Posteractie tegen Wilders en zijn Best Friends Forever (BFF): doe mee!

Filip Dewinter en Geert Wilders, best friends forever.
Filip Dewinter en Geert Wilders, best friends forever.

Doorbraak heeft vier posters gemaakt tegen Geert Wilders en zijn extreem-rechtse vrienden elders in Europa. Op elk van de posters staat de PVV-leider afgebeeld met een van die vrienden, vergezeld van een kenmerkende uitspraak van die betreffende BFF-er. Meer over hen en over de campagne kom je te weten via de bijbehorende website wildersBFF.nl, ook te bereiken via de QR-code op de posters. Die A2-posters zijn te bestellen bij Doorbraak (bel of mail ons even) en zelf te printen vanaf de website (pdf). Het idee is dat ze overal in het land op muren en achter ramen te zien zullen zijn, zeker in aanloop naar de komende Europese verkiezingen. Aan een tweede reeks WildersBFF-posters wordt gewerkt. Daarop zullen Wilders’ klassenvrienden prijken, zijn rijke BFF-ers.

Met de posters willen we een bijdrage leveren aan het ondermijnen van de geloofwaardigheid die Wilders helaas nog steeds heeft in de ogen van heel wat mensen. We hopen zo ook iedereen die Wilders niet ziet zitten, te kunnen voorzien van een beetje extra inhoudelijke munitie. Dat is handig voor bij discussies, bijvoorbeeld op het werk, op school, op de sportclub of in de familie. En tenslotte bieden we met de posters iedereen de gelegenheid om een kleine bijdrage aan de anti-racistische strijd te leveren: ga ze in je stad of wijk plakken, of hang ze op bij jou op je werk of school, of thuis achter het raam.

Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.
Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.

Wat vooraf ging

Vanaf de oprichting heeft Doorbraak steeds oog gehad voor de bedreiging die Wilders heet. We organiseerden de afgelopen jaren heel wat discussiebijeenkomsten, soms met anderen (Deventer, Leiden, Nijmegen, Amsterdam, Tilburg, Leeuwarden, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen), we leverden sprekers voor bijeenkomsten (Leiden, Den Bosch, Deventer, Utrecht, Den Bosch, Den Haag en nog eens in Den Haag) en we organiseerden allerlei acties en demonstraties (Amsterdam, Waddinxveen, Arnhem, Wageningen, Arnhem, Nijmegen, Leiden, Nijmegen, Amsterdam, Arnhem), waarvan sommige ook samen met andere organisaties, onder meer in de succesvolle campagne Wilders Sluit Ook Jou Uit. En in Arnhem en Nijmegen organiseerden we al een eerdere campagne met posters.

We volgden Wilders kritisch vanaf het moment dat hij de VVD verliet. We analyseerden zijn wegbereiders, zijn eerste verkiezingswinst en zijn pogingen om nationalisme tot kern van het politieke debat te maken. We publiceerden ook artikelen over Wilders’ achterban, zijn buitenlandse vrienden en zelfs twee over zijn bende (deel 2) van Kamerleden en raadsleden. Ook namen we zijn hetze tegen migranten, zijn verkiezingsprogramma, zijn stemgedrag in de Tweede Kamer en in het Europese parlement onder de loep. We lieten zien hoe Wilders doet alsof hij opkomt voor de werkende mensen, maar feitelijk ontduiking van het minimumloon promoot via de invoering van dwangarbeid. We schreven discussiestukken over hoe Wilders te bestrijden en te framen, over oppervlakkige en “redelijke” kritieken op de PVV, over hoe agressief die partij op critici reageert en hoe andere partijen Wilders tegen protest van onderop in bescherming proberen te nemen. Onze ideeën waren ook te lezen in onze pamfletten en een brochure.

En nu dus deze postercampagne.

Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.
Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.

Vragen

We hebben de afgelopen jaren een aantal terechte vragen gekregen van linkse kameraden over onze activiteiten tegen Wilders. Daar willen we hieronder graag antwoord op proberen te geven.

Heeft het nog wel zin om te proberen Wilders in de beeldvorming te koppelen aan openlijke fascisten en neo-nazi’s?

