Logo van Orionis BV.

Logo van Orionis BV.

In januari publiceerden we het verhaal van Belle van Zon die vierenhalf jaar onbetaald werkritme moest opdoen bij Orionis Walcheren in Vlissingen. Ook Jonathan van der Leur (niet zijn echte naam) moet gedwongen gratis werken bij Orionis, op de afdeling Cradle to cradle waar afgedankte gebruiksgoederen worden gedemonteerd. Van der Leur ziet het als slavernij, en hij probeert het toeleveringsbedrijf van de goederen over te halen om de samenwerking met Orionis te beëindigen. Doorbraak publiceert hieronder de briefwisseling die hij de afgelopen weken voerde met accountmanager Leo Dekker van de leverancier: Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) uit Goes. Dekker is niet erg toeschietelijk, maar dat zou zomaar kunnen veranderen wanneer meer mensen net als Van der Leur contact zouden opnemen met DWZ. Steun Van der Leur!

“In het totaalconcept van Orionis is voorzien in een werkplaats waarbij afvalscheiding, ontmanteling en verwerking, dan wel beschikbaar stellen via kringloopwinkel is ingebed”, zegt Orionis over Cradle to cradle. “Orionis haalt voorafgaand aan de routes die de reinigingsdiensten van de gemeenten rijden grof vuil op. De bruikbare materialen worden gescheiden. Na scheiding en verwerking wordt het restafval weer afgevoerd. In samenwerking met Demontage Werkplaats Zeeland worden gebruiksgoederen en/of door de douane in beslag genomen goederen gedemonteerd en verwerkt voor hergebruik.”

Doorbraak verzet zich tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden, en probeert de ervaringen en het verzet van de dwangarbeiders op te tekenen.

Eerder kwamen al verhalen naar buiten uit:
Amsterdam
Den Haag
Deventer
Eindhoven
Helmond
Hoogeveen
Leiden
Vlagtwedde
Vlissingen

Wil je ook je verhaal kwijt? Mail dan naar dwangarbeid@doorbraak.eu. We kennen uit eigen ervaring de repressieve sfeer die er kan heersen op en rond de dwangarbeidplaatsen. Daarom brengen we vanzelfsprekend alleen verhalen naar buiten waar jij expliciet toestemming voor geeft.

Vlissingen, Middelburg en Veere sturen werklozen naar Orionis, waar ze om te beginnen een “werkstagecontract” voor een jaar moeten tekenen. Twintig tot veertig van hen werken er op de afdeling demontage aan de Poortersweg 27. Het werk is vaak vies en staat niet bepaald bekend om de veiligheid. De vier bewakers (een voorman en drie voorvrouwen) zitten de meeste tijd gezellig te kletsen in het kantoortje onder het genot van een kopje koffie, terwijl de dwangarbeiders flink door moeten werken.

Verzuim als vorm van protest?

In juni 2011 schreef Orionis in een brief aan alle dwangarbeiders dat het ziekteverzuim “veel hoger dan het landelijke gemiddelde” zou zijn. “Ook is er sprake van veel ongeoorloofd verzuim: medewerkers die zonder bericht van verhindering niet zijn verschenen op het werk en zich op de voorgeschreven manier hebben ziek gemeld. Dit is een situatie die Orionis niet wil en kan tolereren.” Het moge duidelijk zijn dat de dagelijks uitgeoefende dwang en het werk ziekmakend zijn. De hoge verzuimcijfers kunnen ook gezien worden als een vorm van weigering, als een teken van verzet. Dat dacht Orionis kennelijk ook, want men schreef verder: “Het ziekteverzuim is zo hoog dat er getwijfeld wordt of elke ziektedag wel terecht is”, en “elke dag dat u niet werkt, wegens ziekte- of ongeoorloofd verzuim, stagneert uw ontwikkeling, bovendien leidt dit tot extra kosten voor de organisatie.”

Neem ook contact op met DWZ!

Help Van der Leur de leveranties van goederen voor de dwangarbeid te stoppen en neem ook contact op met

Leo Dekker
Accountmanager DWZ
Van Doornestraat 3
4462 EX Goes

Of bel:
01.13.22.23.48
06.51.59.45.10.

Of mail:
l.j.dekker@emergis.nl.

Laat hieronder even weten wat je ondernomen hebt, en hoe daarop door DWZ gereageerd werd. Dat kan ook anderen weer stimuleren om Van der Leur en zijn collega’s te steunen.

Sindsdien krijgen dwangarbeiders die zich ziek melden of niet komen opdagen binnen een paar uur een Orionis-team van twee medewerkers aan de deur. Dwangarbeiders met lichamelijke of psychische klachten worden per omgaande door het aan Orionis verbonden verzuimbureau van de (voormalige) sociale werkplaats Lété weer gezond verklaard, zonder dat er een arts aan te pas komt. Wie het desondanks toch aandurft om ziek thuis te blijven is volgens Orionis “OA (Onwettig Afwezig)” en krijgt te horen dat de Orionis-medewerkers “een maatregel op uw uitkering moeten opleggen”, dat wil zeggen een deel van de bijstandsuitkering afnemen.

Daklozen

Intussen moeten ook daklozen aan de slag bij Orionis. “Het gaat om mensen die ’s nachts niet terecht kunnen in de daklozenopvang en zich ’s morgens om acht uur moeten melden bij Orionis. Die mensen kunnen echter pas om half acht terecht bij de opvang voor een ontbijt en om zich daar te verschonen. Volgens een van die daklozen redt hij het niet om in een half uur te ontbijten, zich te verschonen en naar zijn werk te fietsen. Daardoor loopt hij het risico dat hij gekort wordt op zijn uitkering”, aldus de Provinciale Zeeuwse Courant.

Hieronder de brieven van Van der Leur en de antwoorden van Dekker.

Brief 1

“Geachte Leo Dekker,

Ik zie op jullie internet-site dat DWZ Goes veel goede dingen doet en mensen helpt om arbeidservaring op te doen in hun eigen tempo. Maar jullie zijn ook in zee gegaan met het slavenbedrijf Orionis Walcheren, en leveren daar aan de Poortersweg 27 elke week grote pallets vol met vieze scheerapparaten (inclusief schaamharen), elektrische tandenborstels en andere rotzooi af om te laten demonteren door mensen die daar verplicht met behoud van uitkering slavenwerk doen en uitgebuit worden. DWZ en Orionis verdienen over hun rug veel geld, en daar heeft niemand ook maar één goed woord voor over.

