Vlissingen: dwangarbeider begint briefcampagne tegen leverancier

Logo van Orionis BV.
Logo van Orionis BV.
In januari publiceerden we het verhaal van Belle van Zon die vierenhalf jaar onbetaald werkritme moest opdoen bij Orionis Walcheren in Vlissingen. Ook Jonathan van der Leur (niet zijn echte naam) moet gedwongen gratis werken bij Orionis, op de afdeling Cradle to cradle waar afgedankte gebruiksgoederen worden gedemonteerd. Van der Leur ziet het als slavernij, en hij probeert het toeleveringsbedrijf van de goederen over te halen om de samenwerking met Orionis te beëindigen. Doorbraak publiceert hieronder de briefwisseling die hij de afgelopen weken voerde met accountmanager Leo Dekker van de leverancier: Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) uit Goes. Dekker is niet erg toeschietelijk, maar dat zou zomaar kunnen veranderen wanneer meer mensen net als Van der Leur contact zouden opnemen met DWZ. Steun Van der Leur!

“In het totaalconcept van Orionis is voorzien in een werkplaats waarbij afvalscheiding, ontmanteling en verwerking, dan wel beschikbaar stellen via kringloopwinkel is ingebed”, zegt Orionis over Cradle to cradle. “Orionis haalt voorafgaand aan de routes die de reinigingsdiensten van de gemeenten rijden grof vuil op. De bruikbare materialen worden gescheiden. Na scheiding en verwerking wordt het restafval weer afgevoerd. In samenwerking met Demontage Werkplaats Zeeland worden gebruiksgoederen en/of door de douane in beslag genomen goederen gedemonteerd en verwerkt voor hergebruik.”

Doorbraak verzet zich tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden, en probeert de ervaringen en het verzet van de dwangarbeiders op te tekenen.

Eerder kwamen al verhalen naar buiten uit:
Amsterdam
Den Haag
Deventer
Eindhoven
Helmond
Hoogeveen
Leiden
Vlagtwedde
Vlissingen

Wil je ook je verhaal kwijt? Mail dan naar dwangarbeid@doorbraak.eu. We kennen uit eigen ervaring de repressieve sfeer die er kan heersen op en rond de dwangarbeidplaatsen. Daarom brengen we vanzelfsprekend alleen verhalen naar buiten waar jij expliciet toestemming voor geeft.

Vlissingen, Middelburg en Veere sturen werklozen naar Orionis, waar ze om te beginnen een “werkstagecontract” voor een jaar moeten tekenen. Twintig tot veertig van hen werken er op de afdeling demontage aan de Poortersweg 27. Het werk is vaak vies en staat niet bepaald bekend om de veiligheid. De vier bewakers (een voorman en drie voorvrouwen) zitten de meeste tijd gezellig te kletsen in het kantoortje onder het genot van een kopje koffie, terwijl de dwangarbeiders flink door moeten werken.

Verzuim als vorm van protest?

In juni 2011 schreef Orionis in een brief aan alle dwangarbeiders dat het ziekteverzuim “veel hoger dan het landelijke gemiddelde” zou zijn. “Ook is er sprake van veel ongeoorloofd verzuim: medewerkers die zonder bericht van verhindering niet zijn verschenen op het werk en zich op de voorgeschreven manier hebben ziek gemeld. Dit is een situatie die Orionis niet wil en kan tolereren.” Het moge duidelijk zijn dat de dagelijks uitgeoefende dwang en het werk ziekmakend zijn. De hoge verzuimcijfers kunnen ook gezien worden als een vorm van weigering, als een teken van verzet. Dat dacht Orionis kennelijk ook, want men schreef verder: “Het ziekteverzuim is zo hoog dat er getwijfeld wordt of elke ziektedag wel terecht is”, en “elke dag dat u niet werkt, wegens ziekte- of ongeoorloofd verzuim, stagneert uw ontwikkeling, bovendien leidt dit tot extra kosten voor de organisatie.”

Neem ook contact op met DWZ!

Help Van der Leur de leveranties van goederen voor de dwangarbeid te stoppen en neem ook contact op met

Leo Dekker
Accountmanager DWZ
Van Doornestraat 3
4462 EX Goes

Of bel:
01.13.22.23.48
06.51.59.45.10.

