Verklaring over de gebeurtenissen tijdens de klimaatmars

Een coalitie van organisaties en initiatieven, waaronder ook Doorbraak, wil via deze statement reageren op de gebeurtenissen tijdens de klimaatmars op 12 november 2023. De tekst is hier nog te tekenen (de tekst is naar het Nederlands vertaald door Doorbraak).

De opzettelijke onderdrukking van de Palestijnse spreker en pro-Palestijnse leuzen tijdens de klimaatmars in Amsterdam op zondag 12 november is niet onopgemerkt gebleven. Wij, ondergetekenden, keuren af hoe de organisatie de stemmen van Sahar Shirzad en de Palestijnse spreker Sara Rachdan tot zwijgen heeft gebracht. Tegelijkertijd willen we Sahar Shirzad en Sara Rachdan bedanken voor hun eerlijkheid en moed om zich uit te spreken. We waarderen ook Greta Thunberg voor het ter harte nemen van de vraag om hen aan het woord te laten; een voorbeeld van hoe je je privilege moet inzetten.

Met deze verklaring staan we vierkant achter de sprekers en willen we de onderdrukte stemmen versterken en aanmoedigen. Velen van ons hebben inmiddels gezien hoe op het podium het zwijgen werd opgelegd. Maar dit is slechts een glimp van de grootschalige onderdrukking van Palestijnen en de bevrijding van Palestina.

In de nasleep van de klimaatmars hebben Sahar en andere sprekers zich uitgesproken over de onderdrukkende pogingen in de aanloop naar de mars en over wat er achter het podium gebeurde. We weten dat een Palestijnse spreker een podium werd geweigerd tijdens de mars voor klimaatrechtvaardigheid. Sprekers kregen een kader waarbinnen ze mochten spreken, met het verzoek om de woorden “genocide” en “etnische zuivering” niet te gebruiken in relatie tot Palestina. Sahar en andere sprekers werd verboden om de leus “From the river to the sea, Palestine will be free” op het podium te gebruiken.

Dit leidde tot een dappere reactie: het oproepen van mede-inheemse activisten om op het podium te komen, samen met hun spandoeken met de namen van kinderen die door het Israëlische leger zijn vermoord. Tijdens haar toespraak vertelde de Palestijnse spreekster Sara over de vernietiging van Palestijns land onder de vestigingskoloniale staat Israël, en beschreef ze hoe het jaarlijkse olijvenoogstseizoen is veranderd in een seizoen van moord en vernietiging. Tijdens haar oprechte toespraak werd de microfoon uitgeschakeld. Niet één keer, maar twee keer, een opzettelijke daad om de weerklank van de Palestijnse ervaring te overstemmen.

In reactie op de pogingen om het zwijgen op te leggen, nam Greta Thunberg het podium en gaf ze de microfoon aan de twee sprekers die eerder abrupt waren onderbroken. Te midden van de chaos probeerde een man Greta te overmeesteren en de microfoon te grijpen, terwijl hij schreeuwde: “Ik kom hier voor een klimaatdemonstratie, niet voor een politieke mening!”, voordat hij door Sahar en de andere activisten van het podium werd gehaald.

De Klimaatmars Coalitie en de bredere klimaatbeweging in het centrum van het imperialisme moeten de gemeenschappelijke oorzaak erkennen van de klimaatcrisis en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking: kolonialisme en apartheid. Wij veroordelen de Klimaatmars Coalitie voor het in stand houden van het zionistische verhaal dat anti-zionisme gelijk staat aan antisemitisme. De vestigingskoloniale apartheidsstaat Israël gebruikt dit verhaal om haar meer dan 75 jaar durende gewelddadige kolonisatie van Palestina en de verdrijving en onderdrukking van de Palestijnse bevolking te rechtvaardigen. Dit maakt de organisatie medeplichtig aan dit geweld.

Wat bedoelen we met “klimaatrechtvaardigheid”? Waar zingen we voor als we uit volle borst roepen “we zijn niet te stoppen, een andere wereld is mogelijk”? Deze vragen zijn fundamenteel voor ons begrip van de klimaatcrisis en de horizon van onze strijd. Dit is inherent politiek. De tijd is gekomen om te luisteren naar de dringende oproep van de meest getroffen mensen in deze klimaatcrisis: Palestijnse en andere inheemse bevolkingen over de hele wereld. Dit betekent dat mensen en organisaties hun macht en woede moeten omarmen. Kolonialisme en witte suprematie doden mensen en de planeet, op onvergelijkbare schaal.

Tegen het geweld van vestigingskolonialisme
Voor een vrij Palestina
From the river to the sea, Palestine will be free.

Tot het moment van publiceren getekend door:

Palestine Solidarity Rotterdam (PSR)
WorkersforPalestine
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
Stichting Aralez
StudentsforJusticePalestine
RotterdamforGaza
BDSnederland
Erasmus School of Colour
BIJ1
Azadi Collectief
Doorbraak
ASEED
NIDA
Dutch Scholars for Palestine
Socialisten 010
Utrecht in Solidarity with Palestine (USP)
Rood
Centrum de Middenweg
Meld Islamofobie
Free Palestine Maastricht (FPM)
Groningen for Palestine (GfP)