Het tewerkstellen is in strijd met de Europese regelgeving. Nederland dient zich aan die regelgeving te houden. Wij gaan jullie daarom op een zwarte internetlijst zetten. We gaan bedrijven en personen die meewerken aan deze slavernij in kaart brengen en alle informatie gaat dan naar de FNV en de CNV, de Tweede Kamer en de Amsterdamse Bijstandsbond. In de bijlage kunt u lezen hoe goed Orionis zorg draagt voor zijn verplichte werknemers. Hun gezondheid speelt geen rol, als er maar veel geld wordt verdiend ten koste van hen. Voor een goede opleiding heeft men geen geld over.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Brief 2

“Geachte heer Leo Dekker,

Ik en heel veel mensen met mij, vooral arme bijstandstrekkers door heel Nederland, vinden het jammer dat u nog niet gereageerd heeft op mijn eerste briefje. Wij snappen niet dat DWZ Goes zich niet vreselijk schaamt, en meewerkt om deze vorm van dwangarbeid in stand te houden door naar de pijpen te dansen van Orionis Walcheren.

Weet u wel hoeveel leed er onder de slaven veroorzaakt wordt die jullie rotzooi moeten demonteren? Hoe voelt dat nou om veel geld te verdienen over hun ruggen? Ligt u er ’s nachts wakker van? Deze arme mensen dus wel.

Ik zou veel meer respect voor u hebben als u Orionis Walcheren nee zou verkopen, en die zes pallets spullen in de week liet slopen in uw eigen DWZ-werkplaats. Tot het zover is, en wij betere dingen horen, blijft alle informatie natuurlijk op de zwarte internetlijst staan.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Antwoord 1

“Geachte mijnheer Van der Leur,

Dank voor uw mails. Ik had u inderdaad nog niet geantwoord, excuses daarvoor. DWZ en Orionis hebben afspraken over het aanleveren van materiaal en het demonteren. Dit is een afspraak tussen beide bedrijven. Ik betreur het dat u kennelijk klachten hebt over uw tewerkstelling en over de werkzaamheden. Mijn advies aan u is om dit binnen Orionis met de leidinggevende ter plaatse te bespreken, wellicht dat er dan in overleg tot een oplossing gekomen kan worden. Van onze zijde kunnen we hierin geen actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,
L.J.Dekker”

Brief 3

“Geachte Leo Dekker,

Tot mijn spijt bereiken mij nog steeds berichten dat anno 2013 DWZ Goes helaas nog niet gestopt is met pallets vol demontagerotzooi te leveren aan slavenbedrijf Orionis Walcheren. Met alle respect, maar als een net Nederlands bedrijf wil je daar toch niks mee te maken hebben? In het verleden werden mensen uit Afrika ontvoerd en gebruikt. Nu is het de beurt aan de Nederlandse WWB-uitkeringstrekkers en daklozen.

Laten we het eens omdraaien, beste Leo. U komt om de een of andere reden in de bijstand – laten we hopen van niet – en u moet gedwongen een overeenkomst tekenen met de mooie naam “werkstage” en anders: geen money. U komt op de demontage- of een andere afdeling, en moet van ’s morgens acht tot ’s middags half vijf vieze rotzooi van DWZ demonteren. Vier dagen per week. Zou u daar dan niet gek van worden? Je leert er totaal niks van: 0,0 procent.

Op het prikbord van Zeelandnet vraagt Emergis voor een van haar afdelingen spullen om te slopen. Blijkbaar hebben jullie zelf niet genoeg meer, en gaat alles naar Orionis Walcheren. De afspraken met dat bedrijf zijn er toch om verbroken te worden? Zeker als u weet dat de mensen onder druk van het korten of totaal stoppen van hun uitkering dit werk moeten doen? Van pure chantage is Orionis niet vies. Natuurlijk kunnen jullie wel actie ondernemen! Doe wat goed is, en laat deze arme mensen niet in de steek. Over hun rug wordt veel geld verdiend, want daar is het om begonnen. De zakkenvullers zitten overal.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Brief 4

“Geachte heer Leo Dekker,

Ik ben echt heel teleurgesteld dat er geen reactie kwam op mijn laatste brief. U weet dat ik gelijk heb, maar DWZ wil er gewoon helemaal niks aan doen. Dus u keurt slavernij goed? En houdt het nog in stand ook.

Leo, je denkt zeker: het is maar een man alleen. Maar weet dat er een heel team van mensen achter me staat dat actie wil gaan ondernemen tegen al die Nederlandse gemeenten die van uitkeringstrekkers en daklozen slaven wil maken. Ik heb dit keer een goed advies aan u: DWZ kan beter per direct stoppen met het leveren van demontagerotzooi aan slavenbedrijf Orionis Walcheren. Want er komen grote protestacties en dan verschijnt alles in de media.

Na al dat gedoe staan DWZ en u op een zwarte lijst. Dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen dat jullie verkeerd bezig zijn? Of is veel geld binnenhalen – op wat voor manier dan ook – belangrijker? Onze strijd tegen verplichte dwangarbeid is nog maar net begonnen. Mensen in heel Nederland nemen het niet langer. Bedrijven die hier voor zijn, zullen later forse schadeclaims aan hun foute broek krijgen.

Met vriendelijke groet,
Jonathan van der Leur”

Antwoord 2

“Geachte heer Van der Leur,

Naar aanleiding van uw mail denk ik, zoals ik u al meegedeeld heb, dat u niet bij ons moet zijn voor deze zaken. Orionis haalt werk bij ons op, op eigen verzoek. Dus dat wordt zeker niet door ons, op ons verzoek, daar gedemonteerd of verwerkt. Ik wil u wijzen op het feit dat wij geen opdrachtgever voor Orionis zijn, en het lijkt mij dan ook verstandig dat u hierover met Orionis verder contact opneemt.

Met vriendelijke groet,
L.J.Dekker”

Eric Krebbers


 1. Goedbegin # 1 
  5 jaar geleden

  Waar vind je deze zwarte lijst???
  Goede aktie.

 2. goedbegin # 2 
  5 jaar geleden

  Als de arbeidsomstandigheden niet goed zijn, kun je ook de Arbeidsinspectie inschakelen.
  Dat kan eventueel anoniem, alleen wordt je dan (als ik het goed begrepen heb) niet op de hoogte gehouden van wat er met je klacht gebeurt.

 3. Deva Daniël Luysterburg # 3 
  5 jaar geleden

  “Geachte heer Dekker,

  Uw organisatie wordt door dwangarbeiders medeverantwoordelijk geacht voor hun slavernij.
  Ik wil u oproepen uw medewerking aan dwangarbeid te staken. Orionis maakt gebruik van werkloze en dakloze arbeiders die geen enkel recht hebben, niet eens het recht om ziek te zijn.
  Graag wil ik u wijzen op uw morele verantwoordelijkheid. Arbeid in Nederland dient alleen op vrijwillige basis te geschieden en normaal beloond te worden. Ik begrijp niet hoe u het met uw geweten kunt verantwoorden om aan deze slavenpraktijken mee te werken.

