Teken ook de petitie “Stop het geweld tegen anti-racisme activisten”

Het recente geweld in Den Haag tegen actiegroep Kick Out Zwarte Piet vraagt om een sterke veroordeling door zowel gezaghebbende politici, academici, en opiniemakers, als door burgers in het algemeen. De democratie staat hierin op het spel, dus dit gaat ons allen aan. Hoe langer politici zwijgen uit een schijnneutraliteit, hoe meer mensen een vrijbrief tot geweld ervaren. Wederom geven verantwoordelijke gezagsdragers geen ondubbelzinnige veroordeling van dit geweld, maar wordt, op zijn hoogst, tot “kalmte” gemaand. Daarmee staat het incident in een langere reeks waarin instanties en politici het laten afweten bij anti-zwart geweld. Dit staat in schril contrast tot de reactie in andere gevallen van haat zaaien en terreur. Sterker nog, anti-racisme actievoerders hebben eerder zelf te vrezen gehad van de politie, zo bleek al in 2011 toen Quinsy Gario en Jerry Afriyie met geweld door de politie ingerekend werden omdat ze een t-shirt droegen waarop stond “Zwarte Piet is racisme”. En in 2016, toen actievoerders in Rotterdam “preventief” hardhandig gearresteerd werden. Inmiddels is het zo ver dat Kick Out Zwarte Piet eigen beveiliging regelt, omdat men geen vertrouwen heeft in bescherming door de politie. Dit gebrek aan bescherming van mensen die vreedzaam hun democratische rechten uitoefenen maar keer op keer met geweld geconfronteerd worden, moet eindigen. Wij eisen daarom: (1) een einde aan het geweld tegen en de bedreigingen van anti-racisme activisten en aan de ondermijning van de democratie. (2) de krachtige veroordeling van dit geweld door politici en burgemeesters, en door eenieder die begaan is met de democratie. (3) excuses van de nationale politie en de regering voor de tot nu toe bestaande nalatigheid in het beschermen van kwetsbare actiegroepen. (4) een serieuze beveiliging van KOZP en andere anti-racisme activisten, waarbij instanties zonder reserves garant staan voor het demonstratierecht. (5) een niet aflatende verdediging van democratische grondprincipes als het demonstratierecht door politici, academici, journalisten en opiniemakers, en de erkenning dat dit niet gaat om “twee kanten van een debat”, maar om het feit dat op dit moment niet iedereen gelijke bescherming geniet in de democratie.

Willem Schinkel & Rogier van Reekum in Bescherm de democratie: stop het geweld tegen antiracisme activisten (Change.org)