6 juli, Amsterdam: bijeenkomst over inflatie en goedkope producten

De Bijstandsbond gaat, na enig onderzoek of er belangstelling voor is, periodieke bijeenkomsten organiseren, iedere woensdagmiddag, met als thema inflatie. We gaan dan informatie uitwisselen over producten die in de aanbieding zijn. Veel mensen volgen aanbiedingen van de supermarkten en andere bedrijven om zo goedkoop mogelijk in het levensonderhoud te voorzien. Maar iedereen houdt individueel een beetje bij waar bijvoorbeeld groente, vlees, aardappelen en melk het voordeligst zijn. Ook kan het zijn dat een product of dienst bij een bedrijf “in de aanbieding” is, maar dat bij nader inzien bij een ander bedrijf hetzelfde product niet in de aanbieding is, maar toch goedkoper. De Bijstandsbond gaat wekelijkse bijeenkomsten organiseren, te beginnen op 6 juli, waar je naartoe kunt gaan om met anderen trucs, tips en ideeën uit te wisselen over waar wat het goedkoopste is of welk product je het beste kunt kopen.

Tevens gaan we in op het thema inflatie. Wat is dat eigenlijk? Gebruiken bedrijven het excuus van de inflatie niet om de prijzen te verhogen, terwijl dat niet nodig is? Ook ervaren mensen dat er allerlei nepaanbiedingen worden gedaan, waarbij het lijkt of iets goedkoper is, maar het feitelijk toch niet is. Gezien de polisvoorwaarden die eraan verbonden zijn. Daar hebben bijvoorbeeld mensen mee te maken die bij een goedkoop en vaak klein en jong energiebedrijf een contract hebben afgesloten, waarna het bedrijf failliet gaat of op den duur toch duurder blijkt te zijn.

Woensdag 6 juli
Vanaf 14:00 uur
Bijstandsbond
Da Costakade 162, Amsterdam

Misleiding

Vaak is er misleidende reclame op de televisie die de consument wil verleiden om een product te kopen. Zijn de hoortoestellen van Specsavers echt wel gratis? Ook daarover wisselen we informatie uit. We kunnen deskundigen uitnodigen ons wat te vertellen over hun ervaringen. Ook kunnen we, wanneer we misstanden of misleidingen constateren, daar publiciteit aan geven of andere acties ondernemen. Ook kunnen we praten over mogelijkheden om aan inkomsten te komen, bijvoorbeeld de minimaregelingen van de gemeente of de aanbiedingen van de stadspas.

Omdat aanbiedingen vaak tijdelijk zijn en voortdurend veranderen, gaan we wekelijkse bijeenkomsten organiseren. Iedere woensdagmiddag om 14:00 uur komen we bij elkaar in het kantoor van de Bijstandsbond in Amsterdam om informatie over inflatie uit te wisselen. Kom ook! De toegang is vrij, aanmelden hoeft niet. Wil je op de mailinglijst van het initiatief, dan moet je even je emailadres doorgeven. We beginnen de wekelijkse bijeenkomsten in juli. De eerste bijeenkomst is op 6 juli om 14:00 uur.

Piet van der Lende

(Dit artikel verscheen eerder op de site van de Bijstandsbond.)