  In de toekomst zou uw handelwijze ook juridische konsekwenties kunnen krijgen. Want u begrijpt natuurlijk wel dat er een tijd aan zal breken dat de slachtoffers van dit systeem een schadevergoeding gaan krijgen, en dat opdrachtgevers en anderen die van deze slavernij profiteren door een rechtbank gestraft zullen worden.

  Ik wil u vriendelijk verzoeken om uw samenwerking met Orionis te beëindigen, en publiekelijk afstand te nemen van praktijken van dwangarbeid.

  Hoogachtend,

  Deva Daniël Luysterburg
  (zelf aan dwangarbeid ontsnapt) “

 4. Jacob # 4 
  5 jaar geleden

  De meedogenloosheid en misdadige inslag van Orionis en het college van B en W blijkt uit onderstaande tekst, afkomstig uit de vragen die de SP Vlissingen over de zaak stelde. Een persoon die dwangarbeid moest verrichten sliep maar liefst 38 nachten buiten in de kou, een ander die twee dagen had buiten geslapen zaagde met de zaagmachine zijn vingertopje eraf. De werkmeester wilde het gewoon even zelf verbinden. Volgens het college is alles conform de regels gegaan, wordt er ‘maatwerk’ geboden en kan er slechts in bijzondere omstandigheden van de regels voor op tijd komen worden afgeweken. Buiten in de kou liggen verrekken en een longontsteking opdoen horen daar niet bij.

  De tekst met vragen:

  Hieronder een stukje uit de brief die wij 16 november hebben ontvangen.

  Meneer 1 werkt nu ruim een week bij Orionis op de houtafdeling. Hij is tevens dakloos en maakt gebruik van de Nachtopvang van het Witte Huis. Hij heeft de afgelopen nachten buiten geslapen door overtal. Gisteren heeft hij op het “werk” aan een hout-lintzaag een vingertopje afgezaagd. De werkmeester wilde het wel verbinden maar Brahim liet dat liever aan de dokter over. Men wilde of kon hem niet brengen dus hij moest op eigen gelegenheid naar de eerste hulp. Dit heeft hij gedaan met een medewerker van het Witte Huis.
  Daar bleek het topje van zijn linker-middelvinger verdwenen te zijn. Hij had dit nog gezocht maar het zaagsel gaf het niet meer prijs.
  Een duidelijk voorbeeld dat dakloos zijn en buiten slapen niet goed samen gaan. Dit gaat waarschijnlijk niet het laatste geval zijn van het niets ontziende beleid van Orionis t.a.v. werklozen waarbij daklozen niet gespaard worden. Een vaste huisarts heeft hij nog niet dus dit moet allemaal nog even snel geregeld worden.
  Zijn commentaar: -Ik had net 2 nachten buiten geslapen, notabene op de Boulevard terwijl het 3*C was met een koude wind. Hoe denk je dat ik me voelde de volgende morgen. Hij wil graag werken maar was niet goed uitgerust.

  Meneer 2 die in het ziekenhuis terecht komt omdat zijn longen en bronchieën te lang aan de koude buitenlucht zijn blootgesteld door het buiten slapen (38 nachten). Voorlopig staat hij onder controle van de longarts en de huisarts. Tevens zal de bedrijfsarts van Orionis hier nog mee te maken krijgen. Om maar niet te spreken van de slechte conditie en dito vermoeidheid waar deze manier van leven op uitdraait.

  Uit de beantwoording door het college van B en W:

  3) Vindt de wethouder het verstandig mensen arbeid te laten verrichten, wanneer zij die nacht ervoor gedwongen buiten hebben moeten slapen? Ook wanneer dit werk betreft met zaagmachines en ander gevaarlijke machines?

  Het beleid van Orionis Walcheren is dat cliënten werken naar vermogen. Er wordt naar de capaciteit van de cliënt gekeken waarna een geschikt traject wordt ingezet. Ook als het gaat om werkzaamheden met machines, wordt nagegaan of iemand in staat is om te werken. Overigens wordt bij de meeste trajecten die Orionis Walcheren aanbiedt niet met machines gewerkt.

  4) Is de wethouder ervan op de hoogte dat: werkmeesters in dienst van Orionis, op vertoon van een brief van het Witte Huis (waarin duidelijk staat dat deze persoon die nacht buiten heeft geslapen), deze mensen toch dwingen te werken? En dat er bij weigering gedreigd wordt met korting op de uitkering?

  De werkmeesters hebben de instructie om toezicht te houden op de aan- en afwezigheid van de cliënt en de juiste werktijden. Als een cliënt aangeeft niet in staat te zijn op tijd aanwezig te zijn, zal deze worden doorverwezen naar de klantmanager die de situatie beoordeelt en zo nodig met een maatwerkoplossing komt. Eventueel kan ook de arbodienst ingeschakeld worden. De werkmeester kan de cliënt wel waarschuwen dat ongeoorloofde afwezigheid tot een sanctie op de uitkering kan leiden.

  5) Tewerkgestelden van Orionis moeten om 8:00 beginnen met werken, dit terwijl het Witte Huis pas om 7:30 open is voor mensen die ’s nachts buiten hebben moeten slapen. Vindt de wethouder het, net als de SP fractie, niet doenlijk voor een werknemer die ’s nachts buiten heeft geslapen, om binnen een half uur opgefrist te zijn, ontbeten te hebben en aanwezig te zijn op zijn werk? Zo niet, waarom wordt er dan toch vanuit Orionis gedreigd om deze mensen te korten op hun uitkering?

  Het beleid van Orionis Walcheren is, dat iedereen op de werkprojecten om 8:00 uur start. In zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan tijdelijk worden afgeweken. Het doel van de werkprojecten is onder andere het wennen aan regulier werk. Een reguliere werkgever wijkt in de regel ook niet af van de gebruikelijke werktijden.

  Aanvullend op deze vragen hebben wij van u op 16 november jl. opnieuw feitelijke vragen ontvangen naar aanleiding van een incident inzake de bovenstaande trajecten vanuit Orionis Walcheren.

  6) Kan de wethouder een dringend verzoek doen bij Orionis om daklozen die met machines werken meteen te laten stoppen?

  De deelname van deze persoon aan het traject houtbewerking heeft in overleg met de deelnemer plaatsgevonden. Tijdens de deelname aan het traject is door Orionis Walcheren rekening gehouden met zijn persoonlijke situatie door toekenning van verlof, zodat de deelnemer zaken omtrent de woning kon regelen.

  7) Waarom werd deze man niet even naar de eerste hulp gebracht?

