Teken ook de petitie voor het behoud van het Domela Nieuwenhuis Museum

Ik ben nog nooit in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum geweest. En ik ben vast niet de enige hier die dat – tot grote schaamte en ondanks alle anarchistische sympathieën – moet toegeven. Maar juist daarom is het zaak dat dit museum open blijft: zodat we er in toekomst allemaal alsnog een bezoek aan kunnen brengen. En zodat de geschiedenis van de klassenstrijd in Nederland in ieder geval nog een béétje levendig blijft. “De Jessias?” Doe mij “Us Ferlosser” maar.

Mathijs van de Sande over Petitie voor het Domela Nieuwenhuis Museum