Voor nog geen 12 euro per uur huur je al een dwangarbeider: “geen arbeidsrechtelijke risico’s, geen verplichtingen”

Robert Vinkenborg, in Hoorn gemeenteraadslid voor HOP, blijft strijden tegen wat hij ziet als het “uitventen van uitkeringsgerechtigden” aan werkgevers. Volgens hem maakt WerkSaam, het bedrijf dat de Participatiewet uitvoert in West-Friesland, zich schuldig aan verdringing op de arbeidsmarkt door oneerlijke concurrentie. Vinkenborg zei dit dinsdagavond tijdens de begrotingsvergadering. Zijn pijlen richtten zich op het concept “Flextensie”. Hierbij kunnen werkgevers die tijdelijk personeel nodig hebben, uitkeringsgerechtigden inhuren tegen een vast uurtarief van 11,75 euro. “Geen arbeidsrechtelijke risico’s, geen verplichtingen”, citeerde Vinkenborg de website van WerkSaam. Hij zei een bedrijf te kennen dat op die manier aan goedkoop personeel komt. Echte banen gaan volgens hem zo verloren. “Waarom zou een bedrijf nog iemand aannemen?” Wethouder Judith de Jong noemde de kritiek “ongenuanceerd”. “Ik begrijp het discussiepunt. Aan een kant wil je dat niet, verdringing van arbeid, maar we willen ook mensen helpen aan de onderkant van de markt. Ook mensen zonder werk hebben een steun in de rug nodig. Werken met behoud van uitkering is voorwaarde om uit te stromen naar werk. Wij willen zo veel mogelijk mensen aan werk helpen.” Zij vroeg om voorbeelden van bedrijven waar mensen gebruikt worden op de manier die Vinkenborg schetste. “We moeten ongewenste constructies vermijden. Het is niet conform het beleid als er geen perspectief op werk is.” De twee werden het niet eens over de uitleg van de Participatiewet. Die verbiedt verdringing op de arbeidsmarkt. Volgens De Jong moet een brief die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover schreef zo worden uitgelegd dat er sprake is van verdringing als betaald werk wordt overgenomen door een vrijwilliger of andere onbetaalde kracht. “Werken met behoud van uitkering is mogelijk binnen de wet.” Vinkenborg: “Volgens Asscher levert oneerlijke concurrentie ook verdringing op.”

Eric Molenaar in HOP boos over ’uitventen’ uitkeringsgerechtigden (Noordhollands Dagblad)