Koeriersbedrijf Holland Parcel Express moet stoppen met Flextensie-dwangarbeid. Stuur ook een protestmail!

Een groene koerier
Een groene koerier

In de periode mei tot en met oktober 2017 zijn er bij Holland Parcel Express (HPE), “de groenste koerier van Nederland”, acht Zaanse bijstandsgerechtigden tewerkgesteld. Via dwangarbeidkoppelbaas Flextensie werkten zij 1842,75 uur zonder loon en arbeidsrechten. Het koeriersbedrijf heeft een verse “branding”, maar deze dwangarbeidpraktijk brandt stinkende gaten in het ‘groene jasje’ van eigenaar Tom van Nieuwenhuizen. Doorbraak eist dat HPE nú stopt met het uitbuiten van bijstandsgerechtigden. Stuur ook een protestmail naar het koeriersbedrijf (zie de voorbeeldbrief onderaan)!

“Hoe onderscheid je je als koeriersbedrijf in een constante vechtmarkt waar iedereen snelheid, service en stiptheid beloofd? Go green”, aldus de website van het bedrijf. De bedrijfsleiders laten het wagenpark van HPE daarom op biogas rijden. Daarnaast blijken ze te hebben gekozen “voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Bijstandsgerechtigde baanlozen hebben per definitie “een afstand tot de arbeidsmarkt”, want ze hebben geen betaald werk. Nu het koeriersbedrijf er nadrukkelijk voor kiest om baanlozen “aan te nemen”, zouden zij vanaf dag één loon en een arbeidscontract moeten krijgen en zou HPE ook sociale lasten moeten afdragen, waarmee de collectieve sociale verzekeringskas zou worden aangevuld. Maar niets is minder waar.

In november 2016 ging Doorbraak de strijd aan tegen de Flextensie-constructie, een vorm van dwangarbeid via een koppelbaas die baanlozen ronselt. Het uitzendbureau Flextensie en steeds meer gemeenten stellen bijstandsgerechtigden te werk bij bedrijven en organisaties, maar dan zonder loon en arbeidsrechten. In december 2016 publiceerden we een artikel over de oprichters van Flextensie Nederland B.V. en over de uitrol van de uitbuitconstructie. Na ophef daarover en na een onderzoeksrapportage (2017) in opdracht van voormalig PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma leek wat betreft overheden en Flextensie de kous hiermee af.

Op onze herhaaldelijke oproep aan Flextensie-baanlozen om hun ervaringen te delen en samen de strijd aan te gaan (om bijvoorbeeld een contract en loon op te eisen) kwam spijtig genoeg weinig respons. Hoe de Flextensie-constructie in de praktijk werkt en welke ervaringen baanlozen ermee hebben, kwam daarom te weinig naar voren. Welke bedrijven en organisaties werken actief mee aan deze vorm van dwangarbeid en hoe wordt dat georganiseerd? Met de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in de hand ging Buro Jansen & Janssen aan de slag om meer informatie boven tafel te krijgen.

Flextensie Dwangarbeid Zaanstad Dossier:
1. Modehuis Vanilia
2. Holland Parcel Express
3. Stichting Hervormd Centrum Pennemes
4. Asito

Strafkorting

De HPE-managers stellen “maatschappelijk verantwoord” te willen ondernemen, maar waarom werkt men dan samen met dwangarbeidkoppelbaas Flextensie? De uitzenddwangarbeid die acht bijstandsgerechtigden in 2017 bij HPE hebben verricht, wordt door de gemeente Zaanstad eufemistisch “flexibel invalwerk” en “échte werkervaring opdoen” genoemd. Maar binnen deze structureel ongelijkwaardige machtsconstructie werken baanlozen zonder loon en arbeidsrechten. Daarnaast hebben ze nog altijd te maken met de verplichtingen van de Participatiewet. Zo kunnen ze worden gekort op hun uitkering als ze tijdens de Flextensie-tewerkstelling niet zouden voldoen aan de eisen van HPE of de gemeente Zaanstad.

Wij hebben nog nooit gehoord dat “échte werknemers” en “échte” uitzendkrachten door hun baas een strafkorting op hun inkomen krijgen opgelegd, omdat ze het ergens niet mee eens zijn of omdat ze hun inkomstenbriefje niet goed hebben ingevuld. Ook hebben we nog nooit vernomen dat een deel van hun loon wordt afgepakt, omdat ze op kleinkinderen passen, voor hun ouders zorgen, samenwonen, een cadeautje hebben gekregen of niet genoeg zouden hebben gesolliciteerd. Maar dat kan Flextensie-dwangarbeiders allemaal wel overkomen, want zij blijven in het bijstandsregime zitten en worden niet beschermd door arbeidsrechten, door een CAO en dergelijke.

Uit Zaanse WOB-documenten blijkt dat de acht baanlozen veelal fulltime werkweken hebben gemaakt. HPE betaalde hiervoor 23.034,38 euro aan Flextensie (NVSI) waarbij, na aftrek van de “premie arbeidsinschakeling”, 19.348,88 euro is verdeeld tussen de gemeente Zaanstad, de NVSI en Flextensie. Dikke winst voor de uitbuiters, behaald over de ruggen van bijstandsgerechtigden!