  Wij hebben uw vraag neergelegd bij Orionis Walcheren. Uit informatie van Orionis Walcheren is gebleken dat dit incident zorgvuldig is afgehandeld en dat er geen noodzaak was om de deelnemer naar de eerste hulp te brengen.

 5. Ben # 5 
  5 jaar geleden

  Die zwarte lijst kon wel eens een krachtig signaal naar de politiek zijn. Uit mijn eigen ervaring… Ik heb in 2006 al happymeal doosjes van IKEA zitten vouwen. Hetzelfde IKEA dat zich verontschuldigd voor betrokken te zijn bij dwangarbeid in de voormalige DDR http://www.nrc.nl/carriere/2012/11/16/ikea-was-betrokken-bij-dwangarbeid/

  Bijna alle grote ondernemingen maken , wellicht soms zonder het zelf te beseffen, gebruik van dwangarbeiders

 6. Condor # 6 
  5 jaar geleden

  IKEA is onverbeterlijk!! Het bedrijf moet dan zo flink zijn om te zeggen, winst is alles, ongeacht de kosten, of was het geacht de kosten!! Als ze nu de leuze hebben THE WORLD IS OURS, FUCK IT dan speel je eerlijk spel. Geen consumentenverlakkerij. Maar ja, de lijst van bedrijven is oneindig die met dwangarbeid rijk worden.En verhullende zogenaamde excuustaal is troef.

  Ik heb een uitdaging, noem eens een groot bedrijf dat niet hun geld verdiend aan ongure praktijken

  IKEA zal haar beleid echt niet veranderen. Ze zal haar winstgevende praktijken gewoon voort blijven zetten. Daar hoeven we ons geen illusies over te maken. De consumenten willen goedkope meubelen blijven hebben, en het maakt niet uit hoe, Dat geldt voor alle producten!!

  Praat niks goed, maar de consument bepaald!!En de consument is meedogenloos, die willen ten koste van alles een dubbeltje op eerste rang.

  Zolang het schandelijke gedrag niet afgestraft wordt, zal het doorgaan.

  Condor

 7. Sjuul van Dissel # 7 
  5 jaar geleden

  Machinale houtbewerking is een vak! Na jarenlange gedegen opleiding kan het zo maar gebeuren, topje van je vinger er af in het minst erge geval. Bij mij bijvoorbeeld mijn duim op een vroege maandagochtend in de winter. IJskouwe gevoelloze vingers en een cirkelzaag die in het weekend van een andere zaag was voorzien dan waar ik vrijdags nog probleemloos mee gezaagd had. Welke rechterduim gerepareerd werd met een stuk vel uit mijn arm, en na 6 weken revalidatie was ik weer klaar voor de strijd om het bestaan. Helaas was de klus die mij werd toevertrouwd ook klaar en kon ik mij melden bij de arbeidsbeurs voor een nieuwe baas.

  De onderwijzer die mij op de ambachtschool het machinale houtbewerken had geleerd miste ik later nog tijdens schooltijd voor het verkrijgen van het diploma Aspirant Gezel Timmerman van het Leerlingwezen, een vervolgopleiding na de ambachtschool waar je de kneepjes van het vak werd bijgebracht in combinatie met gewoon werken voor je baas op jeugdwerkloon basis. Die onderwijzer moest bleek toen het zijn verdere leven doen met 8 vingers doordat hij zijn rechterduim en wijsvinger moest missen na een ogenblik van onoplettendheid achter de machine, nota bene in het machinale houtbewerkingslokaal op de ambachtschool. Ondanks ik dus wel wist hoe gevaarlijk machinale houtbewerkingsmachines zijn overkwam ons samen, zij het onder heel verschillende omstandigheden, iets ongeveer gelijks.

  Je doet echt alles om het te voorkomen, maar als anderen de machine voor je afstellen en van nieuwe scherp gevijlde en te grof gezette lint of cirkelzaag voorzien om de zaagsnelheid te verhogen en daarbij voor om eveneens om de productie te verhogen niet alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt, dan is het voor een nieuwkomer die nota bene nog niet eens een dak boven zijn hoofd heeft om aan een fatsoenlijke nachtrust te komen bijna onmogelijk veilig achter een machinale houtbewerkingsmachine te werken. Komt er nog de psychische druk over heen wat je allemaal boven het hoofd hangt aan hondse benadering en strafkortingsmaatregelen van je werkmeester, en onwennigheid op en met het soort van zeer gevaarlijke werk dat van een dakloze geëist wordt.
  De beste remedie is dan nog na elk kwartier werken je vingers natellen want ze gaan er gegarandeerd af. En aangezien het ze geen reet kan schelen omdat je als dwangarbeider toch direct ben te vervangen door een ander slachtoffer van ploerterige naziwerkkamp methodes van werklozeninzet tot het heil van de natie moet je het werk onverzettelijk weigeren, en daarvoor bied de wet al sinds een tijdje ook de mogelijkheid.

  Verplichte leerboeken waarvan de leerstof moet geëxamineerd zijn, is om te beginnen deze recente uitgave http://www.bol.com/nl/p/machinale-houtbewerking-in-theorie-en-praktijk/666875847/

  En voor werkweigering bij onveiligheid is het toepasbare wetsartikel onvindbaar, althans voorzover ik het geprobeerd heb het te vinden. Ooit werd er in het verleden door de BouwBond NVV op bouwplaatsen e.d. een folder over verspreid. Het was mogelijk bepaalde werkzaamheden om veiligheidsredenen te weigeren met doorbetaling van loon en zonder op staande voet ontslagen te worden. Daarvoor moest meestal wel geprocedeerd worden, wat voor leden gratis was. Ik vermoedt dat die wettelijke mogelijkheid er nog wel is maar dat er niets meer mee gedaan wordt. Ook de bonden gaan tegenwoordig diep door het stof voor de door werk’gevers’ doorgedrukte neo-liberale arbeidsmarkt omstandigheden? De arbeidsinspectie en de rechtsspraak eveneens, en daarvan kan ik getuigen, helaas met het verlies van mijn jongste broer die in een vloerenbedrijf verbrijzeld werd en ter plaatse stierf, ondanks het snel ter plaatse zijn van de traumahelikopter. En ja, op precies dezelfde plek stierf zijn ex-college ietsjes later onder dezelfde omstandigheden. En ja, toen pas kwam de arbeidsinspectie in actie, deze twee arbeiderslevens en die van hun weduwes met kinderen was wel €35.000,- boete waard, maar geen schadeloosstelling voor de nabestaanden.

