Marokkaans-Nederlandse jongeren 8 keer zo vaak de cel in voor dezelfde vergrijpen als “autochtone” jongeren

Voor hetzelfde vergrijp hebben jongeren met een migratieachtergrond een 5,6 keer grotere kans om als verdachte aangemerkt te worden dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een analyse van promovenda Willemijn Bezemer die Controle Alt Delete vandaag publiceerde. Voor Marokkaans-Nederlandse jongeren is de kans zelfs 8,4 keer zo groot. Bezemer, verbonden aan de Erasmus Universiteit, legde een onderzoek van het WODC onder het vergrootglas. In deze studie werd onderzocht of jongeren die aangeven een strafbaar feit gepleegd te hebben, ook in beeld zijn bij de politie. Bezemer concludeert: “Als we alleen kijken naar de groep jongeren die zelf toegeeft een strafbaar feit gepleegd te hebben, dan worden jongeren met de bovengenoemde niet-westerse migratieachtergronden veel vaker als verdachte aangemerkt door de politie en worden er tegen hen vaker juridische stappen ondernomen in vergelijking met autochtone jongeren.” Vandaag werd ook een onderzoek gepubliceerd dat inzicht geeft in de ongelijkheid verderop in de strafrechtketen. In een artikel van het Tijdschrift voor Criminologie staat dat Marokkaans-Nederlandse jongeren een 12 keer grotere kans hebben om in de cel gezet te worden dan autochtone jongeren. Voor Antilliaans-Nederlandse jongeren is de kans 10 keer zo groot. De onevenredigheid waarmee deze groepen worden vastgezet is zelfs groter dan in de VS. Let op! De kans voor een Afro-Amerikaan om gedetineerd te worden is 4 keer groter dan voor een witte Amerikaan. Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders verkeren wat dat betreft in een slechtere situatie dan de Afro-Amerikanen in de VS.

Controle Alt Delete in Waarom komen jongeren met een migratieachtergrond vaker voor in politieregistraties? (Controlealtdelete)