Oproep tegen alt-Right binnen de TU Delft

Vanavond vertoont VOX-Delft een alt-Right propagandadocumentaire die bewust gecreëerd is om verdeeldheid en haat te zaaien en bewegingen te ondermijnen die opkomen voor mensenrechten. Als een van de initiatiefnemers van de TU Delft Feminists maak ik mij ernstig zorgen over het feit dat een vertoning van een dergelijke ‘documentaire’ in Delft alle ruimte krijgt, en Studium Generale TU Delft dit bovendien officieel faciliteert. Alt-Right is een fascistische, seksistische, homofobische, racistische, extreem-rechtse groepering die sterk in opkomst is in dit Trumpiaanse tijdperk. De groepering kwam recent in het nieuws vanwege hun extremistische geweld wat resulteerde in moord tijdens een anti-racisme protest in Charlottesville. Alt-Right faciliteert met behulp van KKK-leiders en globale nazi-netwerken de opkomst van extreem-rechts. Ook in Nederland. Niet alleen de populistische PVV vormt een bedreiging voor de veiligheid van miljoenen Nederlanders, maar ook het op alt-Right geïnspireerde Forum voor Democratie normaliseert extreem-rechtse politiek. De zogenoemde “Men’s Rights”-beweging, waar de documentaire “The Red Pill” over gaat, is onderdeel van alt-Right. Men’s Rights beweging misbruikt de situatie van mannen met problemen om anti-racisme en feminisme bewust in diskrediet te brengen. “The Red Pill” is gefinancierd door alt-Right, en wordt gesteund door de extreem-rechtse fake-news website Breitbart. Door ongefortuneerde mannen te framen met vele schokkende feiten en dramatische muziek, naast boze ongeïnformeerde en ongenuanceerde feministen, functioneert de film doelbewust als anti-feministische propaganda. De documentaire is dan ook geboycot op verschillende universiteiten, gecanceld op filmfestivals en van Netflix verwijderd vanwege het verspreiden van vrouwenhaat. VOX heeft zich officieel gedistantieerd van de inhoud van de film, nadat mensen van de TU Delft Feminists online kritiek uitten. Ik draag VOX een warm hart toe vanwege hun doel discussies te starten over maatschappelijke thema’s. Toch sta ik niet achter hun keuze deze alt-Right propaganda te vertonen. Nu geeft VOX niet alleen een podium aan manipulatief, extremistisch gedachtegoed, ze mist ook de kans om de vele malen sterkere en urgente documentaires over mannenrechten of toxische masculiniteit te vertonen. Hopelijk geven ze hier in een latere sessie wel de ruimte voor. Het is waarschijnlijk een bewuste keuze geweest om “The Red Pill” te vertonen, juist vanwege de controverse, om zowel alt-Right sympathisanten als feministen met elkaar in debat te laten gaan. Ongeacht VOX’s goede intenties, is het naar mijn mening een ijdele illusie van VOX en SG TU Delft dat ze het neutrale midden kunnen zijn bij het faciliteren van alt-Right gedachtegoed. Er bestaat namelijk geen neutraal standpunt als de ene kant de veiligheid van de andere kant bedreigt, zoals de afbeeldingen van Kasia Babis zo goed illustreren. In Delft heerst een sterk conservatieve, normatieve, patriarchale cultuur. Naast het feit dat deze cultuur een uitstekende voedingsbodem is voor alt-Right ideologie, zien we ook dat mensen van alle genders en achtergronden worden weerhouden zichzelf te zijn. Dit leidt tot stress, uitsluiting, onderdrukking, studie-uitval, depressies en burn-outs. Deze cultuur saboteert zelfs de innovatiewens van de TU Delft: hoe kunnen we in hemelsnaam “out-of-the-box” denken, als het algemene perspectief eenzijdig en normatief is? Daarom vormden de mannen, vrouwen en binair-vrije mensen bij de TU Delft Feminists anderhalf jaar geleden succesvol een grassroots beweging die zich bezighoudt met intersectioneel feminisme. Intersectioneel feminisme erkent, onderzoekt en bestrijdt verschillende vormen van onderdrukking, waaronder racisme, seksisme, queerfobie, klasse-discriminatie, validisme, religie/islamofobie, en levert kritiek op het patriarchaat, heteronormativiteit, kolonialisme, witte superioriteit, ecocide, verwoestende vormen van kapitalisme en corruptie, en de opkomst van extreem-rechts. Wij zijn sterk geïnspireerd door het werk van de University of Colour bij de UvA, maar zien zelfs dat universiteiten als MIT ver vooruitlopen op de TU Delft betreft inclusiviteit. In plaats van het verder verspreiden van alt-Right propaganda, pleit ik voor solidariteit binnen de TU Delft om samen deze vormen van onderdrukking aan te pakken. Om af te sluiten met de woorden van Heather Heyer, slachtoffer van de aanslag in Charlottesville: “If you’re not outraged, you’re not paying attention”.

Karel de Kleijne in Oproep tegen Alt-Right binnen de TU Delft (TUDelftfeminists)