Onderzoek naar de koloniale wetenschapper Snouck Hurgronje (video)

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) is de bekendste Leidse islamgeleerde. Minder bekend is dat juist hij de methode bedacht waarmee rond 1900 de koloniale oorlog in Atjeh zowat gewonnen werd. Dit was de bloedigste oorlog uit de Nederlandse geschiedenis. Schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo duikt diep de archieven in en publiceert op Sleutelstad.nl twaalf weken achter elkaar een column (…) Je hebt dus: Snouck Hurgronje, de geleerde, de parel van de universiteit. En je hebt de jonge Snouck Hurgronje, die in de koloniale oorlog van Nederland bereid was vijanden aan te wijzen. “Die, die en die” en vele anderen. U weet, de kolonie bestond uit eilanden. Het noorden van het eiland Sumatra bestond uit de provincie Atjeh. Daar voerde Nederland al tijden een dure en bloedige oorlog. Winnen wilde niet lukken en dat kwam vooral door gebrek aan informatie over de cultuur van Atjeh zelf. Zoals ze in Amerika zeggen: no intelligence. Snouck Hurgronje had uit een ander verleden een netwerk van moslims opgebouwd. Ze dachten dat hij ook moslim was. Een broeder die ze konden vertrouwen. In Atjeh vertelden ze hem wat hij wilde weten, en wat hij wist, vertelde hij aan de regering in nota’s, rapporten, brieven en adviezen. Hij adviseerde de regering om “hen zeer gevoelig te slaan”. Dat was volgens hem de enige manier om de oorlog met Atjeh te winnen en er een vorm van rust te brengen. De rust van de overwinnaar. Dat betekent: keihard militair optreden. Aldus geschiedde.

Vilan van de Loo in Onderzoek naar Leidse islamgeleerde Snouck Hurgronje (Sleutelstad)