SP-wethouder Björn Lugthart wil mogelijkheid open houden van drie maanden dwangarbeid.

SP-wethouder Björn Lugthart wil mogelijkheid open houden van drie maanden dwangarbeid.

Dwangarbeid voor baanlozen proberen te fatsoeneren door het te reguleren. Zo zou je het “verdringingsprotocol” kunnen betitelen dat de vijf gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland onlangs hebben getekend, samen met de FNV. In plaats van gratis werk zonder loon en arbeidscontract af te schaffen, wordt het zo juist gekanaliseerd en daarmee genormaliseerd.

Het protocol zou volgens de ondertekenaars zijn bedoeld om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen, om “werken zonder loon” tegen te gaan en om werknemers volgens cao-lonen te betalen. Maar uit een bericht in Binnenlands Bestuur volgt dat uitkeringsgerechtigden volgens de afspraken in het protocol nog steeds onbetaald aan het werk kunnen worden gezet. Met andere woorden: “werken zonder loon” wordt niet principieel tegengegaan, maar alleen gereguleerd. Het protocol noemt dat soort onbetaalde arbeid “proefplaatsingen”, de zoveelste eufemistische term voor de situatie waarbij een arbeider wel werkt, maar geen loon, geen arbeidscontract en geen cao-voorwaarden krijgt aangeboden.

“Proefplaatsing”

De “proefplaatsingen” van uitkeringsgerechtigden mogen volgens het protocol maximaal een maand duren, waarbij de bazen “de intentie” moeten hebben om de betrokken personen daarna in dienst te nemen. Na de “proefplaatsing” van een maand mag er volgens de afspraken geen “proeftijd” meer volgen. De “proeftijd” geldt van oudsher als de periode van maximaal twee maanden waarbij de arbeider al wel is aangenomen, dus al wel loon en een contract heeft, maar ook het recht heeft (net als de baas) om dat contract eenzijdig op te zeggen. Door het protocol te ondertekenen gaat de FNV ermee akkoord dat die “proeftijd” nu wordt ingeruild voor een systeem van “proefplaatsingen”, waarbij de baanlozen onder het regime van Sociale Zaken blijven vallen en dus nog geen loon en een contract krijgen. Per saldo gaat de FNV dus opnieuw akkoord met een achteruitgang in de rechtspositie van arbeiders. Eerder stemde de bond sowieso al in met dwangarbeid voor een periode van drie maanden.

Overigens zaagt de Rijswijkse SP-wethouder Björn Lugthart meteen al aan de poten van de maximumtermijn van één maand “proefplaatsing” door te spreken van “een uitloop naar drie maanden in uitzonderlijke gevallen”. Gezien de volkomen scheve machtsverhoudingen tussen baanlozen en bazen zou die uitzondering wel eens heel snel de regel kunnen worden. Dat leert de praktijk van de reïntegratie-industrie. “Er moet perspectief zijn op een baan, anders beginnen we er niet aan”, meldt Lugthart ook nog stoer. Maar als er perspectief is op een baan, waarom wordt die baan dan niet meteen, vanaf werkdag één, aan de baanloze gegeven? Waarom moet hij of zij eerst tenminste een maand gratis werken? Waarom moet de uitkeringsgerechtigde eerst het levensgrote risico lopen dat de baas na een maand niet meer “de intentie” zegt te hebben om de persoon in dienst te nemen?

Doekje voor het bloeden

Volgens de plannen van de vijf gemeenten en de FNV zou er na de zomer een meldpunt moeten komen waar baanlozen terecht kunnen “als de afspraken niet nagekomen worden”. In dat geval zouden de klachten besproken gaan worden door “een interventieteam waar naast de gemeente ook de UWV, de FNV en mogelijk werkgeversorganisatie in zitten”. Dit soort meldpunten komen vaak pas van de grond, nadat de uitkeringsgerechtigden op beleidsniveau, dus in structureel opzicht, al rechtelozer zijn gemaakt. Het melden van klachten dient dan als doekje voor het bloeden. “Als er aanleiding blijkt te zijn, dan wordt er vervolgens actie ondernomen om de ongewenste situatie te veranderen en in het vervolg te voorkomen”, aldus de ondertekenaars van het protocol. Maar wie “de ongewenste situatie” van dit soort rechteloze onbetaalde arbeid wil “voorkomen”, die zou ernaar moeten streven om die vorm van arbeid over de hele linie af te schaffen. Die zou moeten gaan strijden voor betaalde arbeid vanaf werkdag één, tegen minstens het minimumloon, een arbeidscontract en onder cao-voorwaarden.

