discussie over allerlei aspecten van de bijstand. Er is tevens gelegenheid voor mensen om iets te vertellen over hun ervaringen met de gemeentelijke sociale dienst. Bedoeling van de avond is onder meer om een groep te vormen die actie wil gaan voeren, maar bijvoorbeeld ook mensen wil leveren die meegaan met bijstandsgerechtigden naar gesprekken bij Sociale Zaken.

Eric Krebbers

Affiche voor de bijeenkomst.
Affiche voor de bijeenkomst.