Strijdbare en levendige start van de campagne voor een nieuw generaal pardon

Twee demonstranten met een spandoek met de tekst "Generaal pardon!".

Vanmiddag demonstreerden meer dan honderd vluchtelingen en een aantal bondgenoten in Den Haag bij de Tweede Kamer voor een generaal pardon voor alle vluchtelingen die vijf jaar of langer in Nederland zijn. De actie was georganiseerd door vluchtelingen uit de gezinslocatie in Katwijk en betekende de start van een hopelijk succesvolle campagne voor een nieuwe pardonregeling.

De vluchtelingen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zorgden voor een levendige en strijdbare sfeer. Velen hadden spandoeken bij zich en droegen bordjes waarop stond te lezen hoe lang ze al in Nederland zijn en nog steeds geen verblijfsrecht hebben: 5, 10, 15 en zelfs bijna 20 jaar. De presentatie was in handen van een van de actieleiders uit het Katwijkse azc. De organisatoren hadden een grote groep vluchtelingen uit dat azc meegenomen, en ook uit andere azc’s waren er vluchtelingen komen meedoen.

Enorm spandoek op een zonnig plein, de tekst luidt: "Geen mens is illegaal / No one is illegal".

Wij zijn Nederlanders

Er werden leuzen geroepen als “generaal pardon”, “geen mens is illegaal” en “geen man, geen vrouw, geen kind is illegaal”. Ook werd er een flyer uitgedeeld. Iemand van de vluchtelingensteungroep Hou ze thuis hield een toespraak, waarbij de hele groep vluchtelingen eensgezind “Wij zijn Nederlanders” riep. Kinderen zwaaiden de hele tijd met Nederlandse vlaggetjes en lieten zo zien hoe graag ze bij dit land willen horen en dezelfde rechten wensen te hebben als de anderen. Als witte Nederlander besefte ik ineens weer dat de vanzelfsprekendheid voor mij van het hebben van de Nederlandse nationaliteit, met alles dat daar bij hoort, voor deze vluchtelingen een felbegeerde droom is waarvoor zij nu in actie willen en moeten komen. Want hun leven zonder verblijfsrecht is boordevol kwetsbaarheid, onveiligheid en bestaansonzekerheid.

Twee jonge demonstranten met een spandoek met de tekst: "Wij zijn ook mensen".

De organisatoren van de demonstratie, die zich “actiecomité Generaal pardon 2021” noemen, hadden een brief opgesteld die werd overhandigd aan twee fractiemedewerkers van BIJ1. Met die fractiemedewerkers hielden de organisatoren na afloop van de actie nog een goed gesprek. Van diverse kanten zijn er signalen gekomen dat er meer mensen mee willen doen met de campagne voor een generaal pardon. Het is van groot belang om het ijzer te smeden als het heet is, en daarom gaat men binnenkort de koppen online bij elkaar steken om de plannen van de campagne uit te werken en verdere stappen te zetten. Iedereen die mee wil doen met de campagne, is van harte welkom. De actie voor een nieuwe pardonregeling moet de komende tijd in elk geval landelijk veel bekender worden. En veel meer mensen moeten de petitie voor een generaal pardon gaan ondertekenen. Immers, hoe groter het draagvlak voor een nieuw pardon, hoe meer kans op succes.

Overzicht van een deel van de deelnemers aan de actie. Mensen dragen bordjes waar op staat hoe lang ze in Nederland zijn.

Hieronder de brief van het actiecomité die is gericht aan de leden van de Tweede Kamer:

Geachte

Het laatste generaal pardon voor asielzoekers, die om uiteenlopende redenen langer dan 5 jaar in Nederland zijn, was in 2007. Sinds die datum is er opnieuw een groep asielzoekers ontstaan die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar ook niet naar het land van herkomst terug kunnen. Het gaat hier dus om mensen die hier al 5 jaar of langer zitten, in sommige gevallen zelfs al bijna 20 jaar, als ze net buiten de regeling van het laatste pardon vielen.

Deze mensen hebben vaak kinderen die hier zijn opgegroeid of zelfs zijn geboren. Kinderen dus, met geen enkele band met het land van hun ouders, maar die toch ook hier in Nederland nooit zeker zijn van hun toekomst. Daarnaast worden zij regelmatig gedwongen hun school en vrienden te verlaten bij overplaatsingen van het ene naar het andere azc. Dit is ook een enorme aanslag voor de gemeenschap waar die mensen jarenlang hun thuis hebben gemaakt.

Twee kinderen met elk bordjes waar op staat dat ze al zeven jaar (hun hele leven?) in Nederland zijn.

Voor deze groep mensen, die dus tussen wal en schip zijn gevallen, is de toestand onhoudbaar.

