Bed Bad Bedreiging ofwel de Landelijke Vreemdelingen Verdrijving

Dit systeem is louter ontwikkeld om verzet te breken en kritiek op het deportatiebeleid te smoren in het drijfzand van de polder. Het is intussen januari 2019 en volgens een publicatie op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan “de beoogde pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin 2019 met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en ketenpartners aan de slag met de pilot voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s)”. Vluchtelingen, steevast genoemd “vreemdelingen”, kunnen “rekenen op begeleiding en ondersteuning door organisaties in de vreemdelingenketen en lokaal actieve maatschappelijke organisaties”. Geweldig! Wie collaboreert er eigenlijk op lokaal niveau mee met deze vuile opzet om vluchtelingen onder druk te zetten onder het mom van “begeleiding” en “ondersteuning”? Wie jaagt er met fluwelen handschoenen en onder valse voorwendselen mensen de dood in? Vraag aan de gezinnen in de gezinslocaties maar eens waar dit allemaal op neer komt, waar het toe leidt, die begeleiding en ondersteuning. Het is een constante stroom van indoctrinatie die je moet doen geloven dat er maar een manier is om je te verlossen van een leven van wachten en op de tweede rij zitten zonder toekomstperspectief: het land uit. Ofwel: van de wal in de sloot. Maar op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden al problemen voorzien: “Bij een te strikte handhaving van dit systeem bestaat wel het risico dat degenen die niet binnen twee weken klaar zijn om mee te werken, alsnog (structureel) op straat terechtkomen zonder dat gemeenten de mogelijkheid hebben om opvang te bieden.”

Joke Kaviaar in Bed Bad Bedreiging ofwel de Landelijke Vreemdelingen Verdrijving (Jokekaviaar.nl)