Misselijk meldpunt, ridicule reacties

Zouden Poolse, Hongaarse, Roemeense, politici ook hun stem verheven hebben als de PVV geen Meldpunt Midden-en Oost-Europeanen had geopend, maar een Meldpunt Overlastplegende Roma? Anders gezegd: reageren politici uit Oost-Europese staten vanuit werkelijke afkeer van discriminatie? Of is het veel meer boosheid omdat de PVV aan hun landgenoten komt? Speelt hier niet veeleer een verlangen om bij de kiezers thuis gezien te worden als staatslieden die voor de eigen natie opkomen? Nationalisme, verpakt als anti-discriminatie?

Peter Storm
In Misselijk meldpunt, ridicule reacties (Rooieravotr)