“Stop met het Zwarte Piet-racisme op scholen”

Een Zwarte Piet ergens op een school.
Een Zwarte Piet ergens op een school.

“Minister Lodewijk Asscher vreest een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar ik ben bang voor de jaarlijkse vloedgolf van Zwarte Pieten”, aldus Patricia Schor. Ze is geboren en getogen in Brazilië en woont inmiddels twintig jaar in Nederland. Als ouder van een inmiddels achtjarige tweeling, een zoon en een dochter, is ze in actie gekomen tegen de racistische karikatuur met het zwart geschminkte gezicht, de dikke lippen en het kroeshaar. Een gesprek van twee Doorbraak-leden met een bevlogen anti-raciste.

We hadden Schor een paar maanden geleden ontmoet tijdens een demonstratie in Den Haag voor opgesloten vluchtelingen zonder verblijfsrecht die in hongerstaking waren gegaan. Toen we ter plekke met haar spraken over het keiharde migratiebeleid, vertelde ze dat ze ook actief was tegen het Zwarte Piet-racisme. Een tijd later ging ze in haar woning in Amsterdam dieper in op haar positie als migrant en op haar mening over het sociale klimaat in Nederland. “Tijdens de eerste paar jaar van mijn verblijf hier was ik verbaasd over de vervelende houding van veel Nederlanders ten opzichte van buitenlanders”, aldus Schor. “Ik merkte dat ze zich superieur waanden. Vandaag de dag wordt dat ongenoegen in toenemende mate publiekelijk geuit. Migranten en vluchtelingen moeten steeds op hun hoede zijn. Ze moeten er altijd op zijn voorbereid dat ze agressief worden benaderd en in de verdediging worden gedrukt. Vanaf zo’n tien jaar geleden is het racisme veel openlijker geworden. Dat wordt vergoelijkt door de underdog-positie die veel racisten innemen. ‘Ik doorbreek juist een taboe’, stellen ze dan. Maar stelling nemen tegen racisme is juist taboe geworden. Dat weigert men in te zien, want het spreekt het beeld tegen dat Nederland beschaafd, vrij en democratisch zou zijn.”

Buitenstaander

“Ik ben me er geleidelijk aan bewust van geworden hoe koloniaal het Sinterklaasfeest is. Eerst beschouwde ik het als een vreemde maar wel leuke traditie. Ik vond het bijzonder dat volwassenen zo ver gingen met het in stand houden van al die leugens over Sint en Piet. Toen mijn kinderen zo rond de vier jaar waren, gingen we een keer naar een familiefeest. Ineens waren ze uit de huiskamer verdwenen. Na een tijdje kwamen ze terug, pikzwart geschminkt en verkleed als huisknechten van witten, uit een vroegere eeuw. Ik was geschokt. Later heb ik mijn kinderen uitgelegd dat de Zwarte Piet-figuur inhoudt dat zwarte mensen belachelijk worden gemaakt. Ze waren het onmiddellijk met me eens. En ook mijn Nederlandse man. Maar het probleem is dat verreweg de meesten in de sociale omgeving van mijn kinderen stug doorgaan met het reproduceren van het Zwarte Piet-racisme. Kinderen krijgen dat al heel jong voorgeschoteld en aangeleerd, vrijwel zonder commentaar of tegenwerping. Hoewel mijn kinderen een andere mening hebben, worden ze op school toch gevraagd om liedjes over Zwarte Piet te zingen. Ze moeten zelfs teksten corrigeren die Zwarte Piet foutief zou hebben opgeschreven. Een kind is slimmer dan een zwarte volwassene, dat wordt hen op die manier bijgebracht.”

Quinsy Gario.
Quinsy Gario.

“Wie Zwarte Piet ter discussie stelt, gaat in tegen het zelfgenoegzame beeld dat veel Nederlanders over hun land koesteren. Door Zwarte Piet aan te vallen wordt de zekerheid aangetast dat Nederland een beschaafde natie zou zijn. Dat roept heftige emoties op, waaronder woede en agressie. Met mijn kritische mening val ik de witte consensus aan, het dominante vertoog dat de Zwarte Piet-figuur als onderdeel van het Sinterklaasfeest onlosmakelijk verbonden zou zijn aan de veronderstelde hoogstaande Nederlandse cultuur en dat die figuur daarom ook behouden zou moeten blijven. Daarom word ik niet alleen als een buitenlander, maar ook als een buitenstaander behandeld. Ik word buitengesloten en mag in feite geen afwijkende mening hebben over een wijdverspreide traditie in het land waar ik al twintig jaar woon. Ik loop vaak aan tegen het idee van neutraliteit. Als je je neutraal opstelt ten opzichte van het Zwarte Piet-racisme, als je erover zwijgt en het maar laat gebeuren, dan stem je uiteindelijk in met dat racisme. In Brazilië groeide ik als progressieve joodse vrouw op in een militaire dictatuur. Daar heb ik geleerd om kritisch te zijn en zelfstandig te denken. Een karikatuur van een jood is inmiddels not done, maar een karikatuur van een zwarte persoon lijkt in Nederland nog steeds doodnormaal te zijn.”

