Natuurlijk is de aardbeving politiek!

Er wordt gezegd om de situatie in Turkije niet te politiseren. Hoe kun je het niet politiseren als…

1) naar sommige plekken wel hulptroepen gaan en naar andere plekken (waar met name de gemarginaliseerden wonen) niet;

2) mensen en organisaties die zelf hulp organiseren naar die plekken waar de overheid niet of te laat komt, worden tegengehouden door de autoriteiten;

3) er al dertig jaar aardbevingsbelasting wordt betaald in Turkije, maar alsnog dit het gevolg is;

4) zelfs ziekenhuizen instorten in aardbevingsgevoelige gebieden;

5) ondanks alle waarschuwingen een vliegveld wordt gebouwd op een breuklijn, wat nu niet meer bruikbaar is;

6) de president zegt dat iedereen die kritiek heeft op een zwarte lijst wordt gezet;

7) er een verband is tussen hoe lager je inkomen, hoe groter de kans dat je huis is ingestort.

….

Cihan Ugural

(Verscheen eerder als draadje op Twitter)