Protesteer tegen de Leidse Sinterklaasbingo met de zingende blackface-figuur Piet Martino!

WAARSCHUWING: DIT ARTIKEL BEVAT EEN EXPLICIETE AFBEELDING VAN RACISTISCH GEWELD.

Op zondag 1 december wordt er in Het GroenOord Play aan de Willem de Zwijgerlaan 2a in Leiden vanaf 12:30 uur een Sinterklaasbingo georganiseerd met een optreden van Piet Martino. Deze zingende blackface-figuur kan worden gehuurd bij De Wolf Entertainment, het bedrijf dat op 24 november “de grote Martino’s Sinterklaasshow” organiseert. Met het verhuren van blackface-figuren saboteert het bedrijf het streven van de gemeente Leiden om de racistische karikatuur Zwarte Piet in 2019 helemaal af te schaffen. De actiegroep No More Blackface Leiden (NMBL), waarin ook Doorbraak meedoet, roept iedereen op om te protesteren tegen het blackface-racisme van De Wolf Entertainment.

De actiegroep deed onderzoek naar het Zwarte Piet-racisme tijdens de Leidse Sinterklaasintocht in 2018. In een rapportage, die in juni 2019 werd gepresenteerd aan de gemeenteraad, concludeerden de NMBL-activisten dat het merendeel van de Pieten nog steeds racistische kenmerken had. Er is voor de gemeente nog een hoop werk te doen om te bereiken dat het Zwarte Piet-racisme in 2019 helemaal verdwijnt uit de intocht, aldus de actiegroep. Met de blackface-shows en met de verhuur van Zwarte Pieten van De Wolf Entertainment dreigt in elk geval volkomen de verkeerde weg te worden ingeslagen. Daarom is het broodnodig om daartegen in actie te komen. Doe ook mee en mail de onderstaande brief naar De Wolf Entertainment, zaalverhuurder Het GroenOord, burgemeester Lenferink en de Leidse gemeenteraad. Eerder riep No More Blackface Leiden al op om te protesteren tegen de Sinterklaasshows van De Wolf Entertainment op 24 november, en tegen een blackface-feest in partycentrum De Zijl, ook op 24 november.

De Wolf Entertainment moet worden beschouwd als een belangrijke blackface-leverancier in de Leidse regio. Het bedrijf dreigt in 2019 doodleuk door te gaan met de promotie van Zwarte Piet-racisme, ook al heeft de gemeente Leiden besloten om Zwarte Piet dit jaar helemaal af te schaffen. Stuur daarom de onderstaande protestbrief!


In Het GroenOord Play” aan de Willem de Zwijgerlaan 2a in Leiden dreigt op zondag 1 december de racistische karikatuur Zwarte Piet te worden gepromoot. Op die dag vindt daar een Sinterklaasbingo plaats met een optreden van Piet Martino, een zingende blackface-figuur die wordt verhuurd door het bedrijf De Wolf Entertainment.

Hierbij klaag ik zowel bij De Wolf Entertainment als bij zaalverhuurder Het GroenOord en de gemeente Leiden over de dreigende aanwezigheid van deze blackface-figuur tijdens de Sinterklaasbingo. De gemeente Leiden heeft een aantal jaar geleden besloten om het aantal Zwarte Pieten tijdens de Leidse Sinterklaasintocht geleidelijk af te bouwen. Voor dit jaar heeft de gemeente toegezegd dat Zwarte Piet helemaal zal zijn verdwenen uit de lokale intocht. En juist dit jaar komt De Wolf Entertainment met de verhuur van de racistische karikatuur Piet Martino, en ook nog eens met aankondigingen van een Sinterklaasshow op 24 november, waarop alleen maar traditionele Zwarte Pieten zijn te zien. Dat gaat niet alleen dwars tegen het afbouwbeleid van de gemeente in, maar staat ook haaks op de aankondiging van de publieke omroep NTR dat er bij het Sinterklaasjournaal en tijdens de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn alleen maar roetveegpieten zullen worden ingezet.

Zwarte Piet is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Al jarenlang is er daarom protest tegen de aanwezigheid van deze figuur in het Sinterklaasfeest. Veel organisaties en instituten hebben in de loop der jaren bevestigd dat Zwarte Piet racisme is. In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen. Zoals al gemeld, gaat ook de omroep NTR de Zwarte Piet-figuur verbannen. Ook veel ondernemingen en organisaties werken alleen nog maar met roetveegpieten. Toch blijft De Wolf Entertainment koppig vasthouden aan het Zwarte Piet-racisme.

Ik vraag hierbij aan De Wolf Entertainment om te stoppen met de figuur Piet Martino, met alle andere blackface-figuren en met Sinterklaasshows waarbij die figuren worden ingezet. Verder vraag ik hierbij aan zaalverhuurder Het GroenOord om geen ruimten ter beschikking te stellen waar het Zwarte Piet-racisme wordt gepromoot. En ik vraag hierbij aan de gemeente Leiden om erop toe te zien dat De Wolf Entertainment en Het GroenOord zich houden aan het gemeentelijke beleid om de Zwarte Piet-figuur in 2019 uit Leiden te verbannen.

Graag ontvang ik een reactie van De Wolf Entertainment, zaalverhuurder Het GroenOord en de gemeente Leiden op dit verzoek.


Je kunt deze brief, of een eigen variant ervan, sturen naar de Facebook-pagina van De Wolf Entertainment. En mailen naar zaalverhuurder Het GroenOord: info@hetgroenoord.com, de Leidse burgemeester Henri Lenferink: h.lenferink@leiden.nl, en de Leidse gemeenteraad: griffie@leiden.nl.

No More Blackface Leiden