Marion Grace van FNV Migrant Domestic Workers: “Zorg dat ongedocumenteerde arbeiders een tijdelijke werkvergunning kunnen krijgen!” (video)

Vooraf aan de strijdbare #voor14-demonstratie van afgelopen zaterdag in Amsterdam werden er enkele speeches gehouden. “Stop Armoede – Amsterdam Noord!” was het motto, en de belangrijkste eis was natuurlijk een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. De rest van de eisen lees je hier. Zo’n 100 deelnemers luisterden naar deze toespraak van Marion Grace van de FNV Migrant Domestic Workers.

Migrerende werknemers zonder papieren, oftewel ongedocumenteerden, worden gediscrimineerd, zijn onderbetaald, benadeeld en kwetsbaar voor misbruik, geweld en intimidatie. De problemen waar ze mee te maken hebben, bestaan ​​​​al lang in de samenleving, maar worden genegeerd of opzettelijk niet aangepakt.

Namens de Alliantie voor de Mensenrechten van de Ongedocumenteerden, FNV Migrant Huishoudelijk Werk en alle illegale en ongedocumenteerde migranten in de stad wil ik mijn dank uitspreken aan de organisatoren van dit evenement om ons vandaag een stem te geven.

Ik ga drie grote problemen belichten waar ongedocumenteerden mee te maken hebben: gezondheidszorg, arbeid en huisvesting.

Ten eerste: gezondheidszorg

Ongedocumenteerden in medische nood komen terecht bij ngo-klinieken en de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis.

Recente ervaringen naar aanleiding van de vaccinatie-uitrol hebben laten zien dat veel mensen uit onze gemeenschap zijn geweigerd voor vaccinaties omdat ze geen BSN hebben. Door de gezamenlijke inspanningen van onze organisaties hebben we contacten gevonden binnen het vaccinatieteam van de GGD en konden we uiteindelijk terecht in de RAI en specifieke mobiele klinieken in de stad.

Wat ook geweigerd wordt, is de uitgifte van QR-codes voor gevaccineerde ongedocumenteerden in deze stad. Nu de coronaregels geleidelijk aan versoepelen en boostershots voor iedereen toegankelijk zijn, is de QR-code nog steeds nodig in bepaalde situaties. Hierdoor zijn er nog steeds ongedocumenteerden die hopeloos wachten op hun QR-codes van de twee vorige shots.

Dit is een duidelijke inperking van onze universele mensenrechten op gezondheidszorg. De Nederlandse overheid spreekt zichzelf voortdurend tegen en creëert een discriminerend en racistisch beleid voor ongedocumenteerden.

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht was er ook!

Ten tweede: arbeid

Het is een feit dat de meerderheid van ongedocumenteerden zich in de huishoudelijke sector bevindt. Maar omdat onder de huidige regeling Dienstverlening Aan Huis huishoudelijk werk in Nederland niet als werk wordt erkend, hebben ongedocumenteerden geen recht op de standaard arbeidsrechten en sociale bescherming zoals andere werknemers.

Er is geen werkcontract, geen zekerheid van werk, geen risicovergoeding wanneer ze zijn geïnfecteerd door hun werkgever, geen betaalde vakantie of ziekteverlof, geen uitkering wanneer ze werkloos raken.

Geen rechten, geen plichten, hierdoor betalen ze dus óók géén inkomstenbelasting!

Geloof het of niet, wij willen belasting betalen!

De vakbond van Migranten Huishoudelijk Werk roept keer op keer op tot ERKENNING VAN HUISHOUDELIJK WERK, ALS WERK, zodat degenen die in deze sector werken, hier óók van profiteren, ongeacht hun status.

Tenslotte: huisvesting

Wonen is een universeel recht. Ongedocumenteerden zijn vaak afhankelijk van contacten binnen hun gemeenschap en worden gedwongen te kiezen tussen huurwoningen van slechte kwaliteit of dure huurwoningen.

Door hun illegale migratiestatus hebben ze geen onderhandelingsmacht en beperkte toegang tot hulp in gevallen van uitbuiting en andere schendingen van hun rechten als huurders.

Sommige verhuurders maken misbruik van de ongedocumenteerde status. Er vindt onderverhuur plaats zonder formele contracten en de verhuurder beslist hoeveel mensen één kamer delen.

En hoe nu verder met de problemen? Gezondheid, arbeid en huisvesting?

Werk aan het formaliseren van het informele. Creëer de mogelijkheid zodat ongedocumenteerden, mét en zónder asielverleden, een tijdelijke werkvergunning kunnen krijgen en daarmee óók belasting én zorg kunnen betalen.

Bestudeer de mogelijkheden van andere landen zodat deze ook in Nederland kunnen worden toegepast. Vanuit de FNV Huishoudelijk Arbeidsmigranten, waar ik ook lid van ben, pleiten wij voor een vouchersysteem.

Hiermee doen wij een beroep op de beleidsmakers om binnen het huidige systeem mogelijkheden te creëren ten behoeve van sociale zekerheid rondom huishoudelijk werk voor ongedocumenteerden.

Geloof het of niet, wij willen belasting betalen!

Hiermee veroorzaken we geen extra financiële last voor de overheid en worden wij niet uitgesloten.

Marion Grace

Moment dat de demonstratie vertrekt.

De speech van Erica van #Amsterdamvoor14 en een korte video van de demonstratie vind je hier.