Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken? Nee, focus op inclusie en verder onderzoek nodig

“Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken”, bracht het Historisch Nieuwsblad een paar weken terug groots naar buiten. Veel media-aandacht volgde. Maar waren de door het Historisch Nieuwsblad verspreide conclusies gerechtvaardigd? Eind februari 2020 kopten verschillende kranten en media: “Geschiedenisboeken besteden veel aandacht aan zwarte bladzijden”, “Veel aandacht voor slavernij en kolonialisme in schoolboeken” – en zelfs: “Scholier doodgegooid met slavernij”. Aanleiding was een persbericht van het Historisch Nieuwsblad, getiteld “Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken”. Het Historisch Nieuwsblad publiceerde een onderzoek naar veelgebruikte lesmethoden voor het vak geschiedenis op Nederlandse middelbare scholen. “Schoolboeken zouden te wit, te mannelijk en nationalistisch zijn. (…) Maar zijn die verwijten terecht?”. Zo introduceerde het Historisch Nieuwsblad haar onderzoek. De uiteindelijke conclusie van het Historisch Nieuwsblad luidde: “De meeste schoolboeken deugen”. Nadere beschouwing van het onderzoek maakt duidelijk dat er grote kanttekeningen te plaatsen zijn bij de door het Historisch Nieuwsblad getrokken conclusies.

Miguel Heilbron in Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken? Nee, focus op inclusie en verder onderzoek nodig (Linkedin.com)