VVD wil Antillianen niet in Nederland

De VVD wil Antillianen weren uit Nederland. Coalitiepartner PvdA is het daar niet mee eens. Wel vindt de PvdA dat het voor niemand goed is dat deze groep naar Nederland verhuist, maar maatregelen om dat te voorkomen moeten wel deugen. Volgens de Bosmanwet moeten Antillianen die langer dan zes maanden hier willen komen wonen werk en voldoende inkomen hebben, tot een opleiding zijn toegelaten of hier familie hebben. Nu het vinden van werk voor allochtonen erg moeilijk wordt gemaakt door discriminerende bedrijven, kan er al bijna niet worden voldaan aan de eerste vereiste. Al belooft minister Asscher wel dat deze bedrijven geen overheidsopdrachten meer zullen krijgen. Door met dit wetsvoorstel mensen verschillend te behandelen op grond van hun afkomst, geeft de VVD niet een bepaald goed voorbeeld aan de samenleving. Volgens Roelof van Laar van de PvdA reikt het voorstel veel verder dan de doelstelling van de wet, namelijk voorkomen dat kansarme en criminele Antillianen naar Nederland komen en hier nog verder wegzakken. Ook andere partijen zijn zeer kritisch over het voorstel. De PVV daarentegen staat positief tegenover de Bosmanwet. Van hen mag het beleid zelfs nog wel wat strenger.

Deniz Devrim over Veel kritiek op VVD-plan weren Antillianen (Trouw)