Prioriteit in politieke strijd

Ook bewees deze opmerking dat sommigen politieke strijd nog steeds zien als een lange prioriteitenlijst met belangrijke en minder belangrijke onderwerpen, in plaats van als een sociaal proces dat in essentie draait om beweging. Ook klimaatactivisten neigen er wel eens naar om andere politieke bewegingen als futiel te zien in het licht van hun eigen strijd. Natuurlijk kun je je niet over alle onderwerpen evenzeer druk maken, maar ook Ewald Engelen heeft kunnen zien dat het aanzwellend zelfvertrouwen van een nieuwe generatie niet-blanke Nederlanders op dit moment het belangrijkste weerwoord is tegen conformistisch en racistisch rechts en tegen zwijgende politieke partijen in het parlement en op de werkvloer. Terwijl Wilders zijn gal blijft spuwen, en de jeugdwerkloosheid met name ook allochtone jongeren treft, kiezen deze goed opgeleide en mondige mensen van Turkse, Surinaamse en Antilliaanse huize, de frontale aanval via sociale media en publieke ‘performances’. Ze weten daarbij een groot en groeiend publiek, een divers samengestelde groep jongeren te bereiken. De ervaringen die deze nieuwe groep opdoet met politieke agendasetting, met de media, met directe actie, met politieke tegenstand en soms met doodsbedreigingen, zijn waardevol voor henzelf en inspirerend voor vele anderen. Het ís mogelijk om tegen de stroom in te zwemmen, en in de aanval te zijn in plaats van in de verdediging. Het ís mogelijk om met gerichte actie iets te bereiken, ook als je geen enkele steun krijgt van politieke partijen. Het ís noodzakelijk om daarvoor een eigen beweging op te bouwen, met eigen steungroepen, media en fondsen. Inderdaad blijft een anti-kapitalistische kritiek vooralsnog achterwege, maar dat maakt hun strijd niet oppervlakkig of quasi politiek. Daarentegen zien we ook rond de nieuwe emancipatiebeweging, net als bij iedere andere sociale beweging, hoe een strijd rond één thema nieuwe inzichten en initiatieven op andere terreinen tot gevolg heeft. Niet alleen wordt Zwarte Piet aangevallen, maar ook politiegeweld, racisme en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Met zwarte emancipatie komt ook vrouwenemancipatie aan bod, evenals homofobie en islamofobie.

Klaas Stutje in Prioriteit in politieke strijd (Solidariteit)