  “‘Dodelijk ongeval bij Dycore; hoge boete [De FlevePost, link doet het niet meer]
  woensdag 27 februari 2008 12:15

  “ZWOLLE/LELYSTAD – Omdat er in mei 2005 een dodelijk bedrijfsongeval gebeurde bij betonvloeren fabrikant Dycore in Lelystad, is het bedrijf dinsdag veroordeeld tot een boete van 35.000 euro. Die geldstraf was ook tegen het bedrijf geëist. Bij dat ongeval kwam een 47-jarige monteur om het leven. De rechtbank in Zwolle acht het bedrijf schuldig aan het niet goed beschermen van haar werknemers. Extra kwalijk is het volgens de rechter dat Dycore na een eerder dodelijk ongeval in 2004 onvoldoende maatregelen heeft genomen om nieuwe ongelukken te voorkomen. Een van de redenen dat de rechter conform de eis heeft gevonnist.De onderhoudsmonteur raakte tijdens werkzaamheden bekneld tussen een dalende lift en een transportband. Hij kwam hierdoor om het leven. Volgens de arbeidsinspectie, justitie en dus ook rechtbank was de situatie op de werkvloer destijds niet veilig genoeg. Vandaar een boete wegens overtreding van de arbeidsomstandighedenwet.”

  Wat hoge boete? De ploerten!

  Werkweigering is een recht dat door die zelfde soort ploerten lijkt te zijn verdonkeremaand. Wie helpt me zoeken in de wetboeken? Wie drukt advocaten met de neus op de feiten zodat zij eens actie ondernemen voor de dwangarbeider.

  En mijn broertje, ach die was gewoon een zeer gewaardeerd onderdeel van het team tot dat hij enthousiast voor dat team het leven er voor liet. Ik wed dat zijn ex-collega in de laatste seconde van zijn leven dacht. Verrek had die rare broer van Jos van Dissel toch gelijk.

  Ik zou als ik actief vakbondslid was in de bond en daarbuiten pleiten voor staken voor het recht tot werkweigering! In deze tijden zouden werkweigeraars vorstelijk onthaald moeten worden om hun voortrekkersrol, in de strijd tegen welke vorm van dwang op de werkvloer dan ook. Pak dwangarbeiders bij de schouders en begeleidt hen naar een goeie advocaat die er werk van maakt. Vakbonden zouden hierin heel duidelijk moeten zijn. Zij hebben de know how en de juristen. Komt er nog wat van? Of moeten dakloze dwangarbeiders eerst met de bedelnap rond? Ach, dan zijn ze gelijk mooi uit het zicht, toch!?

 8. Condor # 8 
  5 jaar geleden

  Hoi Sjuul,

  Wat een indrukwekkend triest verhaal.

  Een leven van een werknemer is in Nederland niet veel waard. Een leven van een dwangarbeider is niks waard. Sterft er eentje gewoon aan de kant leggen, en een nieuwe voor in de plaats oproepen. Zo werkt het in Nederland tegenwoordig.

  Arbeidsinspecties zijn ook een farce tegenwoordig. Zijn tandeloze tijgers en met veel te weinigen. Is allemaal wegbezuinigd. Bedrijven krijgen zelden tot nooit controles. En mocht er per ongeluk een controle zijn, dan is er vaak sprake van een handjeklap.

  En de boetes zijn een lachertje. Is voor bedrijven zonder moraal helemaal niet interessant om dure arbeidsveiligheden in te gaan bouwen. Dat kan al gauw tonnen gaan kosten. Als het een keer echt fout gaat dan volgt er een berisping of een schijntje van een boete.
  Dus er wordt niks tot weinig aan arbeidsveiligheid gedaan tegenwoordig.

  Condor

 9. gewoonloon # 9 
  5 jaar geleden

  Hallo Sjuul,
  Ik heb dit wel gevonden. Artikel 28 en 29 van de Arbowet.
  Je mag het wek dus wel ondebreken.
  Misschien iets voor dwangarbeiders waar ze wat mee kunnen?

  http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/dossiers/Veilig_en_gezond_werken/arbowet/artikelen/werk_weigeren/

 10. jeroen # 10 
  5 jaar geleden

  Hallo gewoonloon,

  Prima dat je zoekt naar mogelijkheden wat je WEL kunt doen. Helaas moet ik toch een kanttekening maken bij je idee. Dwangarbeiders worden niet als ‘werknemers’ beschouwd, de term waar de arbowet over spreekt. Dit is telkens het probleem waardoor dwangarbeiders minder tot geen rechten op de plek van de dwangarbeid hebben.

  Maar goed, het valt toch te proberen je als dwangarbeider te beroepen op artikel 28 en 29 van de Arbowet. Misschien lukt het door langdurig proberen de arbowet ook van toepassing te laten zijn op dwangarbeid. Of dit de strijd tegen dwangarbeid vooruit helpt , of de dwangarbeid legitimeert is een andere, niet onbelangrijke!, vraag.

 11. Vivian Jansen # 11 
  5 jaar geleden

  Laat je horen,mensen!
  http://delangemars.nl/

 12. Sjuul van Dissel # 12 
  5 jaar geleden

  Beste gewoonloon,

  je zou toch denken dat als er iets in de wet staat, dat ook leidinggevenden en bestuurders, in wat voor overheid of organisatie of nijverheid ook, zich daar aan moeten houden?

  Nee Sjuul en alle anderen, dat is niet zo als je niet bereid bent zelf naar de letter van de wet te ageren, en het op jouw ageren re-ageren aan de wetsovertreders over te laten. Er is in ons land een cultuur van vrijblijvendheid voor leidinggevenden en bestuurders gecultiveerd, vooral voor degenen onder hen die management en bestuurskunde en/of rechten en/of economie hebben gestudeerd. Zij houden, eenmaal hun beroep uitoefenend, de gehele hiërarchische piramide onder hun positie voor de wet uit het zicht. Die voeren allen slechts bevelen van hogerhand uit en zeggen wanneer geconfronteerd met vervolging wegens wetsovertreding onschuldig te zijn.

  Maar dit artikel 29 van de Arbowet geeft er in elk geval er de mogelijkheid voor om een toezichthouder te laten oproepen en het oordeel van deze af te wachten tijdens een eigenstandig geïnitieerde werkonderbreking. Het is überhaupt absurd dat er geen toezicht op het naleven van de wet in dwangarbeiders ‘nazi’ werk-kampen en -plaatsen is georganiseerd. Hierin hebben de vakbonden overduidelijk een hun toegedichte taak laten liggen.

