Officiële verklaring KNHG over het racistische geweld van vrijdagavond

Vrijdagavond 8 november 2019 hebben activisten zwaar geweld gebruikt tegen de aanwezigen op een bijeenkomst in Den Haag van Kick Out Zwarte Piet. De historische beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap KNHG is zeer bezorgd dat de aanvallers geweld gebruiken met een beroep op Nederlandse geschiedenis en tradities. Geschiedenis en tradities zijn onderwerp van constant debat, en visies op het verleden of uitingen van tradities zijn veranderlijk. Het gaat hier echter om meer dan dat, om geweld. Het KNHG roept de politiek daarom op om het aangekondigde debat over de gebeurtenissen over meer te laten gaan dan artikel 7 van de Grondwet betreffende de vrijheid van meningsuiting en het respecteren van elkaars ruimte voor debat. De aanval op Kick Out Zwarte Piet is niet een uiting van verschil van inzicht in en identificatie met onze gezamenlijke geschiedenis; ze is een gewelddadige uiting van anti-zwart racisme gericht tegen de lichamelijke integriteit van veelal zwarte activisten. Om voortdurend racisme te bestrijden riepen de Verenigde Naties, met steun van Nederland, het decennium 2015-2024 uit als decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Op 26 maart jongstleden committeerde het Europees parlement zich specifiek aan de bestrijding van anti-zwart racisme. Laat de politiek het beroep op de Nederlandse geschiedenis ter rechtvaardiging van geweld opvatten als een aanmoediging pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting, de gewelddadige kant van de geschiedenis van racisme onder ogen te zien en het historisch democratisch bewustzijn verder te bevorderen.

Susan Legêne (voorzitter), Antia Wiersma (directeur) namens Bestuur KNHG in Officiële verklaring KNHG – 11 november 2019 (Knhg.nl)