Open brief van de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn over schandalig optreden van raadslid en burgemeester van Hoorn

Marisella de Cuba tijdens haar inspreekreactie

Afgelopen dinsdagavond werd Marisella de Cuba, lid van de actiegroep We Promise en een van de initiatiefnemers van de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn (WSH), tijdens haar inspreekreactie voor de Hoornse gemeenteraad op onbeschofte wijze onderbroken door raadslid Menno Jas. Burgemeester Jan Nieuwenburg reageerde daarop volkomen misplaatst door juist De Cuba op het matje te roepen. Hij waarschuwde haar dat ze op haar woorden moest letten. De WSH heeft vandaag een open brief opgesteld en opgestuurd naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Hoorn. Hieronder de integrale tekst van die open brief.

Onlangs vond er in de gemeente Hoorn een incident plaats dat ons doet reflecteren op de manier waarop we omgaan met het slavernijverleden. Tijdens een vergadering werd een burger die haar spreekrecht uitoefende, op onbeschofte wijze onderbroken door een raadslid dat een schorsing aanvroeg. Dit voorval toont hoe de stemmen van nazaten van tot slaafgemaakten al eeuwenlang worden genegeerd en niet serieus worden genomen.

Het is zorgwekkend dat de burgemeester, in plaats van het aanspreken van het onbehoorlijke gedrag van het raadslid, misplaatst reageerde door de burger te vragen om op haar woorden te let­ten. Juist op het moment dat zij aangeeft dat deze stemmen systematisch worden genegeerd en niet gehoord worden. Dit incident legt daarmee pijnlijk bloot hoe institutioneel racisme werkt en hoe burgers die racisme en discriminatie aankaarten vaak zelf worden aangevallen, in plaats van beschermd.

Het is essentieel dat we ons bewust zijn van het belang om naar alle stemmen uit het verleden te luisteren, vooral van diegenen die decennialang onderdrukt en gemarginaliseerd zijn. Het slavernijverleden is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en het is onze verantwoordelijkheid om de waarheid te erkennen, te herdenken en ervan te leren.

Luisteren naar stemmen uit het verleden

Het slavernijverleden heeft nog steeds een enorme impact op onze samenleving. Het heeft geleid tot diepgewortelde ongelijkheid, racisme en discriminatie. Door naar de stemmen van nazaten van tot slaafgemaakten te luisteren kunnen we beginnen met het afbreken van deze structuren en werken aan een meer inclusieve toekomst.

De spreekrechtprocedure tijdens gemeenteraadsvergaderingen biedt burgers de mogelijkheid om hun zorgen, ervaringen en perspectieven te delen met lokale politici. Dit is een belangrijk instrument voor democratische participatie en moet gerespecteerd worden als een manier om verschil­lende standpunten naar voren te brengen.

Het incident in Hoorn illustreert echter hoe sommige stemmen nog steeds worden genegeerd of zelfs actief worden tegengewerkt. Het feit dat de burger werd onderbroken door een raadslid en dat vervolgens een andere inspreker zonder problemen racistische bagger kon verkondigen zonder onderbreking, laat zien hoe institutioneel racisme ook vandaag de dag nog bestaat.

De reactie van de burgemeester, die de burger vroeg om op haar woorden te letten in plaats van het onbehoorlijke gedrag van het raadslid aan te pakken, is ronduit teleurstellend. Het getuigt van een gebrek aan begrip en empathie voor de ervaringen en gevoelens van mensen die dagelijks worden geconfronteerd met racisme. Het zou de burgemeester sieren om hiervoor zijn excuses aan te bieden.

De noodzaak tot verandering

Het is hoog tijd dat we als samenleving erkennen dat institutioneel racisme nog steeds wijdverspreid is en dat we ons actief moeten inzetten om dit te bestrijden. We moeten naar elkaar luiste­ren, elkaars ervaringen respecteren en samenwerken om een inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Daarom is het essentieel dat politici hun rol als vertegenwoordigers van alle burgers serieus nemen en zich inzetten voor een inclusieve democratie. Het aankaarten van racisme en discriminatie mag niet worden genegeerd of gebagatelliseerd; het verdient juist onze volledige aandacht en steun.

Een oproep tot actie

Aan alle volgers op sociale media willen wij een oproep doen: laten we deze incidenten niet zomaar voorbij laten gaan. Laten we onze stemmen gebruiken om verandering te eisen. Laat zien dat wij staan voor gelijkheid, rechtvaardigheid en respect voor iedereen.

We kunnen beginnen door kritisch te kijken naar onze eigen vooroordelen en privileges, door ons bewust te worden van de impact van institutioneel racisme en door actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Laten we luisteren naar de stemmen uit het verleden en deze verhalen delen met anderen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een betere toekomst.

Samen kunnen we het tij keren en streven naar een samenleving waarin alle stemmen gehoord worden, ongeacht hun achtergrond of afkomst. Laten we niet langer accepteren dat bepaalde groepen worden genegeerd of aangevallen wanneer ze opstaan tegen racisme en discriminatie.

Laten we samenwerken om verandering te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat niemand meer wordt onderbroken tijdens het uitoefenen van hun spreekrecht, vooral niet wanneer ze spreken over pijnlijke onderwerpen zoals het slavernijverleden.

Werkgroep Slavernijverleden Hoorn