Steun de klimaatmars op 19 juni in Rotterdam ook financieel!

Op 19 juni vindt in Rotterdam de klimaatmars plaats, met een dekoloniaal anti-racistisch blok dat mede wordt georganiseerd door Doorbraak. Voor de financiering van de klimaatmars is een crowdfundingsactie opgezet. Demonstreer mee op 19 juni en doneer nu alvast geld.

Uit de oproeptekst voor de crowdfundingsactie: “De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer en de gevolgen daarvan zijn ernstig. In Nederland verloren mensen hun huis door overstromingen in Limburg, en elders leiden droogtes tot hongersnoden en verwoesten bosbranden gemeenschappen van mensen en dieren. De klappen vallen vooral bij mensen die de minste middelen hebben om zich tegen deze gevaren te weren. Binnen onze landsgrenzen, maar vooral ook ver daarbuiten. Toch doet Nederland al jaren te weinig om dit te voorkomen. Sterker nog, de Nederlandse overheid maakt de crisis alleen maar erger. Dit moet onmiddellijk stoppen!

Jij kunt mee helpen om de Klimaatmars op 19 juni in Rotterdam de grootste ooit te maken! Met een donatie kun jij de organisatie van de mars steunen en draag je bij aan het overbrengen van onze eisen. Geen woorden maar daden! Klimaatrechtvaardigheid NU!

De voorbereidingen voor de klimaatmars zijn in volle gang en de kosten lopen op! Daarom heeft de klimaatmars een crowdfundingscampagne opgezet. Het is van groot belang dat we vóór 19 juni 60.000 euro ophalen, zodat de mars voor iedereen een prettige ervaring wordt. Met het opgehaalde bedrag kunnen we onder andere investeren in het podium, led-schermen, toiletten, een doventolk, banners, drukwerk, etc.”

Doneren kan hier of scan de QR code. Deel de crowdfundingsactie met anderen en gebruik daarvoor de middelen uit de toolkit op de website.

Harry Westerink