Opnieuw XR-actie in de Tweede Kamer: “Stop met het steunen van het misdadige Israëlische regime”

Voor de ingang

Vanaf 14:00 uur voerde XR opnieuw actie in de Tweede Kamer vanwege de medeplichtigheid van Nederland met de genocide in Gaza. Actievoerders bezetten de publieke tribune, zaten in de hal en voor de ingang met spandoeken waarop onder meer “Nooit meer is nu!” te lezen viel. Ook werd er gescandeerd: “Israël bombardeert, Nederland financiert!” De politie en beveiliging hebben de actievoerders in de Kamer opgepakt, en degenen in de hal naar buiten gesleept. Ook daar werd vervolgens iedereen verwijderd. Vanochtend kregen de fractievoorzitters al een brief toegestuurd, die we hier integraal overnemen.

“Verwerpelijk” noemde u onze vreedzame sit-in op 5 maart in de ontvangsthal van de Tweede Kamer, en “uiterst betreurenswaardig”. Wij, demonstranten van XR Justice Now!, zouden ons hebben “misdragen”. “Pure Jodenhaat” was er te zien. U was nagenoeg unaniem in uw veroordeling – een eensgezindheid die we maar zelden zien in het huis van de democratie.

De Tweede Kamer is niet de plek om actie te voeren, stelde u. Maar het zal u ook niet ontgaan zijn dat deze demonstratie niet de eerste poging is geweest om uw aandacht te vestigen op de horror in Gaza en de rol die Nederland daarin speelt. Talloze grote manifestaties en marsen in alle steden in Nederland, brandbrieven van ambtenaren en oud-ambassadeurs – ze hebben weinig zoden aan de dijk gezet. We worden niet gehoord.

In de Kamer

Geweldloze demonstraties zijn een van de steunpilaren van een gezonde democratie en het wegzetten van demonstranten als kwaadaardig, bedreigend en zelfs antisemitisch schept een gevaarlijk precedent. Zoals jurist Bo Salomons terecht betoogt op OneWorld: door deze overtrokken reactie levert u een bijdrage aan het uitkleden van het demonstratierecht. Dat recht – een mensenrecht – staat in Nederland onder druk. Wij maken ons daar zorgen om, net als bijvoorbeeld Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens. Vreedzaam demonstreren is een van de weinige middelen die betrokken burgers kunnen inzetten om hun zorgen te uiten en om buiten verkiezingstijd input te leveren. Een woord van dank zou dus gepaster zijn dan dreigen met vervolging. Wat dat laatste betreft: er is nog altijd geen aangifte tegen ons gedaan. Wij zien de aangifte graag tegemoet.

Op twee van de ernstiger aantijgingen willen we kort reageren, al doet het ons pijn ons hiertegen te moeten verweren.

Ten eerste: nee, wij zijn niet antisemitisch. Wij strijden vóór rechtvaardigheid en tégen elke vorm van haat, racisme en discriminatie – tegen jodenhaat, en ook tegen de onderdrukking van en moord op Palestijnen. Steeds vaker worden beschuldigingen van antisemitisme ingezet om rechtmatig protest tegen mensenrechtenschendingen van Israël te delegitimeren. Kritische Joodse stemmen worden categorisch gesmoord in het publieke debat en het bestaan van een anti-zionistische Joodse gemeenschap wordt ontkend. Juist het gelijkstellen van Joods-zijn aan het steunen van Israëlisch beleid, iets dat tegenwoordig helaas schering en inslag is, is kwetsend en diep problematisch. Het vergroot het risico dat individuen op basis van hun Joodse identiteit verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van het Israëlische regime, en creëert daarmee een onveiliger klimaat voor Joden in Nederland.

Ten tweede: de suggestie van de heer Bosma dat deze demonstratie de opmaat zou vormen voor bedreiging van volksvertegenwoordigers is ongefundeerd en ongepast en draagt bij aan het in diskrediet brengen van activisten, in het bijzonder pro-Palestina-activisten. Laten wij hier duidelijk over zijn: wij zijn geweldloos en zullen dat altijd blijven.

Buiten

Wij vonden het opvallend en teleurstellend dat de reacties op onze actie zich beperkten tot de vorm en de locatie ervan. Via deze brief willen we uw aandacht graag weer richten naar waar die echt nodig is.

Het staat namelijk als een paal boven water dat de opstelling van Nederland onvergeeflijk is. In artikel 90 van onze Grondwet staat dat onze overheid de internationale rechtsorde actief bevordert. Het handelen van de Nederlandse overheid, die Israël direct en indirect steunt, staat hiermee in flagrante tegenstelling. Eerder dit jaar oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat Israël er alles aan moet doen om een genocide te voorkomen, maar niets wijst erop dat dat gebeurt. De beelden en verslagen die ons dagelijks bereiken, getuigen van totale verwoesting en grove overtredingen van het internationaal oorlogsrecht. Hulpgoederen, voedsel en water worden tegengehouden. Ziekenhuizen worden aangevallen, hebben geen voorraden meer en functioneren nauwelijks. Medisch personeel wordt niet ontzien, kinderen worden niet ontzien, journalisten worden niet ontzien. Bijna twee miljoen Gazanen zijn ontheemd. Eén op de twintig is dood of gewond. Hongersnood wordt ingezet als oorlogswapen. Als een appèl om de internationale rechtsorde te respecteren niet voldoende is, kunnen we dan ten minste een beroep doen op uw menselijkheid?

U vreest dat de actie van 5 maart een precedent zal vormen. Laat onze actie dan een precedent zijn. Wij roepen al onze bondgenoten op om actie te voeren in en bij de Tweede Kamer. Ook wij zullen door blijven gaan – zoals gezegd altijd geweldloos. Wij hebben vier simpele eisen:

  • Nederland dringt in internationaal verband per direct en onomwonden aan op een permanent staakt-het-vuren.
  • Nederland gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof over levering van F35-onderdelen.
  • Nederland verbreekt alle economische, militaire en diplomatieke banden met Israël.
  • Nederland legt diplomatieke en economische sancties op aan Israël.

Wij stoppen niet totdat onze eisen zijn ingewilligd. Wij zullen actie blijven voeren voor, bij en in de Tweede Kamer totdat de Nederlandse overheid haar medeplichtigheid erkent en stopt met het steunen van het misdadige Israëlische regime. We mogen niet opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan.

Tot snel,

Extinction Rebellion Justice Now!