Uit de oude doos: De vuile vaat van de horeca

De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) behartigt de belangen van uitgebuit horecapersoneel met een strijdbaardere actiemethode, waarbij men tussenkomst van de overheid afwijst. De leden van de anarcho-syndicalistische AGA stappen sinds begin 2000 rechtstreeks op de bedrijfsleiding af. In een vol restaurant vragen ze dan een gesprek met de exploitant, waarbij ze niet-uitbetaald loon opeisen. Als daar op korte termijn geen gehoor aan wordt gegeven, dreigt men met een rechtszaak. De werkgevers die zich onder druk gezet voelen, proberen dan te sjoemelen en te onderhandelen. Men stuurt de AGA-leden en arbeiders naar de boekhouder, die vervolgens vaak doodleuk beweert dat de arbeiders minder lang hebben gewerkt, en dat er een lager uurloon is afgesproken. Omdat contracten vaak ontbreken, geeft de bedrijfsleiding niet snel toe. Maar na de nodige druk belooft men meestal een deel van het loon als voorschot. Als gedane beloften niet worden nagekomen, voert de AGA de druk verder op. Zo hielden AGA-leden in het kader van de 1 mei-viering een demonstratieve optocht naar restaurants waarvan de leiding het personeel flink uitbuitte. Daar deelden AGA-leden pamfletten uit aan arbeiders om hen te wijzen op de rechten die ze hebben, ook de illegale arbeiders. Ook hebben AGA-leden pamfletten over de misstanden in de restaurants uitgedeeld aan de bezoekers, die opgeroepen werden om alle restaurants van de betrokken eigenaren te boycotten. Een actievorm die AGA-leden nog niet hebben uitgevoerd, maar die zeker tot hun repertoire behoort, betreft “proletarisch eten”. Activisten gaan dan eten in een restaurant waar de arbeiders een conflict hebben met de eigenaar, maar betalen daarvoor niet. Ze eisen in plaats daarvan dat de arbeiders tevreden worden gesteld. Door op de werkvloer zelf actie te voeren werkt de AGA aan een sfeer van tegendruk en aan het strijdbaar maken van arbeiders. In twee gevallen lukte het AGA-leden om al het achterstallige loon uitbetaald te krijgen.

Ellen de Waard en Harry Westerink in De vuile vaat van de horeca (Gebladerte)