Steun KOZP ook financieel in de strijd tegen het Zwarte Piet-racisme!

Kick Out Zwarte Piet!
Kick Out Zwarte Piet!

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft gisteren tijdens de slavernijherdenking in Amsterdam de aftrap gegeven van een crowdfundingscampagne ter ondersteuning van rechtszaken en acties tegen de racistische karikatuur. Het streefbedrag van de campagne, die eindigt op 9 augustus, is 10.000 euro. KOZP is een samenwerkingsverband van diverse organisaties dat de afgelopen jaren steeds protesten heeft georganiseerd bij de nationale intocht van Sint en zijn Zwarte Pieten. Help mee in de strijd voor een Sinterklaasfeest zonder racisme en doneer ook!

“De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich onuitputtelijk ingezet voor een inclusieve Sinterklaasviering”, aldus KOZP. “Een feest waarvoor niemand zich hoeft te schamen en waaraan álle kinderen met plezier mee kunnen doen. Die inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich inzetten voor een feest en een samenleving die vrij is van racisme. We zien echter ook dat deze noodzakelijke vooruitgang steeds krampachtiger bestreden wordt door mensen die koste wat kost willen vasthouden aan een feest met een raciale stereotypering.”

Monddood

KOZP vervolgt met: “Een VN-commissie (2013) heeft gerapporteerd dat Zwarte Piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat, het College voor de Rechten van de Mens (2016) noemde Zwarte Piet ‘een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur’ en de Kinderombudsman noemde Zwarte Piet in strijd met kinderrechten (2016). Na jaren protest lijkt er langzaam maar zeker verandering plaats te vinden. Maar de verandering gaat traag – niet alleen doordat bewustzijn slechts langzaam verandert, maar ook doordat politieagenten telkens weer grensoverschrijdend gedrag vertonen en de autoriteiten oogluikend toestaan dat onze stem gesmoord wordt. Keer op keer wordt het geluid van het vreedzaam protest van de anti-racismebeweging monddood gemaakt. In Gouda in 2014 werden zo’n 70 mensen gearresteerd, in Rotterdam in 2017 zo’n 200 en in 2017 werd het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en betoging ontnomen toen de snelweg werd geblokkeerd nabij Dokkum. Demonstratieverboden en noodbevelen die later ongeldig blijken, inslaan op demonstranten, en bussen met anti-racisten de toegang van gebieden ontzien. Inmiddels hebben wij voorbeelden te over.”

Inzet, tijd en geld

“Actievoeren kost niet alleen tijd en geld. De strijd voor een inclusieve samenleving die vrij is van raciale stereotyperingen kost sommigen ook het inkomen en levert onterecht een strafblad op. De juridische kosten van de rechtszaken lopen op. Deze lasten moeten niet voor rekening komen van de mensen die zich keer op keer tomeloos inzetten! Daarom hebben we jouw hulp nodig om geld in te zamelen voor kosten die gepaard gaan met twee rechtszaken. Ondertussen kunt u erop rekenen dat wij ons blijven inzetten voor een Sinterklaasfeest dat leuk is voor ieder kind. Dit jaar beogen we, naast acties tijdens de nationale intocht, landelijke lokale vreedzame initiatieven die zich inzetten voor een inclusief Sinterklaasfeest te ondersteunen.”

Hier kun je een donatie doen. En hier kun je lezen wat KOZP met de donaties wil gaan doen.

Harry Westerink