Solidariteit met anti-racisten, en laat die vonken verder vliegen

De keus van een deel van de anti-Zwarte Piet-beweging om in te zetten op aangifte tegen Zwarte Piet als racistisch symbool is om deze reden dan ook weinig verheugend. Natuurlijk is dit verschil van inzicht geen reden om ook maar een milligram minder solidair te zijn met activisten die, veelal vanuit andere ideeën over de staat en haar rol, deze tactiek kiezen tegenover de vijand, het in Zwarte Piet belichaamde racisme, en om samen te werken waar we maar kunnen en te erkennen dat er in de strijd verschillende, soms botsende opvattingen leven. Maar zelf zou ik als anti-autoritaire anti-racist het wapen van de aangifte tegen Zwarte Piet niet kiezen: het legitimeert de staat, en maakt onze repressieve vijand daarmee ideologisch sterker. En binnen de gemeenschappelijkheid van de strijd vind ik het zinvol om dat standpunt naar voren te brengen, met als doel die strijd aan scherpen en te verstevigen. Bouwen op de staat, inzetten op strafvervolging van wat ons niet aanstaat leidt bovendien energie weg van die meest urgente zeek: eigenhandig verzet opbouwen, een zelfbewuste anti-racistische annex links-radicale beweging opbouwen. Waarom zouden we immers netwerken van strijd opbouwen als we de taak om anti-racistisch actief te zijn in handen leggen van rechtbanken en politieagenten? In handen dus van instanties waarop we verder geen wezenlijke controle kunnen uitoefenen? Beter is opbouwen waar we zelf, van onderen op, greep en zeggenschap over uitoefenen: onze eigen bewegingen en netwerken van strijd en solidariteit.

Peter Storm in Solidariteit met anti-racisten, en laat die vonken verder vliegen (Ravotr)