Volgens de FNV zijn veel gemeenten “in woord” tegen verdringing en tegen “werken zonder loon”. “Maar deze vijf gemeenten gaan er ook wat aan doen en zetten woorden om in daden”, aldus FNV-vice-voorzitter Ruud Kuin. Doorbraak strijdt al vijf jaar tegen dwangarbeid voor baanlozen. Al die tijd hebben wij vrijwel nooit een gemeente meegemaakt die zich “in woord” keert tegen verplicht onbetaald werk voor uitkeringsgerechtigden, laat staan “in daad”. Integendeel, gemeenten omarmen juist “de tegenprestatie” van de Participatiewet als een mogelijkheid om bezuinigingen op te vangen door baanlozen onbetaald aan het werk te zetten op plekken waar vroeger nog betaalde krachten werkzaam waren. Bovendien zetten gemeenten dwangarbeid standaard in als onderdeel van reïntegratietrajecten, juist ook als er helemaal geen zicht is op betaald werk. Zo worden baanlozen verplicht om gratis te werken voor Action, Lidl, Albert Heijn en vele andere bedrijven en instellingen die daarmee de loonkosten nog eens extra kunnen drukken. De FNV zegt te hopen dat meer gemeenten en bedrijven het voorbeeld van de vijf Zuid-Hollandse gemeenten gaan volgen. Doorbraak hoopt dat steeds meer uitkeringsgerechtigden zich gaan verzetten tegen elke vorm van verplichte onbetaalde arbeid en zullen blijven strijden totdat het systeem van dwangarbeid volledig is afgeschaft.

Harry Westerink


 1. Paul. # 1 
  2 jaar geleden

  Weiger het werk niet maar eis direct een loon en een arbeidscontract voor het werk wat je moet doen.

  Het is niet alleen een recht maar zelfs een plicht.

 2. Condor # 2 
  2 jaar geleden

  Hiermee heeft in mijn ogen de FNV officieel afstand genomen van minimumloon en CAO lonen.

  De FNV gaat landelijk volledig akkoord met werken op bijstandsniveau zonder enige arbeidsrechten. Dat wordt het nieuwe minimumloon, zonder enige arbeidsrechten.

  De FNV is daarmee een subafdeling geworden van de werkgeversorganisatie VNO NCW.

  Condor

 3. Condor # 3 
  2 jaar geleden

  We hebben te maken met een sterfhuisconstructie.
  De teloorgang van de vakbonden in Nederland en een teloorgang van de enige “linkse” partij de SP genaamd. De PVDA is al tientallen jaren geleden het “rechtse” pad ingeslagen.

  De weg ligt volledig open voor het grootkapitaal, rechts en extreem rechts. Dit gaat betekenen net als in de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw een maatschappij met eerste, tweede, en eventueel derde rangsburgers. En een grote kans op een oorlog. Het is een eeuwigdurende repetitie en herhaling van zetten in de geschiedenis van de mensheid gaat tot duizenden jaren terug.. Dat heeft de geschiedenis mij geleerd. Dit is niks nieuws. De bijbel staat er vol mee met die strijd. In zo’n maatschappij geldt het recht van de sterkste. Nazi Duitsland is het dieptepunt van waar zo’n maatschappij toe kan verworden. Ook de Sovjet Unie onder Stalin.

  Binnenkort is er maar 1 smaak te proeven “rechts” en “extreemrechts” als we zo doorgaan.
  Bewust tussen aanhalingstekens, voor een ieder is rechts en extreemrechts naar eigen waarnemingen te interpreteren.

