Specifieke eisen Indonesische historici niet genoemd bij kick-off onderzoek koloniale oorlog

Indonesische historici hebben grote twijfels bij de opzet van het door Nederland gestarte onderzoek naar de koloniale oorlog in Indonesië. Dat zeggen zij in het KRO-NCRV-programma “Reporter Radio”. In de Nederlandse onderzoeksopzet, die op 14 september gepubliceerd werd, staat dat Nederland en Indonesië gezamenlijk en in dialoog onderzoek zullen gaan doen. Maar de Indonesische historici die voor dat onderzoek benaderd zijn, zeggen tegen Reporter Radio dat het verschil in visie op het verleden tussen Nederland en Indonesië zo groot is dat het gedoemd is te mislukken. Historicus Hoesein Rushdy (Universitas Indonesia, Jakarta) weigerde zijn medewerking aan het onderzoek uit angst voor het dominante Nederlandse perspectief: “Nederland heeft een grote hoeveelheid archiefmateriaal waarin Indonesiërs standaard negatief worden afgeschilderd. Dialoog of onderzoek zijn zinloos zolang jullie de filosofie achter de Indonesische revolutie niet begrijpen. Ik ben bang dat de Nederlanders met hun visie op de geschiedenis de Indonesische visie zullen veranderen.” Rushdy concludeert dat Nederland en Indonesië niet aan samenwerking toe zijn, “in ieder geval niet zolang het fundamentele verschil in denken niet erkend wordt.” Ook historicus Abdul Wahid, die vooralsnog wel zijn medewerking verleent aan het onderzoek, is sceptisch: “Wij zijn niet geïnteresseerd in het gewelddadige verleden van de Nederlanders in Indonesië. Dat is iets dat hier al 70 jaar benadrukt wordt, dat moeten de Nederlanders zelf maar uitzoeken.” Wahid en zijn collega Bambang Purwanto (Hoofd departement Geschiedenis, Gajah Mada Universiteit in Yogyakarta) hebben na lang aarzelen hun medewerking toegezegd op voorwaarde dat ze een volledig onafhankelijk team mogen opzetten en dat hun onderzoeksresultaten niet door de Nederlanders herschreven zullen worden. Maar tijdens de kick-off van het onderzoek – en ook op de website van het onderzoeksproject – wordt niet gerept over deze eis van de Indonesische onderzoekers, die niet aanwezig waren bij de presentatie.

Te beluisteren in Onderzoek oorlogsmisdaden Indonesië (Reporter Radio)