Verblijfsvergunning voor Ali el Helou Tiyah

Na 21 jaar verblijf in Nederland, onder meer in tien azc’s en vier uitzetgevangenissen, kreeg Ali el Helou Tiyah, politiek oppositielid en activist uit Soedan, vorige week donderdag eindelijk asiel. De Raad van State boog zich zeventien maanden geleden over de asielzaken van drie Soedanese mannen, waaronder Ali. Het ging om de vraag of de situatie in Soedan na het vertrek van dictator El-Bashir en het aanstellen van de overgangsregering verbeterd is of niet. Is het voor oppositieleden nu wel of niet veilig genoeg om terug te keren? De Raad van State kwam een jaar geleden al tot de uitspraak dat de IND dit nader moest onderzoeken en opnieuw een besluit moest nemen. Alle drie kregen ze uiteindelijk alsnog asiel. Ali kreeg vorige week het goede nieuws. Met een compliment van STIL voor advocaat mr. Cecile Suurmeijer en anderen die zich achter de schermen ingezet hebben. Namens Ali: iedereen bedankt! Ali was afgelopen tijd geen juridische cliënt van STIL, kreeg in het verleden wel medische en daklozenhulp via STIL en is een goede bekende van ons, evenals van de trouwe nieuwsbrieflezers, Utrechtse collega’s en vluchtelingen.

In de nieuwsbrief van STIL.