Daarom vragen zij, en vele betrokken geboren Nederlanders met hen, om een nieuw generaal pardon. Zodat deze groep mensen, waar binnen de huidige regelgeving geen oplossing voor is, uit deze onmogelijke situatie kunnen komen en hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, en een zekere toekomst voor hun kinderen kunnen opbouwen.

Een gezin bij de demonstratie, ze dragen een bord met de tekst: "Menselijke maat? Laten we vandaag beginnen! Generaal pardon."

Op 12 mei vindt de eerste demonstratie plaats om hun zaak onder de aandacht te brengen. Er zullen er meer volgen waarbij meerdere organisaties de koppen bij elkaar steken om deze zeer urgente zaak op de agenda te krijgen.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u van uw kant gaat helpen voor deze mensen snel een oplossing te vinden.

Met vriendelijke groet

Het actiecomité Generaal pardon 2021

Twee jonge deelnemers rusten uit op een bankje.

Hieronder het praatje dat ik vanmiddag tijdens de demonstratie hield:

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen om te demonstreren voor een generaal pardon voor vluchtelingen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. En wat goed dat deze demonstratie is georganiseerd door vluchtelingen en dat er nu zoveel vluchtelingen meedoen aan deze actie. Deze actie is een begin, misschien is het nog beter om te zeggen: het is het begin van een begin. Vandaag maken we een start met de eis van een generaal pardon voor alle vluchtelingen die hier al zo lang proberen te leven, proberen te overleven. We willen dat iedereen een verblijfsvergunning krijgt. Want geen mens is illegaal!

Harry Westerink is aan het woord via de megafoon en omstanders luisteren.
Harry Westerink aan het woord.

Ik ben geen vluchteling, maar ik ondersteun wel vluchtelingen. Dat doe ik al lang, vanuit de organisatie Doorbraak. Ik heb de strijd meegemaakt die leidde tot de pardonregeling van 2007. Ik heb meegemaakt hoe door die regeling heel veel vluchtelingen een verblijfsvergunning kregen. Ook vluchtelingen die ik persoonlijk al lang kende. Dat heb ik ook meegemaakt bij de kinderpardonregeling. Ook toen kregen vluchtelinggezinnen een verblijfsvergunning. Maar helaas niet allemaal, lang niet allemaal. En daarom staan we hier. We staan hier omdat we willen dat iedereen een verblijfsvergunning krijgt!

Een deel van de deelnemers (waaronder veel kinderen) in de zon op het plein.

Om dat te bereiken moeten we ons voorbereiden op een harde strijd. Er zullen veel demonstraties en andere acties nodig zijn om dat nieuwe pardon te krijgen. We zullen veel mensen moeten gaan verenigen en veel macht moeten gaan opbouwen om een pardonregeling te bereiken. Dat zal tijd, menskracht, energie en doorzettingsvermogen kosten. Het is belangrijk om dat te beseffen. Maar het belangrijkste is nog wel dat we die strijd gewoon moeten gaan beginnen. Een strijd van onderop, die voortkomt uit de behoeften en verlangens van de vluchtelingen. Zonder strijd zal er geen overwinning zijn, geen succes. Laten we daarom proberen om deze demonstratie uit te bouwen tot een grote en brede campagne die gaat doordringen tot de hele samenleving.

Een gezin poseert voor een foto.

In die strijd hebben we iedereen nodig: natuurlijk vluchtelingen, en zeker ook hun vrienden, hun families, hun buren, hun ondersteuners, hun andere bondgenoten, iedereen die wil meehelpen om een generaal pardon te krijgen. Dat pardon moet er komen. Want vluchtelingen hebben veiligheid, bestaanszekerheid en een toekomstperspectief nodig. Geen mens is illegaal, mensenrechten hebben we allemaal!

Harry Westerink

Overzichtsfoto van de deelnemers.
Eén van de sprekers aan het woord.
Lid van de steungroep Hou ze thuis aan het woord
Flyer met een verwijzing naar de petitie.
De flyer
Flyer met oproep om de petitie te tekenen.
De flyer
Een groep deelnemende kinderen poseert voor de foto.
Eén van de organisatoren. Hij draagt een wit shirt, een denim jack en een zwart mondkapje.
Een van de organisatoren
Een deelnemer met een bord waar op staat dat hij 15 jaar in Nederland woont.
Nog een deelnemer, ook met een bord waar op staat dat diegene 15 jaar in Nederland woont.
Deelnemer die tien jaar in Nederland woont.
Deelnemers met "Geen mens is illegaal"-borden.
Er werd meteen ook opgeroepen voor het protest op 30 mei voor sluiting van Detentiecentrum Rotterdam.
Kind met een bord "Ik woon 14 jaar in Nederland".
Poserende deelnemers.
Iemand met een hele stapel actieborden voor de deelnemers.
De actiebordjes worden voor hergebruik ingeleverd, want de strijd begint pas….
Een bordje met de tekst "Wat als jij het was?".