Pensioenakkoord: als dit neutraal voorleggen is…

“Het bestuur van de FNV vindt dit een goed resultaat. Hierdoor kunnen meer mensen op tijd stoppen met werken en daarna van een goed pensioen genieten. De kern is: de AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is. De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner. Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.” Dat is de tekst in de mail die de FNV-leden krijgen met het persoonlijke nummer waarmee ze kunnen stemmen. Als dat neutraal voorleggen is… Maar het FNV-bestuur en de door haar geleide werkorganisatie beperkt zich niet tot het louter opsommen van (vermeende) positieve punten uit het door haar uitonderhandelde akkoord. Ze doet ook alle moeite om informatie die de leden tot een ander oordeel zouden kunnen brengen te weren. Als lokale FNV-afdelingen op hun website andere informatie of meningen plaatsen, dan wordt er van bovenaf ingegrepen en teksten verwijderd. Dat overkwam een aantal afdelingen die de verklaring van de “Werkgroep Pensioenen Acties (WPA) van de Sector Senioren van de FNV en de Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR)” op hun site plaatsten. Nadat die verklaring van hun site was gehaald, kregen de betreffende afdelingen van een van de “communicatie adviseurs” de volgende uitleg. “Zoals jullie weten is er beroering over het pensioenakkoord. Een werkgroep van kaderleden van FNV-Senioren heeft een ‘tegenpamflet’ geschreven en probeert nu zoveel mogelijk publiciteit te generen. Onder andere door het plaatsen van het pamflet op lokale websites. Leden en niet-leden beschouwen de lokale websites als een officieel communicatiemiddel van de FNV en kunnen deze tekst voor waarheid aannemen. Daarom worden deze berichten door ons van de websites verwijderd.”

Willem Bos in Als dit neutraal voorleggen is… (Grenzeloos)