  Speciaal de ABVAKABO die meestal voor dergelijke aangelegenheden door overheden wordt ingeroepen om eventueel, als er vanuit de politiek bij uitkeringsaangelegenhedenbemoeienis een verlangen ontstaat naar ‘meepraten’ van ‘vrijwillige’ dwangarbeiders die eigenlijk natuurlijk gewoon uitkeringsgerechtigden zijn. Je zou van deze ABVAKABO toch een ietwat actievere rol verwachten, al was het maar in het kader van ledenwerving. Maar de ABVAKABO lijkt wel te denken dat dit paupers zijn die in een onderkaste van onaanraakbaren zitten.

  Nee Sjuul, dat weet je nou toch wel zo langzamerhand. Het is één kliek pot nat dat elkaar niet afvalt, inclusief de zogenaamd onafhankelijke rechters die met dezelfde inzet opzettelijk uiterst traag later, als een broeinest van verzet alreeds is uitgedoofd door de gecontinueerde vrijblijvendheid van de wetsovertreders, tot een uitspraak komt over slechts één individueel geval die het gewaagd heeft een klokkenluidersrol op zich te nemen. Die wordt, desnoods met totaal irrelevante andere wetsartikelen de strot dichtgeknepen. De ABVAKABO lijkt zich zelf dan wel te bevestigen. Waarbij hun tegenpartij de overheid het kwijl veroorzaakt door vraatzucht al uit de muil loopt bij zo weinig tegenstand. En die overheid inclusief haar politieke wetgeving wil meer, nog veel meer zolang hun kliek maar winsten kan blijven boeken.

  Mijn persoonlijke levenservaring in zulke omstandigheden is, dat als je niet de direct verantwoordelijken op hun wetsovertredend gedrag kunt aanspreken voor een rechtbank, je dit net zo goed beter kunt laten, en daarvoor in de plaats hun vrijblijvendheid confronteert met heel hoge, liefst onbetaalbare onkosten voor hen zelf persoonlijk, op dezelfde manier als zij jou confronteren met de kosten ‘des levens’ in je strijd tegen onrecht.
  De mogelijkheden daartoe worden door henzelf vergroot met het steeds dichterbij komen en verzwaren van bezuinigingen voor lagere overheden. Het benodigde geld zal in toenemende mate door hun kliek moeten worden opgebracht, terwijl de kosten voor het dwingen van mensen naar en in de dwangarbeid steeds hoger zullen oplopen door ons verzet ertegen.

  Als zij willen leven in een land dat uit een crisis wil komen door middel van een soort van oorlogseconomie tegen de eigen door hun wanbeleid in precaire omstandigheden gebrachte burgers dan kunnen zij wat mij persoonlijk betreft oorlog krijgen tegen ieder van hen persoonlijk. Eenmaal op een punt in hun dwangtraject aangekomen waarin niets meer te verliezen is ben ik namelijk net zo onkwetsbaar en vrijblijvend als zij. 😉
  Dus, ja ik denk dat dwangarbeiders hier wat mee kunnen.

 13. Condor # 13 
  5 jaar geleden

  Afgehamerd!!

  In dit geval is een ambtenaar in Almelo die voor de sociale dienst werkte door een man met een hamer op zijn hoofd geslagen. Er is weinig bekend over de man, maar mijn sterke vermoeden is dat hij een werkloze is.

  http://www.almelonieuws.nl/nieuws/laatstenieuws/c13054_Man_slaat_ambtenaar_met_hamer_in_stadhuis/index.html

  Met het onmenselijke beleid van de gemeenten gaan wij meerdere pure wanhoopsdaden van de armen en de onderdrukten kunnen gaan verwachten. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

  Condor

 14. Cornelis # 14 
  5 jaar geleden

  Schandelijk.

  Indien men iemand werk laat verrichten moet er aandacht zijn voor de omstandigheden waarin deze verkeerd. Je zet dus een paar containers ergens neer of zorgt voor onderdak in een huis, gebouw of caravan. Indien iemand niet zelf voor eten kan zorgen, zorgt de werkgever daarvoor. Degenen die toezicht houden in stemlokaal tijdens de verkiezingen krijgen netjes broodjes aangeleverd. Zelfs tijdens de oorlog brachten de Duitsers hun slaven in barakken onder. Alleen de Amerikanen deden dat niet. Die lieten 10 duizenden krijgsgevangenen verrekken in het open veld.

  Werk in het kader van toeleiding tot arbeid dient een reele kans op te leveren om nadien werk te verrichten. Bij dakloosheid of te grote afstand tot de arbeidsmarkt is aan deze voorwaarde niet voldaan.

  Maar waar is de vakbond of de milieubeweging? Kan er niemand een hokje timmeren?
  Ik sprak ergens een dakloze tijdens de vrieskou, die me zei s’nachts wel ergens een plekje te kunnen vinden. “Maar het zijn echt helse nachten. Je hebt heel veel pijn en je begint van ellende te roepen”.

  Andere voorheen tijdelijk dakloze: “Degenen die vroeger op me neerkeken en me negeerden, komen nu naar me toe om te vragen hoe het me lukt om mijn zaken financieel rond te krijgen. Het begint bij hen te knijpen. Benzine, elektriciteit, huur, kinderen die studeren, al werk je met twee, dan is het toch moeilijk alles aan elkaar te knopen.”

 15. Deva Daniël Luysterburg # 15 
  5 jaar geleden

  Amnesty International, ook daar slaapt men verder, en zo kan het stalinistische VerneDDRlandse regime haar gang gaan:

  “Geachte heer Luysterburg,

  Dank voor uw bericht.

  Het lijkt mij een stapje te ver om deze trajecten in Nederland te vergelijken met
  de Russische strafkampen. Die vorm van tewerkstelling zijn in dit land echt niet
  van toepassing.
  En hoewel er vast hier en daar kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het
  re-integratiebeleid en werk-trajecten in Nederland is dit geen mensenrechten onderwerp zoals door Amnesty wordt
  gehanteerd.
  Ik denk buiten de vakbonden meer aan bijvoorbeeld de Ombudsman(nen).
  Wij gaan hier dan ook geen actie op uitzetten.

  Hopelijk heb ik u met deze voldoende geïnformeerd.

  Vriendelijke groet,

  Frans Stoffelen
  Amnesty International publieksvoorlichting”

 16. Condor # 16 
  5 jaar geleden

  Hoi Deva,

  Aan Amnesty International hebben we helemaal niks. Is een reus op een lemen voet.

  Wij moeten aan die slapers daar geen energie aan gaan besteden, zonde van de moeite.

  Het zegt ook iets over de moraal van die organisatie, die vinden dwangarbeid onder zeer zware dwang die hier plaats vindt wel prima zo. Dat is wat ik zo uit hun reactie naar Deva toe met hun schrijven kunnen halen.

  Wij dwangarbeiders moeten dan ook niks met deze organisatie te maken willen hebben!!

