Manifest voor solidariteit tussen Imazighen en Koerden

Ondanks de verschillen zullen Imazighen die horen over de manier waarop Koerden onderdrukt worden, zich gauw herkennen in hun situatie. Wat je voor jezelf niet wilt, wil je ook niet voor een ander. Dat is wat solidariteit betekent en dat is de boodschap die we hierbij samen geven aan mensen die onze afkomst of roots delen. Dit is ook onze boodschap aan andere groepen die in België en Nederland onderdrukt worden door racisme. Want we spreken ons niet enkel uit tegen Turks nationalisme en Arabische suprematie, maar zullen ons ook blijven verzetten tegen witte suprematie in Europa. We zullen ons blijven uitspreken tegen haat die gericht is jegens mensen van Turkse en Arabische afkomst en maken daarbij geen uitzondering voor mensen die zelf bijdragen aan onze specifieke onderdrukking als Koerden en Imazighen uit Turkije en Marokko of elders. Verzet tegen onrecht is iets dat serieus genomen moet worden en daarbij is opportunisme geen optie. We spreken als Imazighen en Koerden uit Nederland en België daarom ook onze steun en solidariteit uit voor het verzet van Imazighen in Marokko en Koerden in Turkije, zonder te eisen of te verwachten dat verzet tegen staatsgeweld geweldloos zou moeten zijn. Het zijn de mensen ter plekke die als eerste de gevolgen van de onderdrukking en het geweld voelen en ook het eerste recht hebben om te bepalen hoe ze een menswaardig bestaan kunnen afdwingen.

Hasna Ankal en Arzu Aslan in Manifest voor solidariteit tussen Imazighen en Koerden (Dewereldmorgen)