Geen twijfel mogelijk: stichting Turks Festival Arnhem is een frontorganisatie van de Grijze Wolven

ATK-leider Cemal Çetin maakt het fascistische gebaar tijdens zijn verkiezingstournee in Nederland.
ATK-leider Cemal Çetin maakt het fascistische gebaar tijdens zijn verkiezingstournee in Nederland.

De bewijsvoering voor het feit dat het inmiddels omstreden, jaarlijks terugkerend Turks Festival in Arnhem geen onschuldig evenement is, maar georganiseerd wordt door Grijze Wolven – aanhangers van de Turkse extreem-rechtse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) – is overweldigend. Zo overweldigend dat de organiserende rechtspersoon – stichting Turks Festival – door politieke en maatschappelijke druk moest besluiten om Turks-nationalistische symboliek tijdens de laatste editie zo veel mogelijk te vermijden en om de hoofdartiest, de haatzanger Ozan Manas, af te zeggen. Wij doen er nog een schep bovenop en tonen hieronder aan dat de stichting op een organische wijze deel uitmaakt van het internationale netwerk rondom de MHP, een bondgenoot van Erdoğans AKP.

Hier lees je alles wat we dit jaar schreven over de Grijze Wolven.

De stichting Turks Festival is blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel op 6 december 2016 opgericht te Arnhem. Voorheen nam de vereniging Cultureel en Educatief Centrum Hoca Ahmed Yesevi (Hoca Ahmed Yesevi Kültür ve Eğitim Merkezi) de organisatie van het festival voor haar rekening. Maar in 2016 ontstond er ophef over de tijdens het festival geuite Turks-nationalistische symboliek, zoals het maken van het Grijze Wolven-gebaar door deelnemers aan de optocht. De lokale pers berichtte hierover en er werden Kamervragen gesteld door SP-parlementariër Sadet Karabulut. Daarbij kwam ook boven water dat Hoca Ahmed Yesevi een lidorganisatie is van de Turkse Federatie Nederland (TFN), de koepel van Grijze Wolven-organisaties in Nederland. Waarschijnlijk om van deze smet af te komen heeft Hoca Ahmed Yesevi besloten om nog in hetzelfde jaar een nieuwe rechtspersoon op te richten en de organisatie van het Turks Festival formeel in zijn handen te beleggen.

Spandoek tijdens de optocht van 2012 waaruit duidelijk wordt dat de organisatie in handen is van de vereniging Hoca Ahmed Yesevi. Op de trommel zien we de MHP-vlag met de drie halve manen.
Spandoek tijdens de optocht van 2012 waaruit duidelijk wordt dat de organisatie in handen is van de vereniging Hoca Ahmed Yesevi. Op de trommel zien we de MHP-vlag met de drie halve manen.

Camouflageconstructie

Hoewel de Arnhemse gemeenteraad zich tijdens het raadsdebat over het Turks Festival bijna unaniem om de tuin liet leiden door deze schijnconstructie en burgemeester Marcouch niet het achterste van zijn tong liet zien, is deze camouflage makkelijk te doorzien. Volgens de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur van de stichting Turks Festival uit voorzitter İbrahim Günay (Karakaya, 1963), penningmeester Tevfik Çelik (Eskiören, 1963) en secretaris Bayram Savran (Yahyalı, 1960). Deze drie heren zijn tevens lid van het twaalfkoppige bestuur van Hoca Ahmed Yesevi. Günay is ook voorzitter van deze vereniging en ook de penningmeester van de stichting, Çelik, heeft dezelfde functie in het verenigingsbestuur.

Banner van de Facebook-pagina van haatzanger Gökhan Tekin die optrad op zowel de algemene ledenvergadering van Hoca Ahmed Yesevi als het Turks Festival. Hij maakt hier het fascistische Grijze Wolven-gebaar, vergelijkbaar met het
Banner van de Facebook-pagina van haatzanger Gökhan Tekin die optrad op zowel de algemene ledenvergadering van Hoca Ahmed Yesevi als het Turks Festival. Hij maakt hier het fascistische Grijze Wolven-gebaar, vergelijkbaar met het “Sieg Heil” van de nazi’s.