Vanaf de Tweede Wereldoorlog stonden nazisme en fascisme voor de meeste mensen symbool voor het ultieme kwaad. Op veel sympathie hebben partijen die geen afstand nemen van die stromingen daarom nooit kunnen rekenen. Vanuit de anti-fascistische beweging was het dan ook jarenlang een van de belangrijke strategieën: opkomende extreem-rechtse organisaties en individuen in diskrediet brengen door de personele banden te onthullen die ze onderhouden met kringen van meer traditionele fascisten en neo-nazi’s, de ouderwetse Hitlerfans zeg maar. Daarnaast werden natuurlijk ook altijd hun ideeën gefileerd en werd steevast aangetoond dat die niet zo gek veel verschilden van die van hun neo-nazistische vrienden. Dat werkte vaak goed, tot aan Hans Janmaat en zijn Centrumdemocraten in de jaren tachtig en begin jaren negentig.

Daarna veranderde er veel. De meest invloedrijke extreem-rechtse partijen en opiniemakers van het tijdperk na Janmaat zijn veelal voortgekomen uit kringen in en rond de VVD. Denk aan Wim Couwenberg, Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Rita Verdonk en nu dus Geert Wilders. Die hadden geen van allen neo-nazi achtergronden of vrienden, hooguit een aantal marginale aanhangers met zulke ideeën. Maar in de loop der jaren is deze rechts-populistische stroming zover naar rechts opgeschoven dat het vermijden van contacten met neo-nazi’s steeds moeilijker werd. Op de demonstratie van Wilders op 23 september van vorig jaar waren dan ook flink wat neo-nazi’s en fascisten aanwezig en Wilders werd na afloop “woedend” op iedereen die hem vroeg om zich van hen te distantiëren. De PVV ging in die tijd ook aan het Binnenhof openlijk prijken met de vlag van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) uit de jaren dertig en veertig. Ondertussen had Wilders al een flink aantal extreem-rechtse contacten opgebouwd in de Verenigde Staten, Israël en enkele andere landen. Daar liep hij in Nederland niet bijzonder nadrukkelijk mee te koop. Maar sinds enige tijd is hij actief bezig met het opbouwen van een Europese Fractie samen met fascistische partijen als het Vlaams Belang, de FPÖ, het Front National en de Lega Nord. Wij denken dat Wilders daarmee een flinke vergissing maakt, omdat het delen van het bed met openlijke racisten en zelfs neo-nazi’s door de meeste mensen nog steeds niet geaccepteerd wordt. En daar willen we met onze postercampagne op inspelen.

Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.
Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.

Wilders’ internationale vrienden doen alsof ze inhoudelijk wezenlijk veranderd zijn en hun nazistische verleden van zich hebben afgeschud. Ze zouden nog slechts kritiek hebben op bepaalde culturen en religies, maar niet meer racistisch zijn. Met onze posters en teksten willen we laten zien dat dat geenszins het geval is. In werkelijkheid is Wilders gewoon nog weer een stukje naar rechts afgedreven en zo simpelweg in bruin vaarwater beland.

Waarom alleen posters tegen Geert Wilders? Veel andere partijen zijn in een flink aantal opzichten toch weinig beter? Zeker als het om migratiebeheersing gaat?

Voor de duidelijkheid: de strijd tegen Wilders, meer algemeen tegen het rechts-populisme, is dan ook maar een van de activiteiten van Doorbraak. We voeren daarnaast ook actie tegen onder meer dwangarbeid, bezuinigingen, racisme en migratiebeheersing. Op die terreinen komen we automatisch ook in gevecht met de meeste van de andere partijen in de Tweede Kamer.

Er wordt wel gezegd dat Wilders andere partijen naar rechts trekt. Die zouden noodgedwongen steeds extremere uitspraken moeten gaan doen, en steeds rechtser beleid moeten gaan voorstaan, om bepaalde kiezersgroepen maar niet aan de PVV te verliezen. Voor een deel klopt dat wel, maar we moeten Wilders ook weer niet te machtig inschatten. De hele politieke karavaan trekt al ruim 25 jaar onafgebroken naar rechts. Dat is een internationale ontwikkeling die we overal in Europa zien. Het groeiende racisme in de politiek en de samenleving, de verhardende migratiebeheersing, de neo-liberalisering van de economie, die trends waren er allemaal allang voor Wilders zelfs maar de Tweede Kamer betrad als VVD-lid.

Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.
Klik op de poster voor een grotere versie en het verhaal erachter.