Of mail:
l.j.dekker@emergis.nl.

Laat hieronder even weten wat je ondernomen hebt, en hoe daarop door DWZ gereageerd werd. Dat kan ook anderen weer stimuleren om Van der Leur en zijn collega’s te steunen.

Sindsdien krijgen dwangarbeiders die zich ziek melden of niet komen opdagen binnen een paar uur een Orionis-team van twee medewerkers aan de deur. Dwangarbeiders met lichamelijke of psychische klachten worden per omgaande door het aan Orionis verbonden verzuimbureau van de (voormalige) sociale werkplaats Lété weer gezond verklaard, zonder dat er een arts aan te pas komt. Wie het desondanks toch aandurft om ziek thuis te blijven is volgens Orionis “OA (Onwettig Afwezig)” en krijgt te horen dat de Orionis-medewerkers “een maatregel op uw uitkering moeten opleggen”, dat wil zeggen een deel van de bijstandsuitkering afnemen.

Daklozen

Intussen moeten ook daklozen aan de slag bij Orionis. “Het gaat om mensen die ’s nachts niet terecht kunnen in de daklozenopvang en zich ’s morgens om acht uur moeten melden bij Orionis. Die mensen kunnen echter pas om half acht terecht bij de opvang voor een ontbijt en om zich daar te verschonen. Volgens een van die daklozen redt hij het niet om in een half uur te ontbijten, zich te verschonen en naar zijn werk te fietsen. Daardoor loopt hij het risico dat hij gekort wordt op zijn uitkering”, aldus de Provinciale Zeeuwse Courant.

Hieronder de brieven van Van der Leur en de antwoorden van Dekker.

Brief 1

“Geachte Leo Dekker,

Ik zie op jullie internet-site dat DWZ Goes veel goede dingen doet en mensen helpt om arbeidservaring op te doen in hun eigen tempo. Maar jullie zijn ook in zee gegaan met het slavenbedrijf Orionis Walcheren, en leveren daar aan de Poortersweg 27 elke week grote pallets vol met vieze scheerapparaten (inclusief schaamharen), elektrische tandenborstels en andere rotzooi af om te laten demonteren door mensen die daar verplicht met behoud van uitkering slavenwerk doen en uitgebuit worden. DWZ en Orionis verdienen over hun rug veel geld, en daar heeft niemand ook maar één goed woord voor over.

Het tewerkstellen is in strijd met de Europese regelgeving. Nederland dient zich aan die regelgeving te houden. Wij gaan jullie daarom op een zwarte internetlijst zetten. We gaan bedrijven en personen die meewerken aan deze slavernij in kaart brengen en alle informatie gaat dan naar de FNV en de CNV, de Tweede Kamer en de Amsterdamse Bijstandsbond. In de bijlage kunt u lezen hoe goed Orionis zorg draagt voor zijn verplichte werknemers. Hun gezondheid speelt geen rol, als er maar veel geld wordt verdiend ten koste van hen. Voor een goede opleiding heeft men geen geld over.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Brief 2

“Geachte heer Leo Dekker,

Ik en heel veel mensen met mij, vooral arme bijstandstrekkers door heel Nederland, vinden het jammer dat u nog niet gereageerd heeft op mijn eerste briefje. Wij snappen niet dat DWZ Goes zich niet vreselijk schaamt, en meewerkt om deze vorm van dwangarbeid in stand te houden door naar de pijpen te dansen van Orionis Walcheren.

Weet u wel hoeveel leed er onder de slaven veroorzaakt wordt die jullie rotzooi moeten demonteren? Hoe voelt dat nou om veel geld te verdienen over hun ruggen? Ligt u er ’s nachts wakker van? Deze arme mensen dus wel.