Tabel
Tabel

De dwangarbeiders zijn na afloop van de tewerkstelling niet in dienst genomen door HPE, anders was daar toch wel jubelend melding van gedaan op de bedrijfswebsite. Het is zeer aannemelijk dat het koeriersbedrijf na het dumpen van deze acht baanlozen net zo makkelijk weer acht of meer bijstandsgerechtigden voor zich laat dwangarbeiden. Koppelbaas Flextensie heeft immers een goed gevulde Zaanse vijver vol baanlozen waar naar hartenlust uit kan worden gevist.

HPE volhardt in het blijven opdissen van het fabeltje dat “maatschappelijk verantwoord ondernemen” heet. Ondertussen stelt de bedrijfsleiding bijstandsgerechtigden rechteloos, onbeschermd en zonder loon tewerk. Shame on you, Tom van Nieuwenhuizen, en shame on iedereen die deze dwangarbeidpraktijk laat bestaan. Doe hier iets aan!

Bart de Baan
Puk Pent

Als jij Holland Parcel Express wilt laten weten wat je van deze Flextensie-dwangarbeid vindt, laat dan een berichtje achter via Twitter, op de Facebookpagina van het bedrijf of mail ze.

Doorbraak wil heel graag in contact komen met mensen die weten hoe Flextensie in de praktijk werkt. Bij deze een herhaalde oproep: werk jij via de koppelbaas Flextensie of dreig je dat te moeten gaan doen? Ken je bijstandsgerechtigden die via Flextensie werken of hebben gewerkt? Ken je mensen die zijn bedreigd met sancties of die al een strafkorting op hun uitkering opgelegd hebben gekregen, omdat ze hebben geweigerd om zich te laten uitbuiten via de Flextensie-methode? Deel dan die kennis en praktijkervaringen (eventueel anoniem) en mail ons: dwangarbeid@doorbraak.eu.

Voorbeeldbrief aan Holland Parcel Express

Aan de managers van Holland Parcel Express,

Ik mail jullie naar aanleiding van het gegeven dat er net als bij modehuis Vanilia (1) ook bij jullie bedrijf Zaanse bijstandsgerechtigden via de “uitzendconstructie” Flextensie (2) tewerk zijn gesteld. In totaal is er door acht baanlozen in de periode van mei tot en met oktober 2017 zeker 1842,75 uur zonder loon en zonder arbeidsrechten gewerkt. Waarschijnlijk worden er nu nog steeds, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, uitkeringsgerechtigden bij jullie koeriersservice geplaatst om zogenaamd “échte werkervaring” op te doen.

Die 1842,75 uur heeft Flextensie/NVSI en de gemeente Zaanstad 19.348,88 euro winst opgeleverd. Voor elk uur dwangarbeid verricht door de bijstandsgerechtigde heeft jullie bedrijf een vast tarief aan Flextensie betaald. Van dat tarief gaat een schamele premie (“premie arbeidsinschakeling”) naar de tewerkgestelde en de rest is verdeeld tussen Flextensie en de gemeente Zaanstad. Jullie winst bij deze dwangarbeid zit hem in het superlage uurtarief (in totaal 23.034,38 euro), het niet afdragen van sociale lasten en het gebrek aan verantwoordelijkheid jegens de tewerkgestelde bijstandsgerechtigde.

De bijstandsgerechtigde ontleent namelijk totaal geen rechten aan deze dwangarbeid bij jullie. De baanloze kan simpelweg worden gebruikt en net zo makkelijk weer worden gedumpt. Jullie zijn de tewerkgestelde helemaal niets verschuldigd. En als een bijstandsgerechtigde niet voldoet, dan kan de gemeente diens uitkering korten. Holland Parcel Express werkt binnen deze constructie mee aan de keiharde disciplinering van bijstandsgerechtigden.

Jullie bedrijf werkt aan een imago van “groen” (3) en “maatschappelijk verantwoord” ondernemen (4). Echter, een tewerkstelling via Flextensie ís dwangarbeid. En ieder uur dwangarbeid is een uur dwangarbeid te veel. Daar kan geen “premie” of een propagandaverhaaltje over een baanloze die jullie in dienst hebben genomen iets aan veranderen.

Dus, managers van Holland Parcel Express, ik verzoek jullie met klem om op zijn minst te erkennen dat jullie de fout in zijn gegaan met de Flextensie-constructie. Ik zie graag jullie belofte tegemoet dat Holland Parcel Express zich in de toekomst onthoudt van verdere samenwerking met Flextensie.

In afwachting van jullie antwoord,

–————-
Meer informatie over Flextensie is hier te vinden: https://www.doorbraak.eu/koeriersbedrijf-holland-parcel-express-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/.

Noten
(1) Dwangarbeid bij Zaans modehuis Vanilia: https://www.doorbraak.eu/modehuis-vanilia-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/
(2) https://www.doorbraak.eu/flextensie-nieuwe-vrijwillige-vorm-dwangarbeid/ EN https://www.doorbraak.eu/flextensie-booming-business-ruggen-baanlozen/
(3) https://hpe.nl/groen-sociaal/
(4) https://hpe.nl/blog-groene-koerier-2/