Principieel

In 2011, het jaar waarin de strijd tegen het Zwarte Piet-racisme sterk opkwam door de inzet van Quinsy Gario en anderen van het project Zwarte Piet is racisme, begon ook Schor te hoop te lopen tegen de racistische karikatuur. Ze voelde zich gesteund door de opkomende beweging tegen Zwarte Piet en ging de discussie erover aanzwengelen op het kinderdagverblijf en de school van haar kinderen, de openbare basisschool Aldoende in Amsterdam Oost. “Dat is een gemengde school, dus ik dacht wel steun te kunnen vinden. Ik ontving een reactie van de oudercommissie waarin stond dat de commissie aan alle andere ouders ging vragen wat zij ervan vonden. Daarop liet ik weten dat het geen kwestie van de wil van de meerderheid was, maar dat het ging om een ethische en principiële zaak.”

“De oudercommissie en de directie van de school en van de kinderopvang lieten me bijna een heel jaar hangen. Ik mocht niet deelnemen aan discussies. Ze wilden zelf geen kritiek leveren op de geliefde traditie. Ik had ondertussen twee moeders leren kennen van wie de kinderen op dezelfde school en opvang zaten. Zij hadden ook kritiek op de Zwarte Piet-figuur. Samen hebben we een memo geschreven en opgestuurd naar de school en naar de opvang. Daarin hebben we onze bezwaren opgesomd.” In de brief stelden de vrouwen dat racisme “de cognitieve, morele en sociale ontwikkeling van alle kinderen” in de weg staat, dus van zwarte én witte kinderen. Daarom is het van belang om racisme samen te bestrijden. “Het Sinterklaasfeest dient aangepast te worden op een wijze waarbij niemand zich meer beledigd of gekwetst hoeft te voelen”, schreven ze. “Een feest dat kinderen geen verkeerd signaal meer afgeeft over de gelijkheid van mensen. Dit gebeurt door Zwarte Piet geen onderdeel meer te laten zijn daarvan. Andere scholen hebben dit ook al met succes gedaan, waarbij er geen afbreuk is gedaan aan de leuke en ludieke aspecten van dit kinderfeest. Bovendien laat je als school ondubbelzinnig zien dat racisme op geen enkele wijze getolereerd mag worden. Binnen de school en de opvang bleven de brieven een hele tijd liggen. Uiteindelijk kregen we van de schooldirectie te horen dat ze er geen mening over konden geven. Want ze zouden daarvoor niet autonoom zijn, niet zelfstandig. Ze zeiden dat we moesten aankloppen bij het bestuur van STAIJ, de stichting die in Amsterdam een koepel van twintig openbare basisscholen vormt, waaronder Aldoende.”

Revolutionairen

“Het kinderdagverblijf Partou Kasteel van Katoren is ook gemengd, maar heeft wel een nogal elitair karakter. Een lid van de oudercommissie van de opvang, een moeder van buitenlandse komaf, wees me erop dat ‘we’ ons moeten aanpassen. Wij buitenlanders zouden het niet snappen, want haar man en kinderen vonden het erg belangrijk. Niemand van de commissie had moeite met Zwarte Piet. Samen met een andere moeder ging ik in gesprek met de directie. Die stelde zich eerst wel open op, maar verwees de zaak weer naar de oudercommissie. Daarna kregen we een brief waarin de directie en de oudercommissie uitlegden dat het Sinterklaasfeest nu eenmaal een traditie is en dat Zwarte Piet moest blijven. Maar men neemt niet in overweging dat kritiek op het blackface-racisme, waar de Zwarte Piet-figuur uit voortkomt, ook een al langer bestaande traditie is.” Toch boekte Schor uiteindelijk een overwinning. Nadat ze haar kinderen al van het kinderdagverblijf had afgehaald, vertelde de nieuwe directrice van Partou Kasteel van Katoren haar dat men had besloten om voortaan geen Sinterklaasfeest meer te vieren en de kinderen alleen cadeautjes te geven, dus zonder Sint en Piet erbij. “Het feest wordt toch al overal gevierd” en “de tijden veranderen”, gaf de directrice als redenen op. “Dat is prachtig nieuws en een mooi resultaat, dankzij onze vastberadenheid en ons doorzettingsvermogen”, aldus Schor.

