Steun de actiebeweging Les Soulèvements de la Terre die is verboden door de Franse regering!

Een beeld uit de onderstaande video.

Waarmee de Franse autoriteiten al eerder hadden gedreigd, is op de wekelijkse ministerraad van 21 juni daadwerkelijk gebeurd. Les Soulèvements de la Terre (ST), een massale beweging die zich onder andere weert tegen het in tijden van droogte roven van water door de agro-industrie, is door de Franse regering verboden verklaard. Steun ST en teken de solidariteitsverklaring, wat Doorbraak inmiddels heeft gedaan.

Na een eerdere verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin eind maart hebben meer dan honderdduizend mensen verklaard lid te zijn van de ‘organisatie’ ST. De actiebeweging werd onder meer bekend door op te roepen voor de bestorming van het waterbassin-in-aanleg van de agro-industrie in Sainte-Soline. ST verenigt tal van lokale organisaties die zich verzetten tegen vernietigende infrastructurele projecten.

Het antwoord van de Franse staat was al eerder repressie. Ook onlangs werden er weer een serie huiszoekingen en arrestaties verricht. Maar zoals het commentaar in dagblad Libération constateert, ecoterrorisme bestaat helemaal niet, hoewel de regering daarmee schermt, maar eco-antiterrorisme bestaat wel degelijk!

In een verklaring tonen de mensen achter ST zich niet erg onder de indruk. Het verbod (officieel: bevel tot ontbinding) werd verwacht. Ze roepen nu op om zich op te delen in de 180 lokale comité‘s die het platform vormden en overal te ontspruiten. In 100 steden en dorpen zijn al demonstraties ter ondersteuning aangekondigd. En verder zijn er duizelingwekkend veel activiteiten aangekondigd, zoals een verzetstocht van Sainte-Soline naar Parijs van 18 tot 27 augustus, waar iedereen aan kan meedoen.

Opstanden der aarde

Uit de verklaring “Wat overal groeit, kan niet worden ontbonden” die ST heeft opgesteld: “Op 21 juni heeft de regering tijdens een vergadering van de ministerraad de procedure in gang gezet om Les Soulèvements de la Terre te ontbinden. Na eerst hun verminkende granaten in ons gezicht te hebben gegooid, beweren ze nu dat we niet langer het recht hebben om samen te bestaan of ons te organiseren. Nu beweren ze dat ze een opstand met alle mogelijke middelen kunnen ontbinden – zelfs door activisten thuis te arresteren, zoals op 20 juni het geval was.

Vanuit de sinistere kantoren van Place Beauvau (ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs) was deze ontbinding bedoeld als de laatste strohalm. Het moest het einde van een verhaal zijn. En toch vertellen de geruchten die zich verspreiden over het land, waar de hoop nog steeds ontluikt, een ander verhaal. Aanstekelijke geruchten en ontelbare uitbarstingen van solidariteit herinneren ons eraan dat de ergste aanslagen soms onverwachte omkeringen teweegbrengen.

Wat als deze ontbinding in feite een ministeriële oproep was om zich aan te sluiten bij een grote verzetsbeweging? Een netwerk dat al 110.000 verklaarde leden telt, 180 lokale comité’s en evenveel mensen die betrokken zijn bij het openbare leven, collectieven en vakbonden. Een beweging die zogenaamd verboden is maar collectief niet te stoppen, doelwit van de autoriteiten maar geworteld in de regio’s, aanwezig op werkplekken en scholen, schuren en achterkamertjes, tot in het hart van overheidsdepartementen. De regering wilde ons doen verdwijnen, maar in werkelijkheid worden we elke dag zichtbaarder.”

De dreiging van de ontbinding heeft ST alleen maar weerbaarder gemaakt. “De komende dagen en weken gaan we samenwerken om de opstanden der aarde op duizend manieren in de publieke arena te laten verschijnen: voor café’s en sociale centra, tijdens koffiepauzes, via open bijeenkomsten, internationale antennes, opschriften op muren, spandoeken en feesten, ontwapening en uitgestoken tongen.

Ondanks de ontbinding zullen Soulèvements weer opduiken op het moment zelf, op bouwterreinen of in het hart van een industrieterrein, straten overspoelen met kreten tegen de marktorde, wortel schieten in guerrillatuinen, volkshuizen of gemeenschappelijke boerderijen. Het is aan jou en ons om elkaar te vinden. Wat overal groeit, kan niet worden ontbonden.”

Je kunt de solidariteitsverklaring hier ondertekenen. Met dank aan Global Info voor het vertaalwerk.

Harry Westerink