Schrijf ook een protestbrief tegen de Grijze Wolven-optocht op 24 juni in Arnhem

Een affiche van het festival. Onderaan vind je een grotere versie.
Een affiche van het festival. Onderaan vind je een grotere versie.

Het is een jaarlijkse traditie inmiddels, de optocht van de fascistische Grijze Wolven door Arnhem. Dit jaar is de mars gepland op 24 juni. Onder het mom van een “cultureel festival” met een optocht weten de fascisten ieder voorjaar opnieuw ongehinderd met honderden door de Arnhemse binnenstad te marcheren. Daar gaat een enorme bedreiging vanuit richting minderheden met een Turkse achtergrond, waar de uiterst gewelddadige Grijze Wolven het steevast op hebben gemunt. Help mee daar een einde aan te maken en schrijf ook een brief aan de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Twee jaar geleden vielen de organisatoren van de optocht door de mand, nadat De Gelderlander meldde dat er veelvuldig het Grijze Wolven-gebaar gemaakt was. De voorzitter beweerde eerst dat het slechts om een klein groepje onbekenden ging, maar moest kort daarop toegeven dat hij die fascistische groet zelf ook regelmatig bracht. In de Tweede Kamer werden daarna vragen gesteld door Sadet Karabulut (SP).

Half april dit jaar vielen de Grijze Wolven opnieuw door de mand, toen uit een artikel van Doorbraak bleek dat ze in het Nijmeegse culturele centrum Lindenberg een massale herdenking hadden gehouden van hun overleden voorman Alparslan Türkeş. Ook daarbij werden massaal Grijze Wolven-groeten gebracht. De Grijze Wolven-federatie TFN had ook die herdenking aangemeld als “culturele activiteit”. Naar aanleiding van ons artikel heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directie van het centrum en de burgemeester van Nijmegen, in verband met de veiligheid. De directeur gaf aan dat de TFN niet meer welkom was in Lindenberg.

Het zou ongehoord zijn als twee maanden later zo’n 25 kilometer verderop opnieuw honderden Turkse fascisten ongehinderd hun haat kunnen komen verspreiden. Daarom heeft Doorbraak de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch onderstaande brief geschreven met de vraag om afstand te nemen van de optocht en meteen in te grijpen bij racistische en andere bedreigende uitingen. Omdat we niet erg veel vertrouwen hebben in de burgemeester – hij had in december zelf nog een gesprek met de Turkse fascisten van TFN – stuurden we de brief ook aan de Arnhemse wethouders, raadsleden en de lokale pers. Mail- en twitteradressen vind je onderaan dit artikel. Je kan onze brief kopiëren en hem ook versturen naar de burgemeester, en als je zin hebt natuurlijk ook naar de wethouders en raadsleden. Een eigen variant maken kan natuurlijk ook altijd!

Eric Krebbers

Nijmegen, 4 juni 2018

Geachte burgemeester Marcouch,

Op 22, 23 en 24 juni vindt weer het jaarlijkse Turkse festival – met afsluitende optocht – plaats in Arnhem. Het festival wordt georganiseerd door de Turkse Federatie Nederland (TFN), een mantelorganisatie van de Turkse fascistische Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), ook wel de Grijze Wolven genoemd. Het jaarlijks ongestoord rond laten paraderen van fascisten door Arnhem stuit op toenemende bezwaren vanuit de samenleving. Twee jaar geleden stelde SP-Kamerlid Sadet Karabulut er nog vragen over aan de regering.(1)

De MHP is niet vies van antisemitisme (2) en onderhoudt banden met het criminele milieu in zowel Turkije als Europa.(3) Vanuit hun ultra-nationalistische opvattingen zijn Grijze Wolven sterk gekant tegen de integratie van Turkse Nederlanders omdat zij dat zien als een onaanvaardbare aantasting van de Turkse identiteit. Bovendien gedragen deze Turkse nationalisten zich vaak zeer intolerant tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Vooral Koerden krijgen het zwaar te verduren, omdat zij in de ogen van Grijze Wolven een ernstig gevaar vormen voor de eenheid van “de Turkse natie”. Daarnaast ontkent de TFN ook de Armeense genocide.

