Syrische oorlogsvluchtelingen belanden hier in de dwangarbeid

Syrische vluchtelingen die zij als vrijwilliger bijstaat, zegt ze, worden door het “werk-ontwikkelbedrijf” Weener XL van de gemeente Den Bosch op intimiderende wijze aan nutteloos werk gezet (…) De teamleider uitkeringsgerechtigden van de FNV, Felix Alejandro Perez, spreekt van “uitbuiten’ en wil de verdienmodellen van de gemeente onderzoeken. En Fred Monsma, die zijn baan als verslaggever bij het Brabants Dagblad verloor, zegt: “Weener XL wil je helemaal niet aan passend werk helpen. Ze willen alleen dat die uitkering stopt.” Monsma werd na 32 jaar in vaste dienst gedwongen in een werkruimte van Weener XL kindersnoeppizza’s voor fabrikant Look-O-Look te maken: “Om ‘werkritme’ op te doen.” Die werkruimte heet “Aan de Slag” en ligt achter de kantoren van Weener XL. In het zwartboek noemen mensen het er vuil en slecht geventileerd. Catrien Kuijpers zag hoe hoogopgeleide Syriërs en laagopgeleide Eritreeërs er samen doosjes moesten inpakken en de was opvouwen voor een ziekenhuis. Zo oefent niemand Nederlands, wat wordt gecompenseerd met een “taaltafel” waar werknemers af en toe een lesje kunnen volgen (…) Zo begon het op te vallen dat de Syrische vrouwen nogal eens in paniek of huilend van Weener XL kwamen. Catrien ging toen mee naar afspraken. Ze hoorde de terugkerende dreigementen over korting of stopzetten van een uitkering (…) W. vond via een vrijwilliger zelf een stageplek in een verzorgingshuis (‘”Ik wilde práten, Néderlands leren”). Daar hielp ze met plezier demente bejaarden. Maar ze moest ermee ophouden van Weener XL. Twee maanden heeft W. toen bij Aan de Slag doosjes zitten vouwen. Daarna kon ze kiezen uit drie banen: schoonmaken, schoonmaken, of schoonmaken. Dit via leerwerkbedrijf De Schoonmaakcoöperatie, mede opgericht door Weener XL zelf. Vluchtelingen maken voor De Schoonmaakcoöperatie onder meer het stadhuis en stations-wc’s schoon, volgens de FNV vaak ook met behoud van uitkering. Dit terwijl de Participatiewet bepaalt dat mensen naar passend werk moeten worden begeleid en dat dit niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Margriet Oostveen in Den Bosch botviert de Participatiewet vooral op vluchtelingen (Achter de Volkskrant-betaalmuur)