PvdA krijgt van Oxfam Novib een 7 voor haar inzet voor vluchtelingen

Dus deze partij… De uitvinder van de Turkije-deal, degene die (ondanks een opstand van haar eigen leden, en na een hoop gedraai) samen met de VVD illegaliteit strafbaar wilde stellen, tot de VVD dat nota bene uit zichzelf liet vallen, de partij die een illegalenquotum steunde, waarbij de politie verplicht werd om minstens 11 uitgeprocedeerden per dag op te sluiten, of die nu iets verkeerds doen of niet, die een grote mond heeft over het stoppen van de detentie van kinderen, maar intussen gewoon toestaat dat het sinds haar regeringsdeelname weer opnieuw is ingevoerd, die er mede verantwoordelijk voor is dat het kinderpardon zo is uitgevoerd dat het overgrote deel van de kinderen er geen recht op heeft, omdat ze weliswaar tijdens al de voorgeschreven tijd in beeld waren bij de overheid, maar… de gemeente achteraf ineens niet meer als overheid wordt gezien. (En dat standpunt werd dan ook nog eens tegen de zin van tachtig procent van de leden doorgedrukt, met wat angstzaaierij over Albanezen door hotemetoot Anti-Asielzaken Attje Kuiken die werkelijk kant noch wal raakte), die er mee instemde dat er in de afgelopen jaren juist minder geld naar de opvang ging terwijl het aantal asielzoekers meer dan verdubbelde, en die pas met meer geld over de brug kwam toen de top al bijna was gehaald, die er mee instemde dat asielzoekers werden opgevangen in noodopvang en de nog extremere crisisnoodopvanglocaties, die nog het meest deden denken aan een variant op kistkalveren in de intensieve menshouderij.

Grutjes in Over de partij die een 7 van Oxfam Novib kreeg (Grutjes)