STAIJ nodigde Schor en de andere moeder uit om te komen praten met twee beleidsmedewerkers. “Zij deelden ons mee dat de scholen wel degelijk een eigen autonomie hebben en dat elke school afzonderlijk mag bepalen hoe ze met Zwarte Piet omgaan. STAIJ bleek in overleg met de schooldirecteuren over de mogelijkheid om een richtlijn door te geven aan alle twintig scholen over de aanwezigheid van Zwarte Piet op het Sinterklaasfeest. Maar we kregen later te horen dat men had besloten om die richtlijn toch niet op te stellen. We werden weer verwezen naar de oudercommissie van Aldoende. Daar spraken we mee, waarop we werden gestuurd naar het team van leraren. Er volgde opnieuw een gesprek met de directie en vertegenwoordigers van het lerarenteam.”

Cartoon door Arvy (http://www.arvy.org/).
Cartoon door Arvy (http://www.arvy.org/).

Maar de actie leidde niet tot het resultaat waarop de vrouwen hadden gehoopt. “Tijdens een discussiebijeenkomst met de schooldirectie, waar ook het lerarenteam en ‘de Sinterklaaswerkgroep’ van de school bij aanwezig waren, werden we behandeld als gevaarlijke revolutionairen, als een soort outlaws. We lieten weten dat Zwarte Piet in de negentiende eeuw, de eeuw van het imperialisme, is verzonnen en pas in de loop van de twintigste eeuw is uitgegroeid tot het huidige fenomeen. Het feest kan dus ook zonder Zwarte Piet worden gehouden. De dames en heren van de school bedankten ons voor de uitleg, maar gaven aan niets te willen veranderen. ‘Want traditie is traditie’, zo kregen we voor de zoveelste keer te horen. Een leerkracht vroeg me zelfs argwanend: ‘Zeg je nu dat wij racisten zijn?’”

Bezwaarschriften

“Mijn schoonfamilie weet dat ons gezin het Sinterklaasfeest viert zonder Zwarte Piet. Niet iedereen is daar blij mee, maar we denken dat het erg belangrijk is om in onze directe sociale omgeving te laten zien dat we racisme niet accepteren. Mijn kinderen hebben op school nog steeds te maken met Zwarte Piet. Na het bekijken van een filmpje moest mijn dochter kiezen wat voor soort Zwarte Piet ze wilde zijn. Het was niet mogelijk om geen Zwarte Piet te zijn. Die keuze had ze werkelijk niet. Haar bezwaren moest ze uitgebreid voorleggen aan haar juf. ‘Mijn moeder vindt het niet goed dat ik meedoe met Zwarte Piet’, zei ze. We hadden eerder samen thuis besproken wat ze op school zou gaan zeggen. ‘Heb je dan geen eigen mening?’, vroeg de juf. Ze toonde zich er verontwaardigd over dat ‘haar’ Zwarte Piet-traditie ter discussie werd gesteld. Mijn dochter was geïntimideerd en zweeg daarom bedremmeld.”

“De volgende dag bezocht ik de school en legde ik de juf uit dat het klaslokaal geen neutrale omgeving voor mijn dochter was. Overal hingen immers plaatjes van Zwarte Pieten. De kinderen moesten ‘Pietengym’ doen en kregen dagelijks Zwarte Piet-opdrachten. Het racisme kwam uit alle hoeken en gaten van de school. ‘De eigen mening’ die de juf van mijn dochter eiste, hield in dat ze zich zou aanpassen aan de overstelpende Zwarte Piet-propaganda. De juf zei tegen me: ‘Ik weet wie je bent. Wij zijn heel tolerant naar mensen met een andere afkomst, maar dit zijn dingen die bij de Nederlandse cultuur horen.’ Het kinderdagverblijf had in het begin al aangeboden om kinderen van ouders met kritiek op Zwarte Piet apart te zetten. Daar werd ik erg boos over. Mijn kinderen en die van andere ouders behoren niet abnormaal te worden behandeld omdat de kinderen en hun ouders moeite hebben met het Zwarte Piet-racisme. Mijn zoon en dochter gaan elk jaar op 5 december wel naar school, maar kijken dan met een kritische blik om zich heen.”

Schor protesteert ook buiten het onderwijs tegen Zwarte Piet. Bij Redmond Radio gaf ze onlangs een interview over haar strijd, getiteld “Moederschap en Zwarte Piet”. Ook schrijft ze artikelen met kritische analyses over de racistische karikatuur, zoals “A reasonable alternative to Zwarte Piet”. En evenals Quinsy Gario en anderen heeft ze bij de gemeente Amsterdam een bezwaarschrift ingediend tegen de intocht van Sinterklaas op zondag 17 november. Hun bezwaren worden op donderdag 17 oktober behandeld tijdens een openbare gemeentelijke hoorzitting. “In 2012 heeft wethouder Andrée van Es openlijk en overtuigend afstand genomen van het Zwarte Piet-racisme. Het wordt hoog tijd dat het Amsterdamse gemeentebestuur Zwarte Piet gaat uitbannen, in het onderwijs en daarbuiten”, aldus Schor. In haar bezwaarschrift geeft ze aan dat de gemeente aan niemand racistische figuren behoort op te dringen, “in het bijzonder niet aan kinderen”.

Max de Jong
Harry Westerink