Nuitdebout overnemen is misschien niet echt zinnig

Dat is ook des te meer het gevaar als dergelijke pleinbezettingen klakkeloos overgenomen worden in het buitenland. En helemaal als ‘vergeten’ wordt welk conflict er aan ten grondslag ligt en welke militante praktijken eraan voorafgingen. Ontdaan van een dergelijke context kan zo’n evenement niet meer worden dan een bijeenkomst van vreemde vogels en mensen die heel dringend een – niet altijd heel consistent – verhaal kwijt willen. Een herhaling van Occupy inderdaad, gruwelijk! Gezien de affiliaties van de initiatiefnemers en sommige reacties op de Facebook-oproepen, waar de chemtrails en berichten dat klimaatverandering een verzinsel is van bankier Rotschildt alweer de ronde doen, geen loze vrees. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet goed zou zijn als er ook in Nederland weer wat ging bewegen, en als mensen solidariteit zouden betuigen met de strijd in Frankrijk (en elders). Als een ‘pleinbezetting’ daar een opstap voor is, dan heeft het misschien nut. Als het vooral een warboel van uiteenlopende meningen en deels extreem-rechtse complotverzinsels wordt, zoals bij Occupy, dan kan die beter achterwege blijven. Het is sowieso opmerkelijk hoezeer de ‘pleinen’ de aandacht trekken, maar niet de veel prozaïscher dagelijkse acties, stakingen, demonstraties, blokkades en confrontaties met de politie. Dat geeft te denken. Alsof de ‘pleiners’ hopen wat te kunnen bereiken met alleen maar vergaderen en meningen geven. Dat is een gevaarlijke illusie. Als we maatschappelijke verandering willen krijgen, moeten we ons organiseren en met alle nodige middelen de strijd tegen de heersende macht aangaan. De rest is, zoals een beroemde Duitse Revolutionaire begin vorige eeuw al wist te melden, “een bakje geitenkwark”.

Kees in Nuitdebout overnemen is misschien niet echt zinnig (Globalinfo)