In Soedan klinkt nog steeds de roep om een burgerregering, maar kan burgeroorlog nog worden vermeden?

In een rapport dat de International Crisis Group vrijdag publiceerde, stelt ze dat het onvoorwaardelijke vertrouwen in Al-Burhan en Hemeti niet zonder risico is voor de Arabische grootmachten. Als de demonstranten voet bij stuk houden en de burgerlijke ongehoorzaamheid aanhoudt, kan het land onbestuurbaar worden, met catastrofale gevolgen voor het sowieso al extreem precaire evenwicht. In dat geval zouden Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten niet alleen het land en hun eigen belangen op de been moeten houden met onophoudelijke financiële injecties, maar moeten ze ook extra alert zijn voor een burgeroorlog. Die kan namelijk een machtsvacuüm creëren dat religieus-extremistische groeperingen en andere ongewenste elementen vrij spel kan geven. Maar een burgeroorlog vermijden is geen sinecure. Het gonst van de geruchten dat ook de militaire overgangsraad zelf intern verdeeld is. En dat kan volgens Soedan-expert Eric Reeves dramatische gevolgen hebben: het land heeft namelijk geen homogeen militair apparaat. Al-Burhan, de secretaris-generaal van de militaire raad, staat aan het hoofd van de Sudanese Armed Forces. Die komen het dichtst bij wat je een traditioneel leger kunt noemen. Zij hebben een zekere discipline, formele training en hiërarchie. Aan de andere kant heb je Hemeti’s Rapid Support Forces, een paramilitaire organisatie met een wrede geschiedenis in onder andere Darfoer. Volgens Reeves zien vele (vooral jonge en lager geplaatste) officieren bij de Sudanese Armed Forces Hemeti dan ook als een provinciale krijgsheer die het spoor volledig bijster is. Hemeti zal allicht alleen met geweld kunnen worden verdreven. Maar wie is daartoe in staat? Volgens Reeves alleen de Sudanese Armed Forces, gesteld dat zij een eensgezind front kunnen vormen. Zij hebben alleszins de militaire slagkracht om de RSF tegen te houden. Hoe dan ook dreigt in dat geval de totale chaos van een burgeroorlog, waarvan het volk het grootste slachtoffer zal zijn. Ondanks het gewelddadige optreden van de RSF hebben de demonstranten vandaag een zoveelste dag van burgerlijke ongehoorzaamheid aangekondigd. Het vuur van de revolutie is geblust, maar de kolen smeulen nog.

Tom Claes in In Soedan klinkt nog steeds de roep om een burgerregering, maar kan burgeroorlog nog worden vermeden? (Mo.be)