  Condor

 17. Sjuul van Dissel # 17 
  5 jaar geleden

  Ik kan niet naar de bijeenkomst over precarisering http://www.doorbraak.eu/?p=12955 [kan helemaal nergens naar toe!] maar wellicht zijn er vakbondsmensen bij aanwezig die het belang van stiptheidsacties kunnen aankaarten. Hierboven had ik er al iets over gezegd zonder het bij naam te noemen. Had het idee dat iemand het wel op zou pakken omdat het zo evident is. Werkonderbreking is een recht, met doorbetaling van loon, in dit geval van dwangarbeid natuurlijk met doorbetaling van je uitkering, waarvoor je niet persé lid van een vakbond hoeft te zijn. Typisch dat de combinatie vakbondslidmaatschapscontributie met werkloosheid op Google geen serieuze resultaten oplevert. Wellicht een aandachtspuntje voor de vakbonden, of is dit weer te veel gevraagd en is ook daar de precarisering van werkloze arbeiders staand beleid?

 18. Condor # 18 
  5 jaar geleden

  Sollicitatieblief uit China,

  Oeps. Mijn excuses heb me helemaal vergist. We hebben geen wellkampen in Nederland maar welkleelbedllijven. Solly, mijn excuses aan China en Nedelland. Welkleelldrijjfee chinese en opvoedingskamp is toch hetzelfde?? Heb lagel school gehad, mijn excuses de taal is me vleemd Hmmm voel me heel thuis. Net China!! Ik wil welk hiel. Weinig geld geen plobleem.
  Ik wil welk hiel.

  Gloedjes Condol

  Even Nederland op zijn plaats zetten. RRRRRRRRR!!! Dat zullen zat rren gemist zijn en ik kom tekort. Heb een hekel aan hypocrisie. En dat Nederland even een toontje lager zingt. Was de zelfde Nederlandse leeuwenbrul , die de Grieken en de rest in lager Europa onder de 3 procent ging brullen. Is nu tot een kattengespin verheven.

  Sorry dit kan wel eens mijn laatste commentaar zijn. Ga nu echt te ver!!

 19. Condor # 19 
  5 jaar geleden

  Of niet!! Wil Nederland nog dieper, en gefundeerd met cijfers, de krochten van de hel in te laten duiken!!

  En even heel hard de pas op de plaats maken. Even geen kritieken op de rest van de wereld gaan plaatsen, maar even diep bij zichzelf te rade gaan. Niet voor niets dat bijna alle grote humanitaire organisaties brandbrieven schrijven.

  Dat is de boodschap die ik mijn volgende grote publicatie ga meegeven!!

  De cijfers en feiten zullen kloppen.

  Condor

 20. Condor # 20 
  5 jaar geleden

  Het dit commentaar geschreven omdat gisteren uitgebreid op het journaal de werkkampen in China in beeld kwam. De zogenaamde opvoedingskampen. En het verhaal dat dwangarbeid een helende en opvoedkundige werking heeft, zo wordt het door China verkocht. Nederland verkoopt hetzelfde verhaal op dezelfde manier. Hoor dezelfde verhalen, over discipline en ritme opdoen.En er nog zogenaamd er iets van leren.

  Toevallig toen ik dwangarbeidde was er een Chinese dame, die ook moest dwangarbeidden.
  Ze kon de R niet uitspreken. Dus daarom dat ik de zogenaamd Chinese sollicitatiebrief schreef.
  Heb een groot respect voor de Chinezen en wil ze hiermee absoluut niet belachelijk maken.

  Wilde alleen maar de absurditeit aanstippen, dat we in Nederland ook werkkampen en dwangarbeid hebben, gelukkig nog niet zo erg als de Chinese werkkampen. Maar daar wordt natuurlijk geen woord over gerept.

  Condor

 21. Eric # 21 
  5 jaar geleden

  We hebben zojuist een reactie van Sjuul van Dissel hierop geweigerd. Hij had alle r’s door l’en vervangen. Dat maakte zijn reactie volkomen onleesbaar. Daarom plaatsen we hem niet. Maar ook omdat het doen alsof Chinezen geen “r” kunnen uitspreken een lange racistische traditie kent. Het kan een keer voorkomen dat iemand per ongeluk zo’n ‘grapje’ maakt, maar we hebben geen zin in elkaar de loef afsteken op dit gebied. Doorbraak is een anti-racistische organisatie, en is van mening dat racisme vooral ook een manier is om arbeiders van verschillende herkomsten uit elkaar te spelen om er zo voor te zorgen dat ze geen inter- of beter: anti-nationale solidariteit kunnen opbouwen.

 22. Sjuul van Dissel # 22 
  5 jaar geleden

  Solly

  Beste Condor,

  bestrijdt die fascisten daar waar zij hun dwaalleer in praktijk brengen, op de werkvloer op door gemeentes daarnaartoe gezonde dwangarbeiters. Chinese heropvoedingskampen hebben niks met dit Nederlandse fascisme vandoen. Die waren er om de Chinese Westers georiënteerde fascisten te heropvoeden. Je dwaalt af.

  Heropvoeden doe je niet in of via een gemeenteraad. Hypocrieten heb je overal waar winst is te behalen uit het dom houden en dom maken van arbeiders. Die dom maken is het omgekeerde van heropvoeden en het eerste wat daarbij wordt ingezet is hen precariseren tot armoede waarop de dwang tot arbeid, onder nog precaliserender omstandigheden, voor de arbeidersklasse een levensnoodzaak is geworden die grenst aan excistentiële uitroeing.

  Fascisten en hun fascistenmaatjes zijn doorgedrongen in alle partijen van het Nederlandse politieke spectrum. Je kunt ze alleen bestrijden daar waar zij hun fascistenpraktijken direct voelbaar uitvoeren. Organiseer en mobiliseer de direct gedupeerden. Scholen in plaats van heropvoeden ter plaatse is de boodschap. Ga ter plaatse een bedrijvenkrant verspreiden met deze informatie die ertoe leidt dat de dwangarbeiders ter plaatse een idee krijgen hoe zij hun situatie kunnen verbeteren.

  De enkele dwangarbeider die graag dwangarbeid, meestal om voor het via de mainstreammassamedia gepropageerde fascisten en fascistenmaatjes neoliberaal politieke nageblaat op te komen. Die kruipelige carrière stebers, ja ja hoe onbeduidend ze meestal ook zijn, kun je heel gemakkelijk isoleren van degenen die wel de moed hebben om strijd te leveren. Daarbij kunnen zij implosieve importproducten als die jij hier schetst missen als een boer met kiespijn.