  Net als “links en “extreem links”. Zelfs de SP is geïnfecteerd. Ik vind het krom van de SP om met dwangarbeid in te stemmen. Sterker nog een paar jaar geleden noemden ze het moderne slavernij. Eindelijk een partij de het beestje bij de naam durft te noemen dacht ik. Nu is het afgezwakt tot veredelde stageplaatsen, mensontwikkeling,etc etc. Dezelfde lulpraat als de rest. Dwangarbeid wordt nu ook door de SP mensontwikkeling genoemd. Werkmakelaars zie ik met grote zwarte letters hier op de Ergonbusjes staan. Wel eerlijk, werkkrachten worden verhandeld net als huizen hier. Het een is minder waard dan het ander. Binnenkort verwacht ik een uitnodiging van het Wijteam Eindhoven. Dat is een alles beschikkend team met absolute macht heb ik begrepen. Stasi in Oost Duitsland zal daar jaloers op zijn geweest. Ik ben bij een paar gesprekken bij andere slachtoffers geweest, het stemt me niet hoopvol. Ik heb ze wel informeel verteld dat ze en grote ruimte moeten inhuren om met mij in gesprek te komen. Ik sta voor openheid en transparantie net als de gemeente Eindhoven in hun brochures. Ik verwacht weinig problemen omtrend. Nodig nogal wat mensen uit. Kaf van het koren scheiden wie komt wel en niet.

  Ik stel me de vraag als geschiedkundige en econoom. Wanneer was er het meeste vrede en welvaart in Europa en over de langste periode? En waarom?

  Het antwoord is heel simpel “eerlijkere” verdeling, het is nooit eerlijk geweest zorgt maar de “eerlijkheid” van na 1945 zorgde voor stabiliteit en welvaart. Gebeurd dat niet dan krijg je gedonder. Er zijn nu 3 generaties hier in West Europa die geen oorlog hebben meegemaakt. Dat is nog nooit voorgekomen, in onze duizenden jaren oude geschiedenis. Standaard had iedere generatie van voor 1945 minimaal 2 oorlogen, volksopstanden of meer meegemaakt. Dit geld overigens niet voor Oost Europa.

  Angst is de slechtste raadgever ooit.

  Condor

 4. Martin van den Heuvel # 4 
  2 jaar geleden

  Ten eerste hoor ik nooit iemand over het feit dat voor niets werken bij een B.V of N.V. niets meer en niets minder is dan ongeoorloofde concurrentievervalsing. Volgens mij kom je bij een rechter het verste met dit argument.

  Punt 2: in 2012 hadden we voor de laatste keer verkiezingen voor de tweede kamer.
  Van de mensen die gingen stemmen, koos 83 % voor een liberale partij.
  Van alle kiesgerechtigden ging 26 % NIET stemmen.
  Aan de ene kant denk ik dat de Nederlandse bevolking zelf verantwoordelijk is voor alle ellende, want ze kiezen zelf voor het extreem liberale beleid. En aan de andere kant: niemand heeft eigenlijk een idee wat er aan de hand is. En daarom heb ik het volgende verhaaltje in elkaar geknutseld.

  100 % links is communisme, de communisten draaien het bedrijfsleven de nek om (nationalisatie).
  100 % rechts is anarchie, de anarchisten schaffen de complete overheid af (privatisering).
  In de tweede kamer zitten alleen liberale en sociale partijen.
  De liberale partijen vinden dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen.
  (Beginselverklaring VVD 2008 punt 5 taken van de staat) + (Google: definitie liberalisme)
  De sociale partijen vinden dat de overheid ook moet zorgen voor zaken die door een onderneming zo duur worden gemaakt dat de halve bevolking het niet kan betalen. Bijvoorbeeld: gezondheidszorg, onderwijs, sociale huurwoningen.
  Het piepkleine, maar oh zo belangrijke verschil tussen beide stromingen toont heel duidelijk aan dat “middenpartijen” niet bestaan.

  Dit kleine verhaaltje zou eigenlijk op elke website en onder iedere mail moeten staan van alle organisaties die strijden tegen een onderdeel van het liberale beleid, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib of het Nationaal Zorgfonds. Maar niemand is bereid om de bevolking wijzer te maken en dus worden de problemen steeds groter, want hoe asocialer de maatschappij, hoe rechtser de mensen stemmen.

