“Verheerlijken van Coen? Gewoon niet doen!”

Een van de insprekers tijdens de Hoornse raadsvergadering dinsdagavond over de toekomst van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen was Harry Westerink, lid van de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn en activist van Doorbraak. Hij hield de onderstaande speech.

Ik sta hier als lid van de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn. Ik sta hier ook als witte Nederlander die vindt dat koloniale propaganda moet stoppen.

Jan Pieterszoon Coen was een koloniale misdadiger. Hij pleegde een genocide op de Banda-eilanden, die deel uitmaken van de Molukken in Indonesië. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid liet hij naar schatting 15.000 mensen vermoorden. Hij wordt dan ook “de slachter van Banda” genoemd. Dat Coen een koloniale misdadiger was, vormt geen incident of ongelukje. Want kolonialisme als zodanig is een misdaad, een misdaad tegen de mensheid en tegen de menselijkheid.

Dit zijn de feiten. Je kunt je afvragen: sinds wanneer eigenlijk eren en verheerlijken we koloniale misdadigers in Nederland, in Hoorn? Wat Coen betreft, doen we dat, liever gezegd: doen ze dat in elk geval al sinds 1893. Want sinds dat jaar vervuilt en verontreinigt het standbeeld van Coen op het plein De Roode Steen de openbare ruimte. Ook sinds dat jaar is er al kritiek op en protest tegen deze vorm van koloniale propaganda. Sinds 1893 tot en met nu, 2024.

Alles over deze inspraak-ronde in Hoorn
Activisten tegen standbeeld van genocidepleger Coen laten zich niet doodzwijgen door gemeente Hoorn
“Het standbeeld van Coen is een gezuiverde en selectieve versie van de geschiedenis, gebaseerd op giftige nostalgie en melancholie”
“Structureel blootgesteld worden aan het standbeeld van Coen is kwetsend en werkt traumatiserend”
“Waarom wegen de stemmen van mensen die geen last hebben van het koloniale verleden het zwaarst?”
“Verheerlijken van Coen? Gewoon niet doen!”
Docent maatschappijleer bejubelt koloniaal verleden van Hoorn

Wie kiest voor het laten staan van het standbeeld van Coen, die kiest bewust en opzettelijk voor de voortzetting van de verheerlijking van een koloniale misdadiger. Wie kiest voor het laten verwijderen van dat standbeeld uit de openbare ruimte, die werkt mee aan het ontmantelen van koloniale propaganda en aan het dekoloniseren van Hoorn. Dat dekoloniseren is broodnodig. Omdat kolonialisme een misdaad is, moeten niet koloniale misdadigers worden geëerd, maar de slachtoffers van die misdaad worden herdacht. Omdat kolonialisme een misdaad tegen de mensheid is, moeten mensen worden geëerd die in de loop der eeuwen hebben gestreden tegen die misdaad, tegen ontmenselijking, knechting, uitbuiting en uitsluiting. Deze slachtoffers en vrijheidsstrijders verdienen een plek in de openbare ruimte van Hoorn. Coen en andere koloniale misdadigers verdienen die plek niet. Weg dus met het standbeeld van Coen, weg uit de openbare ruimte. Zet het beeld in een museum, voorzien van een tekst als: “Coen was een koloniale misdadiger, een genocidepleger”.

Verheerlijken van Coen? Gewoon niet doen!

Harry Westerink