Nederland stuurt lhbt-vluchteling terug naar Tsjetsjenië

Een dertigjarige biseksuele man wordt door Nederland teruggestuurd naar Tsjetsjenië, berucht omwille van zijn draconisch homofobe klimaat. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil ondanks dat de IND zijn verklaringen gedeeltelijk gelooft, hem geen verblijfsvergunning verlenen. De staatssecretaris vindt zijn verklaringen in de standaard bewoordingen, waarmee lhbti-asielzoekers door de IND worden afgewezen, “vaag en summier”. Zo denkt de IND dat zijn familie alsnog in Tsjetsjenië documenten kan verkrijgen bij de politie die te maken hebben met homoseksualiteit. Iets dat volstrekt onmogelijk en levensgevaarlijk in Tsjetsjenië is. Ook stelt standaard de IND in de afwijzing van de asielaanvraag dat fysiek seksueel contact losstaat van iemands seksuele gerichtheid die daarom niet geloofd wordt. “Dit is echt verschrikkelijk”, stelt voorzitter Sandro Kortekaas van de Stichting LGBT Asylum Support. “Zijn vluchtverhaal leest als een blauwdruk van soortgelijke verklaringen die bekend zijn bij het Russisch LHBT Netwerk waarmee we nauw samenwerken. Opnieuw wordt een lhbti-asielzoeker uit Tsjetsjenië teruggestuurd door de staatssecretaris. Een incident dat niet op zich zelf staat maar ook onlangs heeft plaatsgevonden.” Stichting LGBT Asylum Support deed onderzoek en vergeleek de afwijzing van de eerdergenoemde asielaanvraag met een andere biseksuele asielzoeker uit Tsjetsjenië die tevens gemarteld is. Ondanks dat beide asielaanvragen raakvlakken vertonen, waaronder dat beiden gemarteld zijn, ontving de een wél een verblijfsvergunning in Nederland en de ander niet. Kortekaas: ”In antwoord op onze brief verklaarde de IND dat alle zaken uniek zijn. Ons lijkt dit eerder op volledige willekeur. Want door onzorgvuldige toetsing door de IND wordt zijn biseksualiteit niet erkend. Zo gebruikt de IND niet toetsbare begrippen als ‘vaag en summier’ waarmee alle lhbti-asielzoekers – ongeacht uit welk land ze komen – kunnen worden afgewezen. Daarmee zijn verklaringen feitelijk nooit genoeg. Tot overmaat van ramp gebruikt de IND een eigen geconstrueerde opvatting over homoseksualiteit waarin het beleven van de seksualiteit daarvan losstaat. Ontoelaatbaar. Binnenkort start daarom LGBT Asylum Support opnieuw de petitie #NietGayGenoeg, ditmaal 3.0.”

Persbericht van LGBT Asylum Support op Facebook