Het huidige bestuur van Hoca Ahmed Yesevi is in november 2017 gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Op die bijeenkomst traden ook de haatzangers Ozan Manas en Gökhan Tekin op, de artiesten die men wilde laten optreden tijdens het festival van juni 2018. Abuzet Bozbıyık, die vooraf aan het raadsdebat namens het festival – “als vrijwilliger” – insprak en toen beweerde “geen mensen te kennen die Grijze Wolven-gebaren maken”, werd ook tijdens deze ledenvergadering tot bestuurslid gekozen. Zijn bewering is volstrekt ongeloofwaardig. Bozbıyık zit namelijk in een bestuur met aan het hoofd voorzitter Günay, die tijdens het festival van 2016 zelf de Grijze Wolven-groet bracht. Bovendien prijkt er een grote muurschildering van een wolf in de ontmoetingsruimte van Hoca Ahmed Yesevi, een plek waar Bozbıyık toch regelmatig zal komen.

Muurschildering in de ontmoetingsruimte van Hoca Ahmed Yesevi. Te zien is de Grijze Wolf Asena die volgens de nationalistische mythologie de Turken hielp te vluchten uit de Ergenekon Vallei.
Muurschildering in de ontmoetingsruimte van Hoca Ahmed Yesevi. Te zien is de Grijze Wolf Asena die volgens de nationalistische mythologie de Turken hielp te vluchten uit de Ergenekon Vallei.

Niet alleen is er sprake van stevige banden tussen de stichting Turks Festival en Hoca Ahmed Yesevi wat betreft bestuurssamenstelling, beide rechtspersonen hebben ook hetzelfde bezoekadres: Maaslaan 7 in Arnhem. Bovendien waren op de poster van het Turks Festival ook de logo’s van Hoca Ahmed Yesevi en de Grijze Wolven-federatie TFN afgedrukt.

Frontorganisaties van de MHP

Dat de TFN – de moederorganisatie van Hoca Ahmed Yesevi, en daarmee ook van de stichting Turks Festival – niets anders is dan de Nederlandse tak van de extreem-rechtse MHP is ook klip en klaar. De militanten van deze partij, die zich “Bozkurt” en “ülkücü” (“Grijze Wolf” en “idealist”) noemen, zijn verantwoordelijk voor honderden politieke moorden op sociaal-democratische politici en marxistische activisten in Turkije en in West-Europa in de periode 1968 tot 1980, het jaar waarin de macht in Turkije werd overgenomen door het leger. De TFN schroomt niet om jaarlijks de in 1997 overleden MHP-leider Alparslan Türkeş te herdenken. Haar in 2012 aangetreden voorzitter, Murat Gedik (Kaman, 1971), verheerlijkt in zijn artikelen naast Türkeş ook antisemitische Turks-nationalistische ideologen, zoals Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975).

De TFN is op haar beurt weer lid van de in 2007 in Frankfurt opgerichte Turkse Confederatie Europa (ATK). Deze confederatie, die lidorganisaties heeft in tien Europese landen, wordt al jaren strak geleid door algemeen voorzitter Cemal Çetin. Zijn ATK onderhoudt organische banden met de MHP. Zo is Çetin lid van het landelijke partijbestuur van de MHP en bij de parlementsverkiezingen van vorige week is hij tot parlementslid verkozen in het tweede kiesdistrict van Istanboel. Hij voerde vooraf aan de verkiezingen intensief campagne, onder andere in Nederland bij de afdelingen van de TFN.

Propagandaplaatje van ATK-leider Cemal Çetink, met links TFN-leider Murat Gedik.
Propagandaplaatje van ATK-leider Cemal Çetin, met links TFN-leider Murat Gedik.

Het is absoluut gerechtvaardigd om de conclusie te trekken dat Hoca Ahmed Yesevi en de stichting Turks Festival op een organische wijze deel uitmaken van de netwerkstructuur van de MHP, sterker nog: frontorganisaties vormen van deze ultra-nationalistische partij.

Hoe het Turks Festival onderdeel uitmaakt van de internationale MHP-organisatie.
Hoe het Turks Festival onderdeel uitmaakt van de internationale MHP-organisatie.

Denk en Haber Arnhem

İbrahim Günay, zowel voorzitter van de stichting Turks Festival als van Hoca Ahmed Yesevi, doet niet moeilijk over zijn liefde voor de MHP. Op zijn Facebook-pagina post hij veelvuldig propagandamateriaal van de MHP, dat hij becommentarieert met teksten als “Steun de juiste partij voor onze toekomst”.

İbrahim Günay maakt op Facebook propaganda voor de Grijze Wolven-partij MHP.
İbrahim Günay maakt op Facebook propaganda voor de Grijze Wolven-partij MHP.

