Vragen Haagse Stadspartij over de 45000 euro waarmee de gemeente Zwarte Piet-racisme subsidieert

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de beslissing om bij de Haagse Sinterklaasintocht de traditionele zwart geschminkte Pieten te herintroduceren. Eerdere jaren werd er met gekleurde Pieten en roetveeg-Pieten gewerkt. Na de conclusies en aanbevelingen van bijvoorbeeld de rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de VN-mensenrechtencommissie heeft ook de Kinderombudsman zich vorige week uitgesproken over Zwarte Piet. Zij kwam tot de conclusie dat Zwarte Piet in de huidige vorm bij kan dragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Raadslid Fatima Faïd: “Vorig jaar hebben alle Haagse schoolbesturen, als eerste grote stad in Nederland, besloten dat Zwarte Piet veranderd moest worden. Zodat Sinterklaas een feest voor álle Haagse kinderen kan zijn. Een evenementenbureau dat beslist om de klok terug te draaien en niet mee kan met verandering heeft zijn houdbaarheidsdatum wat mij betreft ruimschoots overschreden!” De Haagse Stadspartij wil onder andere van het college weten of de gemeente met het betrokken evenementenbureau heeft overlegd over de keus om Piet weer zwart te maken en hoe deze keuze precies tot stand is gekomen (…) De gemeente is initiatiefnemer van de Sinterklaasintocht die door het in het krantenartikel genoemde evenementenbureau wordt georganiseerd. Ook ontvangen zij voor het organiseren van de intocht 45.000 euro subsidie van de gemeente. Heeft de gemeente met het evenementenbureau overlegd over de herintroductie van traditionele Zwarte Pieten? Zo nee, waarom is er besloten om over iets dat zoveel maatschappelijke impact heeft geen overleg te geven? Zo ja, waarom heeft het college met de herintroductie van de traditionele Zwarte Piet ingestemd terwijl in andere beleidsstukken wordt aangegeven dat het college zich volop inzet tegen discriminatie?

Fatima Faïd in Stap terug bij viering Sinterklaasintocht (HSP)