 5. Eric # 5 
  2 jaar geleden

  100 % links is communisme, de communisten draaien het bedrijfsleven de nek om (nationalisatie).
  100 % rechts is anarchie, de anarchisten schaffen de complete overheid af (privatisering).

  Je “kleine verhaaltje” is wel erg kort door de bocht en helaas ook zonder veel kennis van zaken. Ik zou eens wat lezen over communisme en anarchisme, als ik jou was. Als anarchisten ergens níet voor zijn is het privatisering: juist het gemeenschappelijk beheer staat voorop bij anarchisme, evenals bij communisme trouwens. Beide stromingen streven uiteindelijk naar het afschaffen dan wel afsterven van de staat en alle machtsverhoudingen.

 6. Condor # 6 
  2 jaar geleden

  Het is oorverdovend stil dat FNV de grootste vakbond voor afschaffing mininmumloon heeft gestemd. De rest van de nederlandse rotsooi aan vakbonden heeft hierin al lang gestemd. Dus honderdduizenden mensen spenderen hun contributie aan hun eigen ondergang. Het is geen vraagteken maar een punt.

  Condor

 7. Condor # 7 
  2 jaar geleden

  Alles wordt hier in Nederland weggelachen. We hebben geen last van werkloosheid, supercijfers bevestigen dit. We hebben geen begrotingstekort.We hebben de kinderombudsman ontslagen dus ook geen 500000 kids die in armoede leven of armoede hebben. We ontslaan ook alle andere mensen die voor de armen hier zorgen en zetten werkklozen in. Zijn toch untermenschen en labbekakken. Onze bejaarden gaan net als de ouders van Van Rijn een onbezorgde oudere dag tegemoet in hun pis en kwijl. We hebben ook niet meer te maken met racisme. Zet alle cijfers op nul. Koop een huis en auto. Zat geld over. Dat is het advies dat we hebben gekregen.

  Condor

 8. Condor # 8 
  2 jaar geleden

  De grootste lachers ter wereld heb met de uitspraak dat Nederland niet aan discriminatie doet.

  Condor

 9. nexus m. # 9 
  2 jaar geleden

  Over “intenties” hebben is puur boerenbedrog.

  Vandaag is de intentie zus, morgen si en obren morgen helemaal anders.
  Gaarne helder inhoud van het document met handtekening eronder, oftewel – werkcontract.

 10. Martin van den Heuvel # 10 
  2 jaar geleden

  @ Eric
  Maatschappelijk beheer binnen anarchisme is SOCIAAL ANARCHIE.
  Als anarchisten voor afsterven van de staat zijn, blijven alleen ondernemers en burgers over. En dat is? Juist.
  De communisten nationaliseren in eerste instantie alle bedrijven. Het verdere verloop van het originele plan is nog nooit ergens uitgevoerd en dat zal ook nooit gebeuren. Kortom: muggenzifterij.
  Wat ik beoog met 100 % links en rechts is duidelijk maken waar liberalisme vandaan komt en waar het naartoe gaat.

  De hele strekking van het verhaal is gericht aan een ieder die op een liberale partij stemt . Kun jij je die liberale partij wel veroorloven? Voor het overgrote merendeel van de bevolking zal het antwoord NEE zijn.

 11. Eric # 11 
  2 jaar geleden

  Kort: Anarchisten zijn voor het afsterven van de staat én het afschaffen van het privébezit (minimaal van de productiemiddelen) én het afschaffen van alle structurele machtsverhoudingen in de samenleving. Verder is er geen “origineel plan” van “de communisten” (er zijn heel veel communistische denkers geweest, en nog steeds, met zeer uiteenlopende ideeën en plannen. En wat de toekomst ons gaat brengen weet niemand, en jij dus ook niet.

  Het gaat niet om muggenzifterij, maar om het (foutief) wegzetten van de hele linkse geschiedenis in een paar zinnen om je eigen puntje te maken over (neo-)liberalisme. Dat is het probleem!

  (Verder is het begrip “ondernemer” sowieso een raar begrip, we ondernemen allemaal de hele dag van alles, en dat zal in een anarchistische samenleving (als die er ooit komt) niet anders zijn.)

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*