Ik zou veel meer respect voor u hebben als u Orionis Walcheren nee zou verkopen, en die zes pallets spullen in de week liet slopen in uw eigen DWZ-werkplaats. Tot het zover is, en wij betere dingen horen, blijft alle informatie natuurlijk op de zwarte internetlijst staan.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Antwoord 1

“Geachte mijnheer Van der Leur,

Dank voor uw mails. Ik had u inderdaad nog niet geantwoord, excuses daarvoor. DWZ en Orionis hebben afspraken over het aanleveren van materiaal en het demonteren. Dit is een afspraak tussen beide bedrijven. Ik betreur het dat u kennelijk klachten hebt over uw tewerkstelling en over de werkzaamheden. Mijn advies aan u is om dit binnen Orionis met de leidinggevende ter plaatse te bespreken, wellicht dat er dan in overleg tot een oplossing gekomen kan worden. Van onze zijde kunnen we hierin geen actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,
L.J.Dekker”

Brief 3

“Geachte Leo Dekker,

Tot mijn spijt bereiken mij nog steeds berichten dat anno 2013 DWZ Goes helaas nog niet gestopt is met pallets vol demontagerotzooi te leveren aan slavenbedrijf Orionis Walcheren. Met alle respect, maar als een net Nederlands bedrijf wil je daar toch niks mee te maken hebben? In het verleden werden mensen uit Afrika ontvoerd en gebruikt. Nu is het de beurt aan de Nederlandse WWB-uitkeringstrekkers en daklozen.

Laten we het eens omdraaien, beste Leo. U komt om de een of andere reden in de bijstand – laten we hopen van niet – en u moet gedwongen een overeenkomst tekenen met de mooie naam “werkstage” en anders: geen money. U komt op de demontage- of een andere afdeling, en moet van ’s morgens acht tot ’s middags half vijf vieze rotzooi van DWZ demonteren. Vier dagen per week. Zou u daar dan niet gek van worden? Je leert er totaal niks van: 0,0 procent.

Op het prikbord van Zeelandnet vraagt Emergis voor een van haar afdelingen spullen om te slopen. Blijkbaar hebben jullie zelf niet genoeg meer, en gaat alles naar Orionis Walcheren. De afspraken met dat bedrijf zijn er toch om verbroken te worden? Zeker als u weet dat de mensen onder druk van het korten of totaal stoppen van hun uitkering dit werk moeten doen? Van pure chantage is Orionis niet vies. Natuurlijk kunnen jullie wel actie ondernemen! Doe wat goed is, en laat deze arme mensen niet in de steek. Over hun rug wordt veel geld verdiend, want daar is het om begonnen. De zakkenvullers zitten overal.

Met vriendelijke groeten,
Jonathan van der Leur”

Brief 4

“Geachte heer Leo Dekker,

Ik ben echt heel teleurgesteld dat er geen reactie kwam op mijn laatste brief. U weet dat ik gelijk heb, maar DWZ wil er gewoon helemaal niks aan doen. Dus u keurt slavernij goed? En houdt het nog in stand ook.

Leo, je denkt zeker: het is maar een man alleen. Maar weet dat er een heel team van mensen achter me staat dat actie wil gaan ondernemen tegen al die Nederlandse gemeenten die van uitkeringstrekkers en daklozen slaven wil maken. Ik heb dit keer een goed advies aan u: DWZ kan beter per direct stoppen met het leveren van demontagerotzooi aan slavenbedrijf Orionis Walcheren. Want er komen grote protestacties en dan verschijnt alles in de media.

Na al dat gedoe staan DWZ en u op een zwarte lijst. Dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen dat jullie verkeerd bezig zijn? Of is veel geld binnenhalen – op wat voor manier dan ook – belangrijker? Onze strijd tegen verplichte dwangarbeid is nog maar net begonnen. Mensen in heel Nederland nemen het niet langer. Bedrijven die hier voor zijn, zullen later forse schadeclaims aan hun foute broek krijgen.

Met vriendelijke groet,
Jonathan van der Leur”

Antwoord 2

“Geachte heer Van der Leur,

Naar aanleiding van uw mail denk ik, zoals ik u al meegedeeld heb, dat u niet bij ons moet zijn voor deze zaken. Orionis haalt werk bij ons op, op eigen verzoek. Dus dat wordt zeker niet door ons, op ons verzoek, daar gedemonteerd of verwerkt. Ik wil u wijzen op het feit dat wij geen opdrachtgever voor Orionis zijn, en het lijkt mij dan ook verstandig dat u hierover met Orionis verder contact opneemt.

Met vriendelijke groet,
L.J.Dekker”

Eric Krebbers