Als andere partijen zijn extreem-rechtse stemmingmakerij lijken te volgen, dan is dat vooral omdat ze zelf toch ook al lang die kant op willen. Lieden als Fortuyn, Verdonk en Wilders worden door hen als argument, als rechtvaardiging ingezet om hun eigen verrechtsing aan de minder rechtse delen van hun achterbannen te kunnen verkopen. De meeste andere partijen nemen opvallend genoeg niet vaak inhoudelijk afstand van Wilders, hooguit en met grote tegenzin als zijn uitspraken of activiteiten de buitenlandse economische belangen van de BV Nederland dreigen te schaden. Deelnemen aan buitenparlementaire initiatieven tegen het rechts-populisme wordt sowieso door alle partijen categorisch afgewezen.

Wilders is een van de langst zittende Kamerleden en zijn partij maakt integraal deel uit van het verrechtsende politieke circus in Den Haag. Toch is de PVV geen partij zoals alle andere partijen. Die stellen zich tevreden met het efficiënter maken van het racistische staatsapparaat. Alle partijen van de afgelopen dertig jaar zijn immers zonder uitzondering actief betrokken geweest bij de invoering van wetgeving om migranten en vluchtelingen verder uit te sluiten en migratiestromen nog beter te beheersen. De meeste partijen doen graag mee aan het stemming maken tegen vluchtelingen en migranten wanneer er weer eens een nieuwe, nog repressievere migratiebeheersingswet doorgedrukt moet worden. Maar de PVV bestaat bij de gratie van die stemmingmakerij, veel meer dan dat doen Wilders en zijn bende feitelijk niet. Haat zaaien is hun enige doel, haat tegen migranten, vluchtelingen, moslims, illegalen, allochtonen, Antillianen, Oost-Europeanen en noem maar op. En niet te vergeten tegen alles met zelfs maar een zweem van links. Sinds het einde van Wilders’ rol als gedoogpartner, lijkt er na jaren van haat zaaien langzaam maar zeker een rechtse beweging te ontstaan op straat en zeker op internet, in de ruimten die vroeger ingenomen werd door meer linkse sociale bewegingen. Juist dat maakt Wilders nog eens extra gevaarlijk.

(tekst gaat verder onder de foto)

Een gezamenlijke handdruk in december vorig jaar in Turijn. Van links naar rechts: Gerolf Annemans (voorzitter Vlaams Belang), Ludovic De Danne (Front National), Geert Wilders (enigst lid PVV), Heinz-Christian Strache (voorzitter FPÖ), Viktor Zubarev (parlementariër van Poetins partij Verenigd Rusland), Matteo Salvini (voorzitter Nord-leider) en Lorenzo Fontana (Europarlementariër Lega Nord).
Een gezamenlijke handdruk in december vorig jaar in Turijn. Van links naar rechts: Gerolf Annemans (voorzitter Vlaams Belang), Ludovic De Danne (Front National), Geert Wilders (enigst lid PVV), Heinz-Christian Strache (voorzitter FPÖ), Viktor Zubarev (parlementariër van Poetins partij Verenigd Rusland), Matteo Salvini (voorzitter Nord-leider) en Lorenzo Fontana (Europarlementariër Lega Nord).

Door Wilders aan te pakken proberen we een bijdrage te leveren aan de strijd tegen extreem-rechts op straat en op internet, en proberen we het moeilijker te maken voor andere partijen om hun beleid nog te rechtvaardigen met een verwijzing naar de PVV. Tegelijk met Wilders bekritiseren we indirect ook de andere partijen met vergelijkbare opvattingen, en dat zijn er veel, zeker als het om migratiebeheersing gaat.

Tenslotte dan nog even over Wilders’ vermeende opkomen voor de onderkant van de samenleving. Steeds vaker horen we van mensen dat ze denken dat de PVV nog maar de enige echte sociale partij zou zijn, het enige tegenwicht tegen het kabinet Rutte II. Kennelijk komt Wilders in bepaalde armere kringen overtuigender over dan bijvoorbeeld de economisch net zo neo-liberale PvdA, die vooral rond de verkiezingen koortsachtig een sociale betrokkenheid probeert uit te veinzen. Maar bij beide partijen gaat het slechts om ‘mooie’ praatjes. Dat de PvdA en rechts-populisten niet echt wezenlijk verschillen, zien we in Rotterdam waar Leefbaar en de PvdA al jaren om en om het gemeentebestuur vormen. Samen hebben ze van de stad een proeftuin gemaakt voor de landelijke oorlog tegen de armen en “allochtonen”. Het mag niet vergeten worden: Wilders is niet progressief, maar een naar rechts afgesplitste VVD-er. Daarom gaat onze volgende reeks posters over Wilders’ BFF-ers onder de rijken.

Doorbraak