Manifestatie voor eerherstel van vuilnismannen en tegen burgemeester Lenferink

Morgen voert de Leidse SP op het Stadhuisplein voor het Leidse stadhuis van 13:00 tot 14:00 uur actie ter ondersteuning van twee ontslagen vuilnismannen. Deze mannen waren indertijd de woordvoerders van de vuilnismannen die zich verzetten tegen de dreigende privatisering van de vuilnisophaaldienst. Ze speelden een cruciale rol in deze strijd. Hun strijdbaarheid beviel de gemeente Leiden blijkbaar niet, want ze kregen na een paar maanden strafontslag. Ze zouden zich volgens de gemeente schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van hun collega’s en het normaal functioneren van de vuilnisophaaldienst in de weg zitten. Ze raakten hun werk kwijt, omdat ze opkwamen voor hun rechten. En ze kwamen zelfs niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. De SP spant zich al langer in voor eerherstel van de twee woordvoerders. Burgemeester Henri Lenferink heeft zelfs toezeggingen gedaan in die richting, maar die zijn nooit nagekomen. De SP-ers voelen zich door hem “belazerd”. De manier waarop de vuilnismannen zijn behandeld door de gemeente, doet denken aan de manier waarop ook wij, Doorbraak-activisten, worden behandeld in onze strijd tegen dwangarbeid voor Leidse bijstandsgerechtigden. De gemeente en de directie van dwangarbeidcentrum DZB maken zich al geruime tijd schuldig aan repressie tegen ons. Bovendien heerst er op de werkvloer van het dwangarbeidcentrum een grimmige sfeer van controle en intimidatie. Maar de burgemeester en de DZB-managers verkondigen doodleuk dat wij bijstandsgerechtigden zouden lastig vallen. “Wat je zegt, dat ben je zelf”, zo stellen dit soort bestuurders zich op. Maar werklozen zijn niet het probleem. Het probleem is het hele leger van bestuurders en beleidsmakers die mensen aan de lopende band werkloos en rechteloos maken.

Harry Westerink over Manifestatie voor eerherstel van vuilnismannen (SP)