Maar in de Arnhemse politieke arena steunt de lokale Grijze Wolven-leider Denk/Verenigd Arnhem, en in het bijzonder de nummer twee van deze partij Yıldırım Usta. Die verdedigde het Turkse Festival tijdens het raadsdebat in een bijzonder offensieve en zelfs agressieve stijl. In de aanloop naar de raadsverkiezingen deelde Günay berichten op Facebook waarin hij de kandidatuur van Usta steunde.

İbrahim Günay promoot Denk-raadskandiaat Yıldırım Usta op Facebook.
İbrahim Günay promoot Denk-raadskandiaat Yıldırım Usta op Facebook.

Daar bleef het niet bij. Ook stelde hij de ruimte van Hoca Ahmed Yesevi en stichting Turks Festival beschikbaar aan Usta om een bijeenkomst te houden en stemmen voor zijn partij te werven.

Een verkiezingsbijeenkomst van Denk in de ruimte van Hoca Ahmed Yesevi. Toespraak van kandidaat-raadslid Yıldırım Usta. Rechts naast hem zit de Arnhemse Grijze Wolven-leider İbrahim Günay.
Een verkiezingsbijeenkomst van Denk in de ruimte van Hoca Ahmed Yesevi. Toespraak van kandidaat-raadslid Yıldırım Usta. Rechts naast hem zit de Arnhemse Grijze Wolven-leider İbrahim Günay.

Usta’s felle optreden tijdens het raadsdebat ten gunste van het Turks Festival is tegen deze achtergrond uiteraard begrijpelijk. Immers: voor wat, hoort wat.

Kort na het Turks Festival belegde de Arnhemse Grijze Wolven-voorzitter Günay in zijn afdelingsgebouw Hoca Ahmed Yesevi een vergadering met Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk en de Arnhemse raadsleden van Denk Kürşat Bal en Yıldırım Usta. Linksboven aan de muur zie je het logo van de Europese Grijze Wolven-federatie ATK. “We bedanken onze vertegenwoordigers”, schreef Günay bij deze foto op Facebook. Waarschijnlijk bespraken ze hoe om te gaan met de oplopende druk in Arnhem en het Binnenhof.
Kort na het Turks Festival belegde de Arnhemse Grijze Wolven-voorzitter Günay in zijn afdelingsgebouw Hoca Ahmed Yesevi een vergadering met Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk en de Arnhemse raadsleden van Denk Kürşat Bal en Yıldırım Usta. Linksboven aan de muur zie je het logo van de Europese Grijze Wolven-federatie ATK. “We bedanken onze vertegenwoordigers”, schreef Günay bij deze foto op Facebook. Waarschijnlijk bespraken ze hoe om te gaan met de oplopende druk in Arnhem en het Binnenhof.

Maar niet alleen Usta is een bondgenoot van de stichting Turks Festival en Hoca Ahmed Yesevi. Ook de website Haber Arnhem behoort tot het netwerk van de Grijze Wolven. Persverklaringen van de stichting en de vereniging worden stuk voor stuk integraal overgenomen.

De site kwam op 24 juni, op de avond van de Turkse verkiezingen, meteen met “waarschuwingen” aan het adres van een aantal Nederlandse journalisten en politici met een achtergrond in Turkije die het gewaagd hadden om kritiek te leveren op de AKP en de MHP. Op hetzelfde moment bracht MHP-leider Devlet Bahçeli in Turkije een persverklaring naar buiten waarin hij eveneens 59 Turkse journalisten en schrijvers bedreigde die zijn partij “belasterd en ten onrechte beschuldigd” zouden hebben. Heel nadrukkelijk liet Haber Arnhem de critici weten dat hun adressen bekend zijn (“100 meter afstand van het Turkse consulaat”). Zulke intimidatiepraktijken zijn bij linkse politici en journalisten in Turkije maar al te bekend. Nadat ze zo openlijk zijn aangewezen door extreem-rechts, worden ze vaak ook fysiek belaagd. Nadat er wat ophef over de “waarschuwingen” was ontstaan, deed Haber Arnhem het in een tweede artikel nog eens dunnetjes over. De SP Arnhem heeft over de bedreigingen inmiddels een interpellatiedebat aangevraagd op dinsdag 3 juli.

In het licht van alle informatie die hierboven is gepresenteerd, stellen wij wederom dat de keuze van de stichting Turks Festival voor de haatzanger Ozan Manas, het militaristische karakter van de Mehter-kapel tijdens de afsluitende optocht en de alsnog gemaakte Grijze Wolven-gebaren niet op toeval berusten, maar logische uitingen zijn van het feit dat het Turks Festival in Arnhem simpelweg wordt georganiseerd door Grijze Wolven en hun frontorganisaties.

Karel J. Molenaar
Eric Krebbers