Kort geleden nog ontstond in Nijmegen grote ophef over de herdenking in cultuurcentrum Lindenberg (4) van de (inmiddels overleden) vroegere voorman van de MHP, Alparslan Türkeş. Terwijl het dus ging om de herdenking van een vooraanstaande fascist, werd de bijeenkomst door TFN bij Lindenberg als “cultureel evenement” aangemeld. Nadat Lindenberg gewezen was op de aard van de bijeenkomst, ging de directie van het centrum meteen in overleg (5) met burgemeester Bruls van Nijmegen, aangezien dergelijke extreem-rechtse evenementen de “veiligheidsdriehoek” (burgemeester, politie en Justitie) aangaan. Het is uiterst wrang dat dezelfde fascistische organisatie zo’n 25 kilometer verderop ongestoord een meerdaags evenement kan organiseren, nota bene ten tijde van de verkiezingen in Turkije.

Op zondag, de laatste dag van het festival, zullen weer honderden Turkse fascisten door de binnenstad marcheren. Van stadstheater Musis Sacrum trekken ze naar de Ahmed Hoca Yesevi moskee, de thuishaven van de Arnhemse Grijze Wolven, onder begeleiding van de traditionele Ottomaanse militaire muziekkapel Mehter Takimi. Mehter-muziek is een vast onderdeel van Grijze Wolven-feesten. De kapellen werden in de Ottomaanse tijd ingezet om soldaten op te hitsen voor ze ten strijde trokken. De Grijze Wolven houden erg van de Mehter Takimi omdat ze verwijzen naar “de bloeiperiode” van het Ottomaanse Rijk, toen Noord-Afrika, een flink deel van Europa en het hele Arabische schiereiland veroverd werden door de Ottomaanse legers.

Niet-Turkse Arnhemmers worden door de TFN nadrukkelijk uitgenodigd om te komen proeven van “de Turkse cultuur”. Zoals vaker wordt er bij dit soort fascistische mobilisaties naar buiten toe een beeld geschetst van een a-politiek, cultureel feest, met eten, drinken en traditionele dans op vrolijke Turkse muziek. Het is een bekende strategie van Turkse nationalisten en fascisten om hun activiteiten te presenteren als “cultureel evenement”. Maar die evenementen zijn vooral bedoeld om de banden met de achterban aan te halen, om geld binnen te halen, om in contact te komen met jongeren en om Turkse Nederlanders te indoctrineren met fascistische ideeën.

Van hun optochten gaat een directe dreiging uit richting religieuze en andere minderheden uit Turkije, zoals Koerden, alevieten en Armeniërs, maar ook richting progressieve en feministische Turkse Nederlanders. Bij eerdere optochten maakten deelnemers veelvuldig het bekende fascistische Grijze Wolven-handgebaar, wat te zien is als de Turkse versie van “Sieg Heil”. Twee jaar geleden maakte de Gelderlander daar ook melding van,(6) waarna voorzitter Ibrahim Gunay van Ahmed Hoca Yesevi toegaf zelf ook vaak die groet te brengen.(7)

Wij willen u daarom vragen om nadrukkelijk afstand te nemen van de optocht en de ideeën die ermee verspreid worden. Daarnaast eisen we dat de optocht streng gemonitord wordt op fascistische, racistische en andere bedreigende uitingen. Daarbij valt naast de genoemde handgebaren ook te denken aan leuzen en spandoeken. Wij verwachten een daadkrachtig ingrijpen tegen zulke uitingen en het nadrukkelijk in bescherming nemen van alle bevolkingsgroepen die tijdens het festival en de optocht door de Turkse fascisten worden bedreigd.

Met vriendelijke groeten,

Job Veltman
namens Doorbraak

U kunt ons bereiken via telefoon 06-41206167 of mail: oost@doorbraak.eu

Noten:
1. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/10/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-turkse-grijze-wolven-door-de-straten-van-arnhem-marcheren/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-turkse-grijze-wolven-door-de-straten-van-arnhem-marcheren.pdf
2. https://www.doorbraak.eu/extreem-rechtse-turkse-federatie-nederland-verheerlijkt-antisemiet-huseyin-nihal-atsiz/
3. https://www.turkishminute.com/2018/05/23/bahceli-visits-jailed-crime-gang-leader-cakici-in-hospital/
4. https://www.doorbraak.eu/massale-turkse-fascistische-herdenking-cultureel-centrum-lindenberg-nijmegen/
5. https://www.doorbraak.eu/zaalverhuurders-hou-afstand-fascistische-turkse-federatie-nederland-en-culturele-verenigingen/
6. https://www.gelderlander.nl/default/turken-maken-extreem-rechts-gebaar-grijze-wolven-in-arnhemse-optocht~af3401ee/
7. https://www.gelderlander.nl/default/voorzitter-turkse-vereniging-brengt-zelf-ook-grijzewolvengroet~a26ede1c/

Naar deze adressen kan je deze brief (of een eigen variant) sturen:

E-mailadres burgemeester
ahmed.marcouch@arnhem.nl

E-mailadressen wethouders
cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl (GL)
roeland.van.der.zee@arnhem.nl (VVD)
hans.de.vroome@arnhem.nl (D66)
martien.louwers@arnhem.nl (PvdA)
ronald.paping@arnhem.nl (GL)
jan.van.dellen@arnhem.nl (VVD)

E-mailadressen raadsleden

GroenLinks
j.vanderloo@raad.arnhem.nl
t.gemici@raad.arnhem.nl
m.dolsma@raad.arnhem.nl
m.navis@raad.arnhem.nl
c.prinsen@raad.arnhem.nl
m.coenders@raad.arnhem.nl

VVD
r.maref@raad.arnhem.nl
m.loos@raad.arnhem.nl
B.vanes@raad.arnhem.nl
k.kalthoff@raad.arnhem.nl
s.pape@raad.arnhem.nl
l.combee@raad.arnhem.nl

D66
s.vanommen@raad.arnhem.nl
m.venhoek@raad.arnhem.nl
s.dijk@raad.arnhem.nl
m.loor@raad.arnhem.nl
s.andeweg@raad.arnhem.nl

PvdA
v.bouma@raad.arnhem.nl
h.vannunen@raad.arnhem.nl
r.devries2@raad.arnhem.nl
e.greving@raad.arnhem.nl

SP
s.dobbe@raad.arnhem.nl
p.lunter@raad.arnhem.nl
G.Elfrink@raad.arnhem.nl

Arnhem Centraal
r.kraaijenbrink@raad.arnhem.nl
l.manders@raad.arnhem.nl
g.vanderlaak@raad.arnhem.nl

Partij voor de Dieren
m.hegge@raad.arnhem.nl
l.degroot@raad.arnhem.nl

CDA
k.koorn@raad.arnhem.nl
I.vanBurgsteden@raad.arnhem.nl

DENK – Verenigd Arnhem
Y.Usta@raad.arnhem.nl
k.bal@raad.arnhem.nl

ChristenUnie
n.nede@raad.arnhem.nl
d.becker@raad.arnhem.nl

Arnhemse Ouderen Partij
t.vanbeers@raad.arnhem.nl

Twitter-adres burgemeester
@ahmedmarcouch

Twitter-adres Raad
@ArnhemRaad
#raad026

Twitter wethouders
@Cathelijne_GL
@roelandvdzee
@MartienL
@RonaldPaping
@DellenJan

Twitter Raadsleden

GroenLinks
@GroenLinks026
@Mark_Coenders
@cyrielprinsen
@mariejosenavis
@Joelvdloo

VVD
@VVDArnhem
@leendertcombee
@Steffenie_Pape
@karinkalthoff
@BasvEs
@LoosBD
@rebinmaref

D66
@D66Arnhem
@sabineandeweg
@mattijsloor
@sjoerddijk
@mvenhoek
@susanvanommen

PvdA
@PvdA_Arnhem
@EricGreving
@Samenlukthet
@HvNunen
@VincentBouma

SP
@SP026
@GerrieElfrink
@PaulienPoh
@sarahdobbe

Arnhem Centraal
@FractieAC
@guusvdlaak
@Lea_Manders
@RenKraaijenbrin

Partij voor de Dieren
@leodegroot
@mhhegge

CDA
@CDAArnhem
@InevBurgsteden
@Klaartje2709

DENK – Verenigd Arnhem
@DenkVA
@yildirimusta

ChristenUnie
@CUArnhem
@danil_becker

Grote variant van het affiche
Grote variant van het affiche