  Dat er wel behoefte is aan een culturele revolutie in ons Nederlandse fascistenstaatje aan de Rijn-Maasdelta staat wat mij betreft buiten kijf, maar daar hebben die dwangarbeiders nu even niks aan. Wat hebben zij nu aan die wijsheid, kun je mij dit uitleggen? Het is koren op de molen van je vijand. Veel belangrijker dan hier publiceren is daar publiceren waar het de strijd tegen die arbeidersvijanden aanmoedigt.

  Dus nogmaals ga bedrijvenkranten aan de poorten van de dwangarbeiderskampen en werkplaatsen verspreiden en laat die bedrijvenkranten schrijven door mensen die weten hoe je een succesvolle antifascistenstrijd organiseert, of ga eerst zelf je erin verdiepen. De items en issues voor een bedrijvenkrant worden je lokaal ter plaatse aangegeven door je vijand en zijn alleen daar ter plaatse relevant, en verder nergens.

  Dit was ook met die Chinese heropvoedingskampen zo, en die zijn ook daar ter plaatse door strijd en de tijd ingehaald. Wat we daar nu zien is precies waar ‘ons’ fascistengespuis hun inspiratie uit put. Een overall geldend zogenoemd gezond verstand mentaliteit die ophoudt bij een gezond leven voor de arbeider die zich zogenaamd uit vrije wil wil laten uitbuiten. Het is slechts een enkele uitzondering die deze norm bepaalt. Zet die apart en je strijd is al voor de helft gewonnen. Organiseer werkonderbrekingen en stakingen die voor onbetaalbare onkosten zorgen, waardoor het dwangarbeidersregiem dat onze vijanden willen implementeren onbetaalbaar wordt.

  Eens kijken of het staatsfascisme dat zich nu openbaart werkelijk de participatie van de werkloze werknemer voor ogen staat. Agitprop https://www.google.nl/search?q=agitprop&aq=f&oq=agitprop&aqs=chrome.0.57j0l3.16378&sourceid=chrome&ie=UTF-8 is een praktische wetenschap die alleen in de praktijk geleerd kan worden. Ik wens je daarbij alle succes in Eindhoven, andere steden hebben andere problemen en andere bestuurders, en dus heel andere strijdpunten en dus ook heel andere successen.

  Landelijk en internationaal zijn de problemen van weer heel andere aard die niks met Eindhoven van doen hebben. Op CCTV via de schotel is bijvoorbeeld dagelijks van 18.00 tot 19.00h het wereldnieuws over Afrika te zien en als je dit een beetje volgt zie je meteen dat het daar lokaal er weer heel anders aan toe gaat. Neem nou maar van mij aan dat dit overal zo is. Denk wereldwijd maar ageer zo plaatselijk mogelijk, alleen dit heeft wereldwijd succes.

  [Het was ingegeven door de gedachte bij mij het taalgebruik van je tegenstander zoveel mogelijk over te nemen om me zo verstaanbaar mogelijk te maken. Taalgebruik overigens dat zoveel als mogelijk is gezuiverd van de PR gedachtenspinsels van die tegenstander! Later toegevoegd door Sjuul van Dissel]
  Ik kwam zowaar nog een paar erretjes tegen, foei Sjuul!

 23. Condor # 23 
  5 jaar geleden

  Mijn excuses. Is nooit de bedoeling geweest om racistisch te zijn. Is ook nooit mijn insteek geweest. Maar ik werd gisteren woest op de hypocriete toonzetting over de werkkampen in China op het NOS journaal, terwijl Nederland nu langzaam maar zeker wordt volgebouwd met werkkampen.

  Het document dat ik gisteren toegestuurd kreeg, dat Eindhoven meerdere werkkampen gaat bouwen, verpeste mijn humeur nog meer.

  Een van mijn beste vrienden vroeger was een Chinees! En ik kwam vaak bij zijn familie over de vloer. Heb zelden zulke zachtaardige, hardwerkende en gastvrije mensen meegemaakt.
  Dus van mij geen kwaad woord over de Chinezen. En ik heb meerdere nationaliteiten en huidskleuren in mijn vriendenkring.

  Deze Chinese dame die daar dwangarbeid verrichtte, had haar hele leven lang zich in een Chinees restaurant kapot gewerkt. Het is algemeen bekend dat Chinezen absurd lange werkdagen maken. Maar ook daar hakt de crisis erin, en er moeten veel Chinese restaurants gaan sluiten.
  En ik zag haar net als bijna alle dwangarbeiders waaronder ik, iedere dag beetje bij beetje afsterven. En deze dame kon de R niet uitspreken. En inderdaad zijn er veel Chinezen die de R wel goed kunnen uitspreken. Wilde geen grap maken maar was puur cynisch bedoeld, en ermee willen zeggen dat je een grote kans maakt in Nederland om dwangarbeid te moeten gaan verrichten, ongeacht nationaliteit of huidskleur. In het werkkamp waarin ik zat zaten tientallen verschillende nationaliteiten, van China tot en met Ghana toe.

  Dus nogmaals mijn excuses, als ik racistisch ben overgekomen. Dat is echt het laatste dat ik zal willen!!

  Condor

 24. Jedidja # 24 
  5 jaar geleden

  Ik ben hierover in gesprek met St Doorbraak.
  Wat ik hier wel even kwijt wil, is dat ik in 2010 ook bij Orionis gewerkt heb. Toen was het zo dat je om de drie maanden -als ik mij goed herinner- een bonus kreeg bovenop je uitkering. Dit was een stimulans om “vooral door te gaan..” Echter, ik werk er nu weer-deze keer op een andere afdeling- en in de tussentijd is deze bonus afgeschaft…. Bezuinigingen….

  Ook vind ik het stug dat er steeds mensen van de SP of een werknemersbond op bezoek komen, die de mensen met een beperking die bij Leté werken voorhouden dat de bezuinigingen zo slecht zijn, want men wil hen weer achter de geraniums hebben, zegt men. Nu is het voor deze mensen ook goed om te werken, maar 32 of 40 uur per week?? Is dat niet overdreven?

  Misschien is het -op termijn- een goed plan dat St Doorbraak eens komt praten bij Orionis. Met vooral de WWB-ers, apart in een cursusruimte, zodat men vertrouwelijk zijn/haar verhaal kan doen….

 25. Belle van Zon # 25 
  5 jaar geleden

  Hoi Jedidja,

  Er staat een openbare bijeenkomst gepland op woensdagavond 22 april a.s. in het Arsenaal aan de Zeilmarkt. Wethouder Marin de Zwarte (voorzitter bestuur Orionis) is uitgenodigd, Sadet Karabulut heeft toegezegd te zullen komen. De WWB’ers die moeten werken met behoud van uitkering worden uitgenodigd hun verhaal te komen vertellen. De organisatie van de bijeenkomst berust bij de SP. Iedereen